Maheaianduse alused

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: N-R 09.05. – 10.05.2024
Maht: 24 ak tundi, millest 16 kontakttundi.
Hind: 120€
Õppejõud: Toivo Niiberg 

Sihtgrupp: Maheaiandusest huvitatud väiketootjad, isiklikuks tarbeks toidu kasvatajad.

Kursuse läbinu omandab maheaianduse olemuse baasalused. Teab maheaianduse levinumaid käsitlusi ja praktilisi rakendusi. Kursuse lõpetajale väljastatakse tõend.

Lisateave: Majutuse võimalus lisatasu eest kooli õpilaskodus, Nooruse 1, Räpina, kui on kohti. Majutuskoha broneerib soovija ise tel.; 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelda kursuse nimetus, millel osalete.

Koolitusjuht: Elina Oeselg, 56 671 936, elina.oeselg@aianduskool.ee 

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiate töötukassa lehelt.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega, sh olete teadlik, et vastavalt õppekorralduse punktidele 7.5 ja 7.6 säilib kursusele kohale ilmumata jätmise ja katkestamise korral täiemahuline koolitusarve tasumise kohustus.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo koolitusjuhilt. Grupi mittetäitumisel on Räpina Aianduskoolil õiguse kursuse algust edasi lükata või koolitus ära jätta.

Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Õppegruppi arvamine toimub avalduste laekumise järjekorras, koha õppegrupis tagab ettemaksuarve tasumine. Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust veel ühendust!

Õppegrupis vabu kohti veel: 15

Kursusele registreerumise vorm

Andmed koolitusel osaleja kohta:


Nimi *
Isikukood *
Telefon *
E-post *
Elukoha aadress *
Lisainfo koolitajale
Tööga hõivatus *
Kõrgeim omandatud hariduse tase *

Koolituse eest tasuja andmed kui maksja pole sama isik


Maksja andmed
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga *