Aianduskoolide koostööprojekti kohtumine Jurmalas

Räpina Aianduskool on Bulduri Aianduskooli koostööpartneriks Interreg Central Baltic projektis „Become more competitive beyond Your geographical and time constraints! Aligned distance learning modules in Landscape gardening matching industry needs and providing effective digital learning tools” (tõlge: Saa konkurentsivõimelisemaks väljaspool geograafilisi ja ajalisi piire! Maastikuehituse ühildatud kaugõppe moodulid, mis vastavad tööturu vajadustele ja pakuvad tõhusaid digitaalseid.. Loe edasi

Kooli logo/School logo

Logo trükistesse   print logo Logo veebi (logo for web): horisontaalne asetus  horizontal position vertikaalne asetus   vertical position sümbol tekstita   symbol without text     Loe edasi

Kemikaalide ohutuskaardid

Lämmastikhape 60% Krista MKP Ferticare Hydro 7-9-32 YaraLiva Calcinit Granuleeritud väetis ammoniumnitraat Lämmastikhape 60% Ferticare Hydro 7-9-32 Loe edasi

Pildigalerii

  2020. aasta sündmused 2019. aasta sündmused 2018. aasta sündmused 2017. aasta sündmused Valdur Truija pildid Elmar Petersoni pildid             Loe edasi

PRÕM

Projekt nr.2014-2020.1.05.15-0003 Kutsehariduse maine tõstmine, töökohapõhise õppe laiendamine. 01.05.2018-30.06.2022 Projekt nr. 2014-2020.1.05.15-0003 Täiendav keeleõpe kutse-ja kõrghariduses. 01.09.2016-30.06.2021 Räpina Aianduskool  osaleb PRÕM-i täiendava  keeleõppe tegevuses 8.8. „Täiendav keeleõpe kutse-ja kõrghariduses“  alates 2016. aastast.  Pakume täiendavat eesti keele õpet muu emakeelega õppuritele.  Eesmärgiks on eestikeelse erialaõppe  toetamine erinevate õppemeetoditega, et õppurid suudaksid  õppekava edukalt läbida ning siseneda tööturule.  2021/ 22. õppeaasta 1. septembri.. Loe edasi

Vabad ametikohad

Räpina Aianduskool otsib oma perre aktiivset ja asjatundlikku AIANDUSE ÕPETAJAT Nõudmised kandidaadile soov jagada erialaseid teadmisi ja oskusi katmikala ja avamaa köögiviljanduse alal nii noortele kui ka täiskasvanud õppijatele soov kaasa aidata aianduseriala tehnoloogilisele arengule aianduskoolis aiandusega seonduv ettevalmistus ja töökogemus iseseisvus ja algatusvõime arvuti kasutamise oskus Aianduskool pakub võimalust eneseteostuseks ja arenguks väga häid.. Loe edasi

Maastikuehitaja kutseeksam

… noorem-maastikuehitaja, tase 3 ja maastikuehitaja, tase 4 omistamiseks toimub Räpina Aianduskoolis 13.-17.06.2016. Kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks ning kutseeksamile registreerumiseks on vajalik saata digitaalselt allkirjastatud vormikohane avaldus, isikuttõendava dokumendi ning oma andmeid tõendavate dokumentide koopiad elektroonselt e-posti aadressile virge.mastik@aianduskool.ee hiljemalt 6.juuni 2016. Eksami korraldust puudutavatele küsimuste puhul pöörduda Räpina Aianduskooli maastikuehituse juhtõpetaja Priit Karjane (priit.karjane@aianduskool.ee) poole. Eksami ülesande.. Loe edasi

Käimasolevad projektid

1. Loe edasi