Floristika partnerid

1. Bulduri Aianduskool Jurmalas on vanim aianduskool Baltikumis, asutatud 1910. aastal. Täna saab koolis õppida erineva suunitlusega aianduse erialasid nagu näiteks pargiaednik ja puuviljanduse aednik, lisaks õpetatakse koolis floristikat, hotelli- ja toitlustusteenindust. Aianduse õppimiseks on koolil olemas oma õppemajand, kasvuhooned, põllud nii aednikele kui ka floristidele taimmaterjali ettekasvatamiseks. Väga tähtsaks peetakse koolis ka sporti, esimesed sõprussidemed Räpina Aianduskooliga loodigi läbi Balti riikide aianduskoolide vahel peetud spordivõistluste 1970. aastatel. Bulduri koolis väärtustatakse koostööd teiste Euroopa aianduskoolidega.

www.bulduri.lv

Loe Läti praktikalugusid siit:

Birgitta Allemann ja Jekaterina Anašihhina  – Ei saa me läbi Lätita (lk.13)

 

2. Staatliche Fachschule für Blumenkunst Weihenstephan asub Lõuna-Saksamaal Freisingi linnas ja on asutatud 1925 aastal, algselt oli see Weihenstephani Kolledzi teadusosakond. Iseseisvaks õppeasutuseks saadi 1971 aastal. Praegu tegutseb kool kutsekoolina, kus saab kahe aastase õppekava järgi omandada floristika kutse. Samas korraldatakse ka floristika meistrikursuseid. Igal aastal avatakse 2 maksimaalselt 20 õpilasega klassi. Kooli õppima asumiseks tuleb sooritada sisseastumiseksam. Enamus kandideerijatest on lõpetanud õpipoisiõppe floristina ja nad omavad vähemalt ühe aastast töökogemust floristina.

Koolis õpetatakse süvitsi taimset kunsti ja disaini, botaanikat, ettevõtlust ja ka psühholoogiat ja turundust. Peale õpet on õpilasel oskused luua oma ettevõte ja õpetada kutseõppe tasemel.

Kool ergutab õpilasi osalema välispraktikatel. See on oluline osa kooli strateegilisest visioonist- saada „Euroopa kooliks“. Kool õpetatakse õpilasi eesmärgiga saada vabakutseliselt iseseisvaks floristiks, mis tahes Euroopa riigis. Kõik kooli töötajad osalevad õpilas- ja õpetajate vahetustes ja võtavad vastu õpilasi ja õpetajaid üle Euroopa. Alates 2012 töötab kool uue õppekava järgi, mis võimaldab integreerida rahvusvahelistumise filosoofiat igapäevaõppesse.

www.blumenkunst-weihenstephan.de

 

3.Ernst-Benary-Schule on asutatud 1950 aastal. Varasemalt kandis kool nime Staatliche Berufsbildende Schule 5 Erfurt. Tegemist on riikliku kutsekooliga Thüringeni maakonnas. Kutset saab omistada nii põhikooli kui ka keskkooli järgselt, toimuvad ka eelkutseõppe kursused. Toimuvad ka täiendõppe kursused. Kool on jagatud erinevateks osakondadeks:

1) toitlustamine – osakonnas õpivad pagarid, kondiitrid, lihunikud ning toiduainete sisseostuspetsialistid. hotellimajandus

2) hotellimajandus – osakonnas õpivad kokad, hotellipidajad, hotelli teenindajad ning kodumajanduse asjatundjad.

3) Floristid

4) Kehahooldus – osakonnas õpivad juuksurid ja kosmeetikud.

5) Aiandus – osakonnas õpivad maastikuehitajad, aednikud, puukooliaednikud, püsilillede kasvatamisele, puuviljandusele või köögiviljandusele spetsialiseerunud aednikud ning kalmistuaednikud.

Kõikidel erialadel kokku õpib koolis ligikaudu 1600 õpilast.

Õppetöö koolis vaheldub praktikaga ettevõtetes. Erfurti linna aianduse ja floristika ettevõtted ja asutused, kuhu kool enda õpilasi praktikale suunab, on harjunud jagama oma kogemusi igal aastal ka õpilastele Eestist. Erfurt, Thüringeni liidumaa pealinn, kus elab ligikaudu 200 000 elanikku, on tuntud oma rohelisuse ja pika aianduslike traditsioonide poolest. Linnas ja selle lähiümbruses on kokku üle 9000 pargi ja haljasala. Linnas tegutsevad pika ajalooga rahvusvahelised aianduslikud ettevõtted. Erfurit linna ühes vaatamisväärsuses – Ega pargis asub aiandusmuuseum, mis on ainuke Saksamaal. Ernst-Benary-Schule Erfurt on Räpina Aianduskooli partnerkool alates 2003. aastast. Aastatega on koostööst välja kujunenud iga-aastased vastastikused õpilaste ja õpetajate praktikavahetused.

2010 aasta sügisel külastasid Ernst-Benary Schule direktor ja projektijuht Räpina kooli. Külastuse käigus allkirjastati ka vastastikuse koostöö partnerlusleping, mis näitab mõlema koolis suurt soovi jätkuvalt tihedalt koostööd teha.

http://www.ebserfurt.de/

Loe Erfurti praktikalugusid siit:

Mailiis Pavgonen praktikalugu