Korduma kippuvad küsimused

Mis on töökohapõhine õpe?
Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõppe tasemeõppe õppevorm, mille puhul toimub praktiline väljaõpe ettevõttes või asutuses, moodustades vähemalt kaks kolmandikku kogu õppe mahust. Õpilane omandab seal teadmisi, oskusi ja hoiakuid tööülesandeid täites. Ülejäänud mahus toimub õpe kutsekoolis.
Töökohapõhisest õppest põhjalikumalt siin.

Mida tähendab mittestatsionaarne õpe?      
Mittestatsionaarne õpe ehk sessioonõpe on kutseõppe tasemeõppe õppevorm , mille puhul õpe toimub õppesessioonidena (esmaspäevast reedeni)  vähemalt 6 korral kalendriaasta jooksul koolis. Ülejäänud mahus toimub õpe õpilase iseseisva tööna. Õpilasel on võimalik võtta töökohalt õppepuhkust 30 päeva kalendriaastas.
Täiskasvanute koolituse seadus

Kui suur on õppemaks? 
Õppimine on kõikidel õppekavadel mistahes õppevormis tasuta.

Kas sisseastujal võib olla kõrgharidus?
 
Jah, võib küll.

Kas sisseastumisdokumentide koopiad peavad olema notariaalselt kinnitatud? 
Ei pea olema.

Milleks on vaja arveldusarve numbrit?
Õpilastele makstavad toetused kantakse õpilase arveldusarvele.

Kuidas on õpilasel võimalik saada/taotleda õppetoetusi?
Õppetoetust saavad taotleda ainult statsionaarse õppe õpilased (esmakursuslased alates teisest semestrist). Õppetoetust määratakse vastavalt “Õppetoetuste ja õppelaenu seadusele”.  Räpina Aianduskooli õppekorralduseeskirja lisa 4 “Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord”. Maamajanduslikel erialadel (aiandus) õppivatel õpilastel (esmakursuslastel alates teisest semestrist) taotleda Maaelu Edendamise Sihtasutuse kaudu õppetoetust (vt www.mes.ee).