Arendusosakond

töötajate e-posti aadressid: eesnimi.perekonnanimi@aianduskool.ee

Eda Grosstäienduskoolituste metoodik796 1549 / 5346 1209
Peeter Huuse IT tugi
Lüüli Kiikinfospetsialist5626 9222
Külli Nõmmisturaamatukoguhoidja 5629 2213
Elina Oeselgtäienduskoolituste spetsialist796 1549 / 5346 1209
Aleksei RaudIT tugi
Janely Trahvprojektijuht5400 4090