Magnooliad – uued lemmikud koduaias ja linnahaljastuses

Pildiotsingu magnoolia tulemus
Foto: Maakodu-Delfi

Koht: Metsa talu, Ihamaru küla, Kanepi vald, Põlvamaa
Aeg: 11. mai 2024  algusega kell 10.00
Maht: 8 ak tundi
Hind: 85 €

Koolitajaks on mitmete raamatute autor, metsanduse, looduskaitse, aianduse ja haljastusega nii Räpina Aianduskoolis õpetajana, EMÜ-s lektorina kui ka mitmetes riiklikes institutsioonides erinevatel ametikohtadel seotud olnud Urmas Roht. 

Ootame koolitusele kõiki aednikke (s.h. vallaaednikud), avalike haljasalade ja mänguväljakute haljastajaid ja hobiaednikke. Koolitusele tulijal peaksid olemas olema algteadmised roht- ja puittaimedest.

Õppepäeva läbinu:
– tunneb väliste tunnuste põhjal perekonna magnoolia esindajaid,
– omab ülevaadet magnooliate morfoloogiast, fenoloogiast ja kasvunõudlustest,
– oskab nimetada tähtsamaid magnooliasorte,
– omab esmaseid teadmisi magnooliate kasvatamisest ning paljundamisest.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega.

Pildi allikas ja autoriõigused: Pixabay License

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 5 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 56671936 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.
Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust kindlasti e-posti teel ühendust! Andmed arve koostamiseks edastatakse raamatupidamisse peale seda, kui miinimumhulk huvilisi on registreerunud ja on kindel kursuse toimumine.

Kursusele registreerumise vorm

Osaleja ees- ja perekonnanimi *
Isikukood *
E-post *
Osaleja telefon *
Elukoha aadress *
Tööga hõivatus
Kõrgeim omandatud haridustase
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja õppekavaga *
Lisainfo koolitajale
Arve saaja andmed, kui maksja pole koolitusel osaleja