Lahtiste uste päev

Hea huviline!

Räpina Aianduskooli Maarja Küla ja Urvaste õpperühmade lahtiste uste päev toimub Maarja Külas

teisipäeval, 14. aprillil 2020. aastal kell 10.00 – 13.00.

Kutsume osalema põhikooli toimetulekukooli õppekava alusel lõpetanud (või lõpetavaid) noori, nende lapsevanemaid või hooldajaid ning koolide ja kohalike omavalitsuste esindajaid ning teisi huvilisi. Uuel õppeaastal alustame nii Urvaste kui Maarja külas valikuaasta õpperühmade väljaõpet.

ÕPPEKAVA: kutsevaliku õppekava näed SIIN.

Maarja Küla õpperühmas läbitakse õppe jooksul moodulid 1-3, Urvaste õpperühmas 1-2; 4-5.

ÕPPEAEG: 1 aasta. Peale valikuaasta lõpetamist on õpilastel võimalik jätkata erialases kutseõppes kas Maarja Külas (abiaednik tase 2) või Urvastes (valikul köögitöölise abi tase 2; puhastusteenindaja abi, tase 2)

PÄEVAKAVA:

10.00 – 10.20 Õppeprogrammi lühitutvustus – Räpina Aianduskooli õppejuht Huko Laanoja

10.30 – 11.30 Ringkäik, kohapeal kursuste külastamine

11.45 – 13.00 Küsimused-vastused, kohapeal ka õpilaskodu esindajad.

Urvaste ja Maarja küla õpperühmade õpilaskandidaate kutsume eelkutseõppe laagritesse 6. – 9. juulil või 03. – 06. augustil 2020. Eelkutseõppe käigus sooritab õpilaskandidaat osalise töövõime hindamise testi ning töötab aias koos vanemate kursuste õpilastega. Laager toimub Maarja külas, elatakse telkides.

Otsus õppima asumise kohta tehakse 12. augustil.

Kohtumiseni Maarja Külas!

Kontakt:

Tel: 53 967 369

e-mail: huko.laanoja@aianduskool.ee