Vaarikakasvatus algajale

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 03.05.2024 kell 9 – 16
Maht: 8 ak tundi
Hind: 80€
Läbiviija: Juta Lopp – Räpina Aianduskooli kutseõpetaja alates 2005.aastast. Praktik, Tagametsa Mahe OÜ juhatuse liige.
Koolitusjuht: Eda Gross, eda.gross@aianduskool.ee; tel. 796 1549; 5346 1209

Ootame koolitusele kõiki huvilisi, kes juba tegelevad või sooviksid hakata tegelema vaarikakasvatusega ning kes soovivad saada teadmisi, kuidas hoida oma istandus terve ja saagirohke. Koolituse edukaks läbimiseks peavad osalejal olema algteadmised õistaimedest.

‘Novokitaivska’ Räpina Aianduskoolis

Õppepäeva läbinu:

  • Teab vaarika bioloogilisi iseärasusi ja nõudeid kasvutingimustele, valib vaarikakasvatuseks sobiva maa-ala ning vastavalt eelkultuuridele edasise agrotehnika (mullaharimise, istutuseelse väetamise).
  • Teab peamisi vaarika kasvatustehnoloogiaid ja oskab valida enda jaoks sobivaima arvestades viljeluse iseärasusi (mahe- või tavaviljelus).
  • Teab vaarikaistikute peamisi tootmisvõtteid ja istutusmaterjalile esitatavaid kvaliteedinõudeid ning valib enda jaoks sobivaimad istikud või kasvatab istikud ise vastavalt valitud kasvatustehnoloogiale.
  • Rajab vaarikaistandiku vastavalt valitud kasvatustehnoloogiale ja istutades taimed õigeaegselt ja õigele sügavusele.
  • Hooldab ja väetab istandikku vastavalt vajadusele.
  • Koristab, sorteerib, pakendab ja markeerib saagi sõltuvalt turustamise nõuetest.
  • Likvideerib ja uuendab istandikke vastavalt keskkonnanõuetele.

Lisateave: Majutuse võimalus lisatasu eest (10€/öö) kooli õpilaskodus, Nooruse 1, Räpina. Majutuskoha broneerib soovija ise tel.; 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelda kursuse nimetus, millel osalete.

Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega täienduskoolituse õppekorraldusega

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 5 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo koolitusjuhilt või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel on Räpina Aianduskoolil  õigus kursuse algust edasi lükata.
Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.
Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust kindlasti e-posti teel ühendust. Andmed arve koostamiseks edastatakse raamatupidamisse peale seda, kui miinimumhulk huvilisi on registreerunud ja on kindel kursuse toimumine.

Õppegrupis vabu kohti veel 2

 

Kursusele registreerumise vorm

Ees- ja perekonnanimi *
Isikukood *
E-mail *
Osaleja telefon *
Elukoha aadress *
Tööga hõivatus
Kõrgeim omandatud hariduse tase
Lisainfo koolitajale
Arve saaja andmed, kui maksja pole koolitusel osaleja
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga *