Vilistlased

Vilistlane, liitu vilistlaskoguga!

Vilistlaskogu liikmeks astumiseks tuleb vilistlastel esitada/saata juhatusele avaldus:  Avalduse vorm (pdf)


MTÜ Räpina Aianduskooli Vilistlaskogu moodustati 19. veebruaril 2004. aastal, eesmärgiga säilitada ning tugevdada vilistlaste ühtekuuluvustunnet, aidata kaasa kooli arengule, traditsioonide hoidmisele ning kooli ajaloomaterjalide kogumisele. Vilistlaskogu peab oma koosolekuid vähemalt korra aastas.

Vilistlaskogu asutajaliikmed: Kalju-Erik Haljasmägi, Ralf Räni, Madli Jalakas, Arvi Lepisk, Ülo Zirnask, Urmas Nagland, Katrin Uurman, Priit Põldma, Ants Bender, Virge Mastik, Eino Peedel, Valdur Madisson, Georg Mahla, Mati Kirotar, Raimo Kiudorf, Helve Eesmaa, Maiken Merevoo, Jaanus Allika, Malle Rätsep, Heino Luiga, Jaan Kivistik, Sirje Tooding. RAK Vilistlaskogu esimeseks esimeheks valiti Kalju-Erik Haljasmägi.

Räpina Aianduskooli Vilistlaskogu põhikiri

MTÜ Räpina Aianduskooli Vilistlaskogu juhatusse kuuluvad:
Anu Käär – esimees,
Margus Karro,
Priit Põldma,
Virge Mastik,
Kalle Toom.


MTÜ Räpina Aianduskooli Vilistlaskogu tegevust  saab rahaliselt  toetada:
Swedbank a/a numbril: EE76 2200 2210 2510 4223


Vilistlaskogu e-aadressile anu.kaar@aianduskool.ee on teretulnud:

  • ettepanekud kooli aastapäeva tähistamiseks
  • parandused lendude nimekirjades olevate vigade kohta
  • kirjalikud mälestused ja meenutused endiste õpetajate ja lõpetajate poolt (avaldame need teie loal valikuliselt meie kooli ajalehes ja  järgmistes juubeliraamatutes)
  • teated/fotod kursuste kokkutulekutest ja tegemistest jne.

Kes aga soovib postiga saata vanu fotosid, mälestusi/meenutusi  käsikirjas, saab seda teha aadressil:

Vilistlaskogu juhatus
Räpina Aianduskool
Aianduse tn 6
64505 Räpina
Põlvamaa