Maastikuehitaja eriala e-õppe materjalid

Õppekava põhiõpingute moodulid

Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

Teema: majandus ja ettevõtluse alused

Ruuspõld, T. Ettevõtluse alused. E-kursus. Kursusele pääsemiseks küsi õpetajalt võtmesõna.
Ruuspõld, T. Majandusõpetuse alused. E-kursus. Kursusele pääsemiseks küsi õpetajalt võtmesõna.

Teema: asjaajamine ja töötamise õiguslikud alused

Laas, A. Asjaajamine. Ametikiri. Õpiobjekt.

Teema: karjääriplaneerimine

Innove. Rajaleidja. Koduleht.
Tööelu. Koduleht.
SA Kutsekoda. Eesti kvalifikatsiooniraamistik.

Muru rajamine ja hooldamine

Jürisoo, L. 3. teema – murude hooldamine. Videogalerii.

Istutusalade rajamine ja hooldamine

Teema: istutusalade rajamine ja hooldamine

Jürisoo, L. 4. teema – istutusalade hooldamine. Videogalerii.
Jürisoo, L. 5. teema – hekkide hooldamine. Videogalerii.
Jürisoo, L. 6. teema – talvekatted. Videogalerii.
Jürisoo, L. 12. teema – puittaimede lõikamine. Videogalerii.
Jürisoo, L. 14. teema – põõsaste lõikamine. Videogalerii.
Jürisoo, L. 17. teema – eriluba või tunnistust nõudvad tegevused puude lõikamisel. Videogalerii.

Teema: rohttaimed

Uurman, K. Rohttaimed ja haljastus. E-kursus.

Müüride ehitamine ja hooldamine

Airoktiv, 2010. Lammikivimaja vundamendi ehitus.avi. Video keskkonnas YouTube.
Remontti-Reiskan vinkit joka kotiin, 2016. Remontti-Reiska: pihaan tukimuuri ja kivestys. Video keskkonnas YouTube.

Õppekava valikõpingute moodulid

Juhendamine ja töögrupi juhtimine

Tooelu.ee, 2014. Work-tööohutus. Videogalerii keskkonnas YouTube.
Tooelu.ee, 2013. Töövahendi ohutu kasutamine. Video keskkonnas YouTube.
Tooelu.ee, 2014. Uus töötaja. Video keskkonnas YouTube.
Tooelu.ee, 2014. Töövaidluskomisjon. Video keskkonnas YouTube.

Taimekaitse (taimekaitsetöötaja tõendi saamiseks)

Põllumajandusamet. Taimekaitsevahendite register.

Õppekava üldõpingute moodulid

Keel ja kirjandus

Kirjavahemärgid. Õpiobjekt.
Rummel, E. Eesti õigekiri. Õpiobjekt.

Võõrkeel

British Council. LearnEnglish. Koduleht keeleõppeks.
Englishpage. Free English online lessons. Koduleht keeleõppeks.
English-hilfen. Study English for free. Koduleht keeleõppeks.
EngVid. Free English Video Lessons.
LingoHut.  Tasuta inglise keele tunnid.
Skype Lessons. Learn English Online.
Youtube. Anglo-Link. Keeleõppe videod.
YouTube. Oxford Online English. Keeleõppe videod.
50 languages. Audio language course Book 2.

Matemaatika

Truija, V. Matemaatika. E-kursus. Kursusele pääsemiseks küsi õpetajalt võtmesõna.

Loodusained

Teema: keemia

Superaccu OÜ. Keemiavideod.

Teema: füüsika

Truija, V. Füüsika kutsekoolile. E-kursus. Kursusele pääsemiseks küsi õpetajalt võtmesõna.

Sotsiaalained

Teema: ajalugu

Laar, M., Vahtre, L. Eesti ajalugu gümnaasiumile. E-õpik. Õppematerjalide kirjastus Maurus.
Ristikivi, A. Ajaloo eksamikursus. Hugo Treffneri Gümnaasium.

Teema: inimeseõpetus

Tervise Arengu Instituut. Kuidas tervislikult toituda?

Teema: ühiskonnaõpetus

Lauri, M., Pääbo, H., Värk, R., Saarts, T., Roosmaa, L. Ühiskonnaõpetus gümnaasiumile. E-õpik. Õppematerjalide kirjastus Maurus.
Ristikivi, A. Ühiskonnaõpetuse eksamikursus. Hugo Treffneri Gümnaasium.
Eesti Töötukassa. Koduleht.
Riigikogu. Koduleht.
Riigikohus. Koduleht. 
Vabariigi Valitsus. Koduleht.