Vaarikakasvatus algajale

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina
Aeg: 10. mai 2019 Koolituspäeva algus kell 9.00
Maht: 8 tundi
Hind: 45€

Ootame koolitusele kõiki huvilisi, kes juba tegelevad või sooviksid hakata tegelema vaarikakasvatusega ning kes soovivad saada teadmisi, kuidas hoida oma istandus terve ja saagirohke. Koolituse edukaks läbimiseks peavad osalejal olema algteadmised õistaimedest.

Õppepäeva läbinu:

  • Teab vaarika bioloogilisi iseärasusi ja nõudeid kasvutingimustele, valib vaarikakasvatuseks sobiva maa-ala ning vastavalt eelkultuuridele edasise agrotehnika (mullaharimise, istutuseelse väetamise).
  • Teab peamisi vaarika kasvatustehnoloogiaid ja oskab valida enda jaoks sobivaima arvestades viljeluse iseärasusi (mahe- või tavaviljelus).
  • Teab vaarikaistikute peamisi tootmisvõtteid ja istutusmaterjalile esitatavaid kvaliteedinõudeid ning valib enda jaoks sobivaimad istikud või kasvatab istikud ise vastavalt valitud kasvatustehnoloogiale.
  • Rajab vaarikaistandiku vastavalt valitud kasvatustehnoloogiale ja istutades taimed õigeaegselt ja õigele sügavusele.
  • Hooldab ja väetab istandikku vastavalt vajadusele.
  • Koristab, sorteerib, pakendab ja markeerib saagi sõltuvalt turustamise nõuetest.
  • Likvideerib ja uuendab istandikke vastavalt keskkonnanõuetele.

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Täpsem õppekava on lehe allservas registreerimisvormi all. 

Kursusele registreerumise vorm

Andmed koolitusel osaleja kohta:


Nimi *
Isikukood *
Aadress (märkige palun kindlasti talu/kinnistu nimi, vald, postiindeks; kortermaja puhul ka krt nr) *
Töökoht ja amet *
Haridustase *
Telefon *
E-post *
Aeg:
Põhjendus ja lisainfo

Koolituse eest tasuja andmed kui maksja pole sama isik


Maksja andmed