Räpina Aianduskooli töökorralduse reeglid ja põhimäärus

Töökorralduse reeglid

Töötasu maksmise kord

Põhimäärus