Vastuvõtt 2021

Nooremaednike täiendav vastuvõtt

On vabanenud mõned õppekohad nooremaedniku erialale. Dokumentide esitamise tähtaeg 20. oktoober 2021. Õppetöö algab 25. oktoobril.

Nooremaednik 3. taseme kutseõpe, õppeaeg 1 a.

Mittestatsionaarne õpe, õppetöö toimub sessioonidena.

Lõpetajale omistatakse kutse.

Täiendav info: sessioonõppe juht Karin Kask karin.kask@aianduskool.ee, 796 1157


Dokumentide esitamine

  • e-posti aadressil vastuvott@aianduskool.ee
  • või tööpäeviti kl 9-14 aianduskoolis kabinetis 237 (Aianduse 6, Räpina)

Vajalikud dokumendid

  • motivatsioonikiri (kuni ühel A4 leheküljel)
  • haridustaset tõendava dokumendi koopia
  • isikut tõendava dokumendi koopia
  • dokumendifoto (3×4 cm) elektrooniliselt
  • vormikohane avaldus (doc)
  • soovi korral sektori tööandja toetuskiri

Tutvu erialadega

AEDNIK

FLORIST

KESKKONNAKAITSE

MAASTIKUEHITAJA

TEKSTIILKÄSITÖÖ

HEV-KUTSEÕPE