Vastuvõtt 2021

Vastuvõtt jätkub 15. augustini 2021

Veel on vabu õppekohti statsionaarsesse õppesse aedniku, floristi, maastikuehitaja ja keskkonnakaitse erialale.

Mõned vabad kohad mittestatsionaarses õppes tekstiilkäsitöö erialale.


Sisseastumiseks vajalikud dokumendid

• STATSIONAARSESSE ÕPPESSE

 • haridustaset tõendava dokumendi koopia
 • isikut tõendava dokumendi koopia
 • dokumendifoto (3×4 cm) elektrooniliselt
 • vanema või hooldaja kirjalik nõusolek (doc) alaealise õppima asumiseks
 • vormikohane avaldus  koolipõhine õpe (doc)

VESTLUS statsionaarsesse õppesse toimub 18. augustil 2021. Vestlusele tulles palume kaasa võtta isikut tõendav dokument.

• MITTESTATSIONAARSESSE ÕPPESSE

 • motivatsioonikiri (kuni ühel A4 leheküljel)
 • haridustaset tõendava dokumendi koopia
 • isikut tõendava dokumendi koopia
 • dokumendifoto (3×4 cm) elektrooniliselt
 • vormikohane avaldus (doc)
 • soovi korral sektori tööandja toetuskiri

VESTLUS tekstiilkäsitöö erialale toimub 18. augustil 2021 a. Vestlusele tulles palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ning 4-5 enda valmistatud käsitööeset. Tekstiilkäsitöö kandidaatidega lepitakse vestluse aeg kokku individuaalselt.

MAARJA KÜLA õpperühma vastuvõtt 


→Vastuvõtu korraldus erialade kaupa


Dokumentide esitamine

Dokumendid saada e-kirjaga vastuvott@aianduskool.ee


Tutvu erialadega

AEDNIK

FLORIST

KESKKONNAKAITSE

MAASTIKUEHITAJA

TEKSTIILKÄSITÖÖ

HEV-KUTSEÕPE