Vilistlased

MTÜ Räpina Aianduskooli Vilistlaskogu koosolek toimub 22. veebruaril 2023 algusega kl 11 aianduskoolis ruumis 334. 

Päevakava:
11.00 – Koosoleku avamine – Anu Käär
11.05 – Ülevaade Räpina Aianduskooli tööst – Kalle Toom
11.50 –  Vilistlaskogu majandusaasta aruanne
12.05 – Vilistlaskogu juhatuse valimine
12.30 – LÕUNA
13.30 – Ülevaade RAK 100. juubeli plaanidest – Meelike Kruusamäe
14.00 – Sõna on vilistlaskogu liikmetel ja toimub juubelipidustuste arutelu
14.30 – Kringel ja kohv
Arutelu jätkub…

Lisainfo: Anu Käär, anu.kaar@aianduskool.ee


MTÜ Räpina  Aianduskooli  Vilistlaskogu moodustati 19.02.2004. aastal.

Vilistlaskogu asutajaliikmed: Kalju-Erik Haljasmägi, Ralf Räni, Madli Jalakas, Arvi Lepisk, Ülo Zirnask, Urmas Nagland, Katrin Uurman, Priit Põldma, Ants Bender, Virge Mastik, Eino Peedel, Valdur Madisson, Georg Mahla, Mati Kirotar, Raimo Kiudorf, Helve Eesmaa, Maiken Merevoo, Jaanus Allika, Malle Rätsep, Heino Luiga, Jaan Kivistik, Sirje Tooding. RAK Vilistlaskogu esimeheks valiti Kalju-Erik Haljasmägi, kes oma ametiperioodi (2004-2007) käigus suutis palju korda saata. MTÜ Räpina Aianduskooli Vilistlaskogu moodustati eesmärgiga säilitada ning tugevdada vilistlaste ühtekuuluvustunnet, aidata kaasa kooli arengule, traditsioonide hoidmisele ja jätkamisele ning kooli ajaloomaterjalide kogumisele.

Tutvu Räpina Aianduskooli Vilistlaskogu põhikirjaga siin

 MTÜ Räpina Aianduskooli Vilistlaskogu tegevust  saab rahaliselt  toetada

Swedbank a/a numbril: EE76 2200 2210 2510 4223

Vilistlaskogu peab oma koosolekuid vähemalt korra aastas.

Vilistlaskogu e-aadressile  anu.kaar@aianduskool.ee on teretulnud:

  • ettepanekud kooli aastapäeva tähistamiseks
  • parandused lendude nimekirjades olevate vigade kohta
  • kirjalikud mälestused ja meenutused endiste õpetajate ja lõpetajate poolt (avaldame need teie loal valikuliselt meie kooli ajalehes ja  järgmistes juubeliraamatutes)
  • teated/fotod kursuste kokkutulekutest ja tegemistest jne.

Kes aga soovib postiga saata vanu fotosid, mälestusi/meenutusi  käsikirjas, saab seda teha aadressil:

Vilistlaskogu juhatus
Räpina Aianduskool
Aianduse tn 6
64505 Räpina
Põlvamaa

MTÜ Räpina Aianduskooli Vilistlaskogu juhatusse kuuluvad:
Anu Käär – esimees
Liisi Kont – aseesimees
Ants Bender
Priit Põldma
Kalle Toom

Vilistlaskogu liikmeks astumiseks tuleb vilistlastel esitada/saata juhatusele avaldus, mille vormi leiate altpoolt.

Avalduse vorm (pdf)