Lahtiste uste päev

Hea huviline!

Lahtiste uste päeva sel õppeaastal ei toimu. Maarja küla ja Urvaste õpperühmadesse sisseastujatel palume otse võtta ühendust õppejuht Huko Laanojaga ning leppida kokku võimalikud kokkusaamised.

KUTSEVALIKU ÕPPEKAVA Maarja Küla õpperühmas läbitakse õppe jooksul õppekava moodulid 1-3, Urvaste õpperühmas 1-2; 4-5.

ÕPPEAEG: 1 aasta. Pärast valikuaasta lõpetamist on õpilastel võimalik jätkata erialases kutseõppes kas Maarja Külas (abiaednik tase 2) või Urvastes (valikul köögitöölise abi tase 2; puhastusteenindaja abi, tase 2).

EELKUTSEÕPE
Urvaste ja Maarja küla õpperühmade õpilaskandidaate kutsume eelkutseõppe laagritesse 17. – 20. või 24. – 27. augustil 2020. Eelkutseõppe käigus sooritab õpilaskandidaat osalise töövõime hindamise testi ning töötab aias koos vanemate kursuste õpilastega. Laager toimub Maarja külas, elatakse telkides.

Otsus õppima asumise kohta tehakse 27. augustil.

Kohtumiseni Maarja Külas!

Kontakt: Huko Laanoja, tel: 53 967 369, huko.laanoja@aianduskool.ee