Kooli nõukogu

Nimi

Ametikoht

Telefon

E-post

Kalle Toom Direktor 526 7774 kalle.toom@aianduskool.ee
Jano Narvik Haldusdirektor 529 1650 jano.narvik@aianduskool.ee
Elle Häidkind Finantsjuht 5626 6056 elle.haidkind@aianduskool.ee
Karin Kask Sessioonõppe juht
õppeosakonna juhataja ülesannetes
5333 2300 karin.kask@aianduskool.ee
Huko Laanoja Maarja küla õppegrupi õppealajuht 5396 7369 huko.laanoja@aianduskool.ee
Urmas Roht Õppemajandi juht 5689 4690 urmas.roht@aianduskool.ee
Aivar Jaanus Õpilaskonna esindaja   aivar.jaanus@aianduskool.ee
Katrin Kivistik  Töötajate valitud esindaja 5288 338 katrin.kivistik@aianduskool.ee
Anneli Hirmo  Personalispetsialist, protokollija 516 6834 anneli.hirmo@aianduskool.ee