Õppekavad

ÜLDÕPINGUD kutsekeskharidusõpe, alates 2019 sisseastujale rakenduskava


AIANDUS

Abiaednik, tase 2 kutseõpe (õpilasele, kelle kodune keel ei ole eesti keel)

Nooremaednik, tase 3 kutseõpe

2022 sisseastujale
Aednik, tase 4 kutsekeskharidusõpe

Aednik, tase 4 kutseõpe

Meisteraednik, tase 5 kutseõpe 

2020, 2021 sisseastujale
Aednik, tase 4 kutsekeskharidusõpe

HEV-kutseõpe

Abiaednik, tase 2 kutseõpe:

Kutsevalik, tase 2 kutseõpe:

2020 sisseastujale
Abiaednik, tase 2 kutseõpe:


FLORISTIKA

2022 sisseastujale
Meisterflorist, tase 5 kutseõpe

Florist, tase 4 kutsekeskharidusõpe

Florist, tase 4 kutseõpe

2020 sisseastujale
Florist, tase 4 kutsekeskharidusõpe


KESKKONNAKAITSE

Keskkonnakaitse, tase 5 kutseõpe


MAASTIKUEHITUS

2023 sisseastujale
Noorem-maastikuehitaja, tase 3 kutseõpe

Maastikuehitaja, tase 4 kutsekeskharidusõpe

Maastikuehitaja, tase 4 kutseõpe:

2020, 2021 sisseastujale
Noorem-maastikuehitaja, tase 3 kutseõpe

Maastikuehitaja, tase 4 kutsekeskharidusõpe

Maastikuehitaja, tase 4 kutseõpe:


TEKSTIILKÄSITÖÖ

Tekstiilkäsitööline, tase 4 kutseõpe

Tekstiilkäsitööline, spetsialiseerumine pitstehnikas esemete valmistaja, tase 5 kutseõpe