Vastuvõtt 2022

Vastuvõtt 22/23 õppeaastaks on lõppenud.

Põhihariduseta     Põhihariduse baasil    Keskhariduse baasil     Maarja küla õpperühma

Statsionaarsesse õppesse sisseastumiseks esitatavad dokumendid:

Mittestatsionaarsesse õppesse sisseastumiseks esitatavad dokumendid:

  • haridustaset tõendava dokumendi koopia;
  • isikut tõendava dokumendi koopia;
  • digitaalne dokumendifoto; 
  • motivatsioonikiri (kuni üks A4 lk);
  • vormikohane avaldus (doc)