Kooli nõukogu

Nimi

Ametikoht

Telefon

E-post

Kalle Toom Direktor 526 7774 kalle.toom@aianduskool.ee
Jano Narvik Haldusdirektor 529 1650 jano.narvik@aianduskool.ee
Elle Häidkind Finantsjuht 5626 6056 elle.haidkind@aianduskool.ee
Karin Kask Õppeosakonna juhataja, sessioonõppe juht 5333 2300 karin.kask@aianduskool.ee
Haimar Sokk Maarja küla õppegrupi õppealajuht 5637 3016 haimar.sokk@aianduskool.ee
Tea Juhani Õppemajandi juht 5689 4690 tea.juhani@aianduskool.ee
Katrin Kivistik Töötajate valitud esindaja 5288 338 katrin.kivistik@aianduskool.ee
Anneli Hirmo Personalispetsialist, protokollija 516 6834 anneli.hirmo@aianduskool.ee