Celebrating the 100th anniversary of the Räpina School of Horticulture

We are thrilled to announce that the Räpina School of Horticulture is celebrating its 100th anniversary this year! As valued partners, we cordially invite you to join us in commemorating this significant milestone. The program for our foreign partners will take place on June 7, 2024, in the charming town of Räpina, Estonia. However, the.. Loe edasi

Õppekasvuhoonete automatiseerimine

Projekti number: 2014-2020.1.03.23-0901 Meede: 2014-2020.1.3 Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt Algus- ja lõpptähtaeg: 01.08.2023 – 31.12.2023 Lühikirjeldus: Räpina Aianduskoolile kasvuhooneautomaatika soetamine ja uuendamine, et pakkuda tänapäevasemat ja reaal-elulisemat õpet, mis vastaks töömaailma ootustele. Hooajalisele kasvuhoonele paigaldatakse kasvuhoone juhtimise automaatika ning soojale kasvuhoonele lisatakse juba olemasoleva automaatika laiendus, et õppijad saaksid projektõppe raames lõimitud.. Loe edasi

GAT22

Kasvuhooneautomaatika koolituse metoodika ja vahendite väljatöötamine Development of methodology and tools for greenhouse automation training (GAT22)           Projekti number: 2022-2-EE01-KA220-VET-000096973 Periood: 01.01.2023 – 01.01.2025 Lühikirjeldus: Projekti peamise väljundina on virtuaalse kasvuhoone väljatöötamine õppeotstarbel ja koolitusmaterjalid, mis toetavad õpetamist ja õppimist virtuaalsel kasvuhoonel. Projektiga toetatakse eelkõige uuenduslike digitaalsete õppe- ja õppevahendite (virtuaalsed.. Loe edasi

Projekti “Become more competitive!” õpiränded

Räpina Aianduskool on Bulduri Aianduskooli koostööpartneriks INTERREG Central Baltic projektis „Become more competitive beyond Your geographical and time constraints! Aligned distance learning modules in Landscape gardening matching industry needs and providing effective digital learning tools”. Projekti käigus on toimunud Räpina Aianduskooli maastikuehituse õpilaste õpiränded Lätti Bulduri aianduskooli ning Bulduri kooli maastikuehitajad on omakorda käinud kogemusi.. Loe edasi

Sada sammu

2024. aastal tähistab meie kool väärikat tähtpäeva. Koolis on  haridust omandatud juba sada aastat. Seoses juubeliga anname välja järjekordse juubeliraamatu „Sada sammu“.  Palume vilistlaste ja endiste töötajate abi, et kõige huvitavamad lood koolielust, kõige iseloomulikumad  fotod ja  dokumendid teie kooli- või  tööperioodist Räpinas jõuaksid  juubeliraamatu kaudu ka teiste meie arvuka koolipere liikmeteni.  Ootame teie või teie lähedaste.. Loe edasi

100 aastat armastust aianduskoolis

Aianduskooli 100. aastapäevaks antakse välja kogumik, mis koondab kokku aianduskoolis õppinud või töötanud inimeste vahel alguse saanud armastuslood. Kui soovite, et ka teie lugu saaks sellesse kaunisse kogumikku, kirjutage meile, kuidas teie armastuslugu alguse sai. Kes keda esimesena märkas? Kas oli see õunapuude õitsemise ajal või hoopis sügisese saagikoristuse perioodil, äkki võimlas võrkpalli mängides või.. Loe edasi

Räpina Aianduskool 100

Hea aianduskooli vilistlane ja endine töötaja!   Eesti vanimal aiandusalast haridust pakkuval kutseõppeasutusel, Räpina Aianduskoolil, täitub 2024. aastal 100. tegevusaasta. Olulise tähtpäeva tähistamiseks toimub eeloleva õppeaasta jooksul mitmeid sündmusi. Juubeliaasta kulminatsiooniks on 8. juunil 2024 toimuv aianduskooli vilistlaste kokkutulek.   Ootame väga sinuga kohtumist aianduskooli 100. sünnipäeva pidustustel. Selleks, et saaksid tuleku plaani võtta, on.. Loe edasi

Läti-Eesti aianduskoolide INTERREG Central Baltic projekt “Become More Competitive!”

Räpina Aianduskool on Bulduri Aianduskooli koostööpartneriks INTERREG Central Baltic projektis „Become more competitive beyond Your geographical and time constraints! Aligned distance learning modules in Landscape gardening matching industry needs and providing effective digital learning tools” (tõlge: Saa konkurentsivõimelisemaks väljaspool geograafilisi ja ajalisi piire! Maastikuehituse ühildatud kaugõppe moodulid, mis vastavad tööturu vajadustele ja pakuvad tõhusaid digitaalseid.. Loe edasi