Vastuvõtt 2023

Põhihariduseta     Põhihariduse baasil    Keskhariduse baasil     Maarja küla õpperühma


Jätkub vastuvõtt 5. taseme õppekavadele

  • meisteraednik (iluaednik, puuviljakasvataja, köögiviljakasvataja)
  • meisterflorist
  • tekstiilkäsitööline (pitstehnikates esemete valmistaja)

Loe kandideerimistingimuste kohta


Mittestatsionaarsesse õppesse sisseastumiseks esitatavad dokumendid:

  • haridustaset tõendava dokumendi koopia;
  • isikut tõendava dokumendi koopia;
  • motivatsioonikiri (kuni üks A4 lk);
  • vormikohane avaldus

Dokumente saab esitada:

  • E-postiga aadressil vastuvott@aianduskool.ee;
  • Tavapostiga aadressil Räpina Aianduskool, Aianduse 6  Räpina 64505 Põlvamaa;