Kultuurtaimede väetamise ABC

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Toimumise aeg: Õppegrupi täitumisel Õppepäevade algus kell 9.00
Maht: 16 ak tundi
Hind: 120€

Koolituse läbiviijad: Marge Starast, Tairi Kruusma, Merike Aomets, Andres Vaasa ja Anu Käär

Koolitusel käsitletavad põhiteemad:
– Väetamise alused
– Köögiviljade ja maitsetaimede väetamine (nii avamaal kui katmikalal)
– Püsi- ja suvelillede väetamine (nii avamaal kui konteineris)
– Ilupuude ja –põõsaste väetamine
– Toataimede väetamine

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse hiljemalt 5 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel.

Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga.

Lisainfo tel: 56671936 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel on Räpina Aianduskoolil õigus kursuse algust edasi lükata või kursus ära jätta.

Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Mh väljad on kohustuslikud ja kui maksja andmeid ei ole sisestatud, koostatakse arve eraisikule.
Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust veel ühendust! Õppegrupi moodustab komisjon avalduste laekumise järjekorras.
Vabu kohti veel 20

Kursusele registreerumise vorm

Osaleja ees- ja perekonnanimi *
Isikukood *
E-mail *
Osaleja telefon *
Elukoha aadress *
Tööga hõivatus
Kõrgeim omandatud hariduse tase
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga *
Lisainfo koolitajale
Arve saaja andmed, kui maksja pole koolitusel osaleja