Ettevõtluse minihäkaton: Hakka iseenda tööandjaks

Tule, leia oma äriidee ning alusta ettevõtlusega! Võrumaa Arenduskeskuse eestvõtmisel on 2. aprillil kell 10:00 – 15:15 Räpina Aianduskoolis toimumas ettevõtluse minihäkaton, mille käigus genereeritakse äriideid ning sõelutakse nende hulgast parimad elluviimiseks. Oodatud on kõik, kel huvi ettevõtluse alustamiseks või uute suundade seadmiseks! Häkatoni viib läbi inspireeriv ja karismaatiline koolitaja Harald Lepisk. Info ja registreerimine.. Loe edasi

GAT22

Kasvuhooneautomaatika koolituse metoodika ja vahendite väljatöötamine Development of methodology and tools for greenhouse automation training (GAT22)           Projekti number: 2022-2-EE01-KA220-VET-000096973 Periood: 01.01.2023 – 01.01.2025 Lühikirjeldus: Projekti peamise väljundina on virtuaalse kasvuhoone väljatöötamine õppeotstarbel ja koolitusmaterjalid, mis toetavad õpetamist ja õppimist virtuaalsel kasvuhoonel. Projektiga toetatakse eelkõige uuenduslike digitaalsete õppe- ja õppevahendite (virtuaalsed.. Loe edasi

Põnnid aias ja metsas

Räpina Aianduskool kutsub lasteaedasid osalema loodusõppepäeval „Põnnid metsas ja aias“, kus lapsed saavad omandada teadmisi metsa ja raba vajalikkusest ning ka aiaelust. Looduspäeva raames teevad lapsed praktilisi aednikutöid, liiguvad looduses ning õpivad märkama seal erinevaid elusolendeid. Praktilised tööd, mida õpitakse tegema: seemnete külvamine; taimede potistamine; taimede kastmine ja väetamine; erinevate õite ja viljade vaatlemine mikroskoobis;.. Loe edasi

Meie jahiulukid

Eesmärk ja programmi tutvustus: Jahinduslik õppeprogramm õpetab tundma jahiulukeid ja jahindust ja sellega seoses inimeste kombestikku läbi ajaloo. Jaht oli kaugete esivanemate põline toidu ja kehakatte hankimise võimalus jaht oli inimese poolt esimene teadlik looduse mõjutamise ning töö vorme. Tutvume meie levinud jahiulukitega. Saab näha ja katsuda ulukite nahku, sarvi, koljusid ja kihvasid. Näeb ka.. Loe edasi

Mikromatk õite ja viljade maailma

Eesmärk: Kinnistada õpilaste varasemaid botaanikaalaseid teadmisi läbi praktilise töö. Arendada õpilaste käelist tegevust ja avardada nende silmaringi. Sihtgrupp: 7.-9. klassi õpilane, loodushuviline Grupisuurus: kuni 20 õpilast Seos õppekavaga: Õpilane omandab teadmisi ja oskusi õite ja viljade ehitusest. Õpitulemus: Õie kroonide erinevad tüübid ja viljade liigitus, kasutamine ja tähtsus. Programmi toimumise koht ja kestvus: toimub Räpina Aianduskoolis.. Loe edasi

Muld ja taimed

Eesmärk Programmi raames omandavad õpilased teadmised/oskused: milliseid muldi vajavad erinevad taimed kasvamiseks, mis on mulla lõimis, kuidas määrata mulla happelisust ehk mulla pH. Praktilise tööna määratakse mulla pH taset ja istutatakse antud mullale sobivad taimeliigid kassetti (kassett 4-le taimele). Taimekasseti saab programmis osaleja kaasa. Sihtgrupp: Algklassid (lihtsustatud programm), põhikool Grupisuurus: Kuni 15 õpilast Seos õppekavaga:.. Loe edasi

Omanäolised elupaigad – nõmmed ja nõmmemetsad

Eesmärk: Nõmme taime- ja loomaliikide ning nende kohastumuste tundmaõppimine. Tutvustada looduskaitse vajalikkust, kaitsealuseid liike. Tutvustada metsa- ja nõmmetaimestikku ning loomastikku. Sihtgrupp: põhikooli II – III kooliaste Grupisuurus: kuni 20 õpilast Seos õppekavaga: KESKKOND JA JÄTKUSUUTLIK ARENG – Ainevaldkond “Loodusained“ II kooliaste 6.klass 9. Mets elukeskkonnana. Metsade ja nõmmede elustik. Metsade tähtsus. Programmi toimumise koht, aeg.. Loe edasi