Mälestusi kooliajast

Mälestusi kooliajast hind: 10 eurot

Raamatut saab osta Räpina Aianduskoolist (ruumis 237 ja 239)

Lehekülgi  212
Kogumiku koostas Virge Mastik

Kujundas Anna Lauk
Korrektuuri lugesid Koidula Rauk ja Urve Grünberg

Raamatusse on kirja pandud  Räpina Aianduskooli algusaastate ajalugu, hulgaliselt mälestusi  siin koolis õppinud ning töötanud vilistlastelt. Kogumiku lõpus on aianduskooli lõpetanud vilistlaste nimekirjad aastast 1927-2014. Kaante vahele kogutu on osake Eesti aiandushariduse ajaloost.

Kogumikku võib käsitleda  kui uurimistööd, mille eesmärk on talletada möödunu tulevaste põlvede jaoks ja äratada tänastes noortes õppurites huvi aianduskooli ajaloo vastu. 90 aastat on  pikk aeg.  Raamatusse on kantud mitme põlvkonna õpetajate ja õpilaste memuaarid, möödunut mäletades ja seda väärtustades, kuid mitte ilustades. Kogumik ei ole kuiv akadeemiline uurimistöö. Erinevate emotsioonidega ja varjunditega meenutatakse läbi aastakümnete oma noorusaega, õppe- ja elamistingimusi, direktoreid, õpetajaid, koolikaaslasi, koolielu eredamaid sündmusi,  ettevõtmisi spordis ja vaba aja veetmise võimalusi. Kooliaeg on ju inimese elus üks olulisem periood. Iga periood kooli eluloost on omanäoline, sest ka aeg paneb oma pitseri. Need eri toonides killud ja ülestähendused koolielust on kokku kogutud ja üheks tervikuks kaante vahele põimitud.