Õppekavad

AIANDUS
Nooremaednik, tase 3 kutseõpe:

Aednik, tase 4 kutsekeskharidusõpe:

Aednik, tase 4 kutseõpe:

2019 sisseastujale (mittestatsionaarne):
Aednik
, tase 4 kutseõpe:

2020, 2021 sisseastujale:
Aednik, tase 4 kutsekeskharidusõpe:

2020,2021 sisseastujale:
Aednik
, tase 4 kutseõpe:

2020,2021 sisseastujale:
Abiaednik, tase 2 kutseõpe:

Meisteraednik, tase 5 kutseõpe: sügisest 2021

MAARJA KÜLA
Abiaednik, tase 2 kutseõpe:

Kutsevalik, tase 2 kutseõpe:

2021 sisseastujale:
Abiaednik, tase 2 kutseõpe:

Kutsevalik, tase 2 kutseõpe:

MAASTIKUEHITUS
Noorem-maastikuehitaja, tase 3 kutseõpe:

Maastikuehitaja, tase 4 kutsekeskharidusõpe:

Maastikuehitaja, tase 4 kutseõpe:

2018, 2019 sisseastujale (mittestatsionaarne):
Maastikuehitaja, tase 4 kutseõpe:

2019 sisseastujale:
Maastikuehitaja, tase 4 kutsekeskharidusõpe:

2020,2021 sisseastujale:
Maastikuehitaja, tase 4 kutsekeskharidusõpe:

2020,2021 sisseastujale:
Maastikuehitaja, tase 4 kutseõpe:

Maastikuehitaja (osakutse piirdeaedade ehitaja), tase 4:
õppekava, rakenduskava.
Maastikuehitaja (osakutse haljasalade hooldaja), tase 4:
õppekava, rakenduskava.
Maastikuehitaja (osakutse sillutise paigaldaja), tase 4:
õppekava, rakenduskava.

2021 sisseastujale:
Maastikuehitaja, tase 3 kutseõpe:

FLORISTIKA
Florist, tase 4 kutsekeskharidusõpe:

Florist, tase 4 kutseõpe:

2019 sisseastujale:
Florist
, tase 4 kutsekeskharidusõpe:

2020,2021 sisseastujale:
Florist
, tase 4 kutsekeskharidusõpe:

2020,2021 sisseastujale:
Florist
, tase 4 kutseõpe:

Meisterflorist, tase 5 kutseõpe:

ÜLDÕPINGUD alates 2019 sisseastujale
rakenduskava

TEKSTIILKÄSITÖÖ
Tekstiilkäsitöö, tase 4 kutseõpe:

2019 sisseastujale:
Tekstiilkäsitöö, tase 4 kutseõpe:

Tekstiilkäsitöö, tase 5 kutseõpe:

2021 sisseastujale:
Tekstiilkäsitöö, tase 4 kutseõpe:

KESKKONNAKAITSE
Keskkonnakaitse,
tase 5 kutseõpe:

2019 sisseastujale: 
Keskkonnakaitse, tase 5 kutseõpe:

2021 sisseastujale: 
Keskkonnakaitse, tase 5 kutseõpe: