Kursused 2018/2019

* – RÄPINA AIANDUSKOOL ON EESTI TÖÖTUKASSA KOOSTÖÖPARTNER
** – PRIA koolitust toetavad EL ja Eesti riik ning koolitus on õppegrupi täitumisel osalejale tasuta. Sihtgrupiks on põllumajandustoodete tootmise, toidu tootmise ja töötlemise või metsa majandamisega tegelevad füüsilised või eraõiguslikud juriidilised isikud ja tema töötajad.
*** – RKT koolitus, mida toetavad EL ja Eesti riik ning mis on sihtgruppi kuulavale osalejale tasuta. (RKT – riiklik koolitustellimus) RKT koolituste sihtgruppi ei kuulu pedagoogid ja riigieelarvelistel kohtadel tasemeõppes õppivad inimesed.
TÕN – Täiskasvanud Õppija Nädal

Täpsem info kursuse kohta avaneb kursuse nimel klikkides.

2018 II poolaastaks planeeritud kursused:

Kuupäev ja koht (kui erineb Räpinast)KoolitusMaht tundidesOsalustasu
4. okt. - 16. nov. 2018 RaplasToimetulek ja positiivne koostöö erivajadustega inimestega60Tasuta, Riiklik Koolitustellimus
5. okt. - 1. dets. 2018 Uus- ja taaskasutuslikest tekstiilmaterjalidest käsitöötoodete disain100Tasuta, Riiklik Koolitustellimus
I grupp Põlvas 17. okt. - 7. nov. 2018
II grupp Võrus 13. - 20. okt. 2018
Tööalane motivatsioon ja enesearengu juhtimine16Tasuta, Riiklik Koolitustellimus
20.sept.2018 - juuli 2019
II õppepäev 18.oktoober 2018
Viinamarjakasvatus 2018-201940140€
Üksiku õppepäeva hind 1. - 3. õppepäeval 40€, 4. õppepäeval 55€
29.okt. - 21.nov. 2018 Tartu
Täienduskoolitus floristidele52Tasuta, Riiklik Koolitustellimus
30. okt. - 4. dets. 2018Kodulehe loomine väikeettevõtjale40Tasuta, Riiklik Koolitustellimus
1. nov. - 20. nov. 2018 Dokumendi ja tabeltöö oskuskoolitus, suhtlemine e-riigiga24Tasuta, Riiklik Koolitustellimus
2. nov. - 20. dets. 2018Эстонский язык для поставщика услуг120Tasuta, Riiklik Koolitustellimus
19.nov. - 13.dets. 2018Tänapäevase arvutikasutuse algõpe36Tasuta, Riiklik Koolitustellimus
21.nov. – 12.dets. 2018Arvuti kasutamine igapäevatöös48Tasuta, Riiklik Koolitustellimus
22. nov. - 11. detsember 2018  TartuPositiivne koostöö toimetulekuks erivajadusega inimestega34Tasuta, Riiklik Koolitustellimus
23. nov. - 6. dets. 2018 Põlvas NB! Õppegrupp täitunud!Ajaga sammu – efektiivne ajakasutus24Tasuta, Riiklik Koolitustellimus
12. jaan. - 17. veebr. 2019Jahitunnistuse taotleja koolitus56250€