Ilupuude ja – põõsaste kahjustajad

 

Koht:Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg:  10.03.2023 algusega kell 9.00
Maht: 8 ak tundi

Koolitaja: Andres Vaasa, Räpina Aianduskooli kutseõpetaja, dendroloog

 Sihtgrupp:  Aianduse valdkonna väikeettevõtjad, aednikud, ilupuukoolide aiandusehariduseta töötajad, haljasalade hooldajad.

Koolituse alustamise nõuded: algteadmised ilupuudest ka -põõsastest.

Hind: 80€

Koolitusjuht: Eda Gross, tel. 7961 549; 5346 1209

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.

Registreerumine lõppenud