Õppekavad

ÜLDÕPINGUD kutsekeskharidusõpe, alates 2019 sisseastujale rakenduskava


AIANDUS

Abiaednik, tase 2 kutseõpe

Noorem-aednik, tase 3 kutseõpe

Aednik, tase 4 kutsekeskharidusõpe

Aednik, tase 4 kutseõpe

2019 sisseastujale
Aednik, tase 4 kutsekeskharidusõpe

Meisteraednik, tase 5 kutseõpe:  2022 veebruarist

HEV-kutseõpe

Abiaednik, tase 2 kutseõpe:

2021 sisseastujale:
Abiaednik, tase 2 kutseõpe:

Kutsevalik, tase 2 kutseõpe:

2021 sisseastujale:
Kutsevalik,
tase 2 kutseõpe:


FLORISTIKA

Florist, tase 4 kutseõpe

Florist, tase 4 kutsekeskharidusõpe

2019 sisseastujale
Florist
, tase 4 kutsekeskharidusõpe

Meisterflorist, tase 5 kutseõpe


KESKKONNAKAITSE

2021 sisseastujale
Keskkonnakaitse, tase 5 kutseõpe

2019 sisseastujale
Keskkonnakaitse, tase 5 kutseõpe


MAASTIKUEHITUS

Noorem-maastikuehitaja, tase 3 kutseõpe

Maastikuehitaja, tase 4 kutsekeskharidusõpe

Maastikuehitaja, tase 4 kutseõpe:

2019 sisseastujale 
Maastikuehitaja, tase 4 kutskeskharidusõpe

Maastikuehitaja, tase 4 kutseõpe


TEKSTIILKÄSITÖÖ

2021 sisseastujale
Tekstiilkäsitööline, tase 4 kutseõpe

2019 sisseastujale
Tekstiilkäsitöö, tase 4 kutseõpe

Tekstiilkäsitööline, spetsialiseerumine (pitstehnikas esemete valmistaja), tase 5 kutseõpe