Tekstiilkäsitööline

ISIKUPÄRASE ILU LOOJA

Silmuskudumid, telgedel kootud tekstiilid, vilt, vööd ja paelad, rahvarõivad, pitsid ja tikandid, mänguasjad ja nukud …, taimedega lõngade värvimine …, vanast uus, … unikaalsus …

Tekstiilkäsitöölise põhiülesanded:

Käsitöö_asjad_imgp1589_140416

 • valmistab unikaalset ja kaunist tekstiilkäsitööd
 • kasutab selleks traditsioonilisi ja kaasaegseid tehnikaid, töövõtteid ja valmistusviise: õmbleb, tikib, koob kangastelgedel ja varrastel, heegeldab, maalib, värvib või trükib
 • juhendab kaastöötajaid ja harrastajaid tekstiilkäsitöö alal
 • korraldab oma käsitöötoodete ja ‑teenuste esitlemist ja müüki

Tekstiilkäsitöölise töö võib olla füüsiliselt pingutav, sundasendit nõudev ja kiire tempoga. Töös on oluline käeline osavus, ruumiline kujutlusvõime ja proportsioonitunnetus. Käsitöö tegemine eeldab püsivust, loovust, õpivalmidust ja vastutustunnet.

Tekstiilkäsitöölise põhilised töövahendid:

õmblusmasinad, kangasteljed jm seadmed, nõelad, käärid, heegelnõelad, vardad

Võimalused tööturul

Tekstiilkäsitööline leiab tööd käsitööettevõttes, teatris, õmblustöökojas ja igal pool, kus läheb vaja häid käsitööoskusi. Ta on saanud ettevalmistuse tekstiiliala käsitööringide juhendamiseks. Suur osa käsitöölistest töötab iseseisvalt ettevõtjatena.

Käsitöö_asjad_imgp1590_140416

Tekstiilkäsitööline Räpina Aianduskoolis:

 • õppetöö toimub kaasaegselt sisustatud õppeklassides
 • erialaõpetajateks on tunnustatud käsitöömeistrid
 • erilist tähelepanu pöörame ajalooliselt Lõuna- Eestis (Vana-Võromaa, Setomaa, Tartumaa) kasutusel olnud käsitöötehnikatele
 • õppesuunad – masinkudumine või materjalide värvimine, trükkimine ja maalimine (kujundatud kangastest õmmeldakse toode)
 • paikkonna eripära ja õppijate vajadusi ning nende konkurentsivõimet toetavad valikmoodulid, nt vööd ja paelad, nahatöö, tekstiilide korrastamine ja säilitamine, lapitöö, käsitööesemete veebiturundus jne
 • õppekäigud käsitööettevõtetesse ja muuseumidesse (nt Eesti Rahva Muuseum, Seto Talumuuseum Värskas, Süvahavva villavabrik)
 • võimalus praktiseerimiseks välismaal (Erasmus+ õpiränne)
 • õpingute jätkamise võimalused kõrgkoolis

Viited

Õppekava (vt Tekstiilkäsitöö, tase 4)

Kutsestandard