Arendusosakond

töötajate e-posti aadressid: eesnimi.perekonnanimi@aianduskool.ee

Nimi

Amet

Telefon

Peeter Huuse IT-tugi  
Aleksei Raud IT-spetsialist  
Aigi Salundi-Galitsin Projektijuht 5400 4090
Külli Nõmmistu Raamatukoguhoidja (üritused, huviringid) 5629 2213
Liisi Kont Õpilasomavalitsuse töö koordinaator  
Meelike Kruusamäe Infospetsialist 5626 9222