Õppekavad

ÜLDÕPINGUD alates 2019 sisseastujale
Rakenduskava

MAARJA KÜLA
Kutsevaliku õppekava ja rakenduskava

AIANDUS
Abiaednik
, tase 2 kutseõppe õppekava ja rakenduskava
Nooremaednik, tase 3 kutseõppe õppekava (vene keeles)
Nooremaednik, tase 3 kutseõppe õppekava ja rakenduskava, lisa: taimmaterjali ja kahjustajate nimekiri
Aednik, tase 4 kutseõppe õppekava, lisa: taimmaterjal ja kahjustajad,
rakenduskava statsionaarsele õppele, rakenduskava mittestatsionaarsele õppele
Aednik, tase 4 kutsekeskharidusõppe õppekava, rakenduskava, lisa: taimmaterjal ja kahjustajad

2019 sisseastujale:
Aednik, tase 4 kutseõppe õppekava ja rakenduskava mittestatsionaarsele õppele

Lisa: Taimmaterjal ja kahjustajad_4 tase lävend

MAASTIKUEHITUS
Maastikuehitaja, tase 4 kutseõppe õppekava
Maastikuehitaja, tase 4 kutseõppe õppekava rakenduskava
Maastikuehitaja, tase 4 kutsekeshariduse õppekava
Maastikuehitaja, tase 4 kutsekeskhariduse õppekava rakenduskava, lisa: Taimmaterjal ja kahjustajad-nimekiri-tase-4
Maastikuehitaja (osakutse piirdeaedade ehitaja), tase 4 õppekava, õppekava rakenduskava
Maastikuehitaja (osakutse haljasalade hooldaja), tase 4 õppekava, õppekava rakenduskava
Maastikuehitaja (osakutse sillutise paigaldaja), tase 4 õppekava, õppekava rakenduskava

2018, 2019 sisseastujale:
Maastikuehitaja, tase 4 kutseõppe õppekava
Maastikuehitaja, tase 4 kutseõppe rakenduskava

Lisa: Taimmaterjal ja kahjustajad, tase 4

2019 sisseastujale
Noorem-maastikuehitaja tase 3 õppekava
Noorem-maastikuehitaja tase 3 rakenduskava

Lisa: Taimmaterjal ja kahjustajad nimekiri, tase 3

TEKSTIILKÄSITÖÖ
Tekstiilkäsitöö, tase 4 kutseõppe õppekava alates 2017. a sisseastujale
Tekstiilkäsitöö, tase 4 kutseõppe rakenduskava alates 2017

Tekstiilkäsitöö eriala lõputöö koostamise juhend

2019 sisseastujale:
Tekstiilkäsitöö, tase 4 kutseõppe õppekava
Tekstiilkäsitöö, tase 4 kutseõppe rakenduskava

FLORISTIKA
2017 sisseastujale:
Florist, tase 4 kutsekeskharidusõppe õppekava 
Florist, tase 4 kutsekeskharidusõppe rakenduskava (valikõpingud, põhiõpingud)
Florist, tase 4 ja meisterflorist, tase 5 taimede nimekiri

2018, 2019 sisseastujale:
Florist, tase 4 kutseõppe õppekava
Florist, tase 4 kutseõppe rakenduskava stats.õppele
Florist, tase 4 kutseõppe rakenduskava mittestats.õppele

KESKKONNAKAITSE

Keskkonnakaitse, tase 5 kutseõppe õppekava
Keskkonnakaitse,tase 5 kutseõppe rakenduskava mittestats.õppele
Keskkonnakaitse,tase 5 kutseõppe rakenduskava stats.õppele

2019 sisseastujale:

Keskkonnakaitse, tase 5 õppekava ja rakenduskavad