Keskkonnakaitse eriala e-õppe materjalid

Õppekava põhiõpingute moodulid

Karjääri planeerimine ja ettevõtlus

Teema: karjääriplaneerimine ja asjaajamise alused

Laas, A. Asjaajamine. Ametikiri. Õpiobjekt.

Teema: majandus ja ettevõtlus

Ruuspõld, T. Ettevõtluse alused. E-kursus. Kursusele pääsemiseks küsi õpetajalt võtmesõna.
Ruuspõld, T. Majandusõpetuse alused. E-kursus. Kursusele pääsemiseks küsi õpetajalt võtmesõna.

Erialane võõrkeel

EnDic. Environmental Dictionary.

Eesti loodus

Teema: ökoloogia

Meriste, M. Ökoloogia. Õpiobjekt.

Teema: zoloogia ja loomastiku süstemaatika

Meriste, M. Ökoloogia. Õpiobjekt.

Teema: Eesti kalastik

Evestus. T. Keskkonnakaitse eriala loengumaterjalide kogumik.

Teema: ornitoloogia

NatureGate eLoodus. Linnumääraja.

Looduskaitse

Keskkonnaagentuur. Eesti Looduse Infosüsteem.

Keskkonnakorraldus organisatsioonis

Teema: ettevõtlusest tulenevad keskkonnaprobleemid

Evestust, T. Ettevõtlusest tulenevad keskkonnaprobleemid. E-kursus.

Teema: keskkonnaseire ja KMH

Evestus, T. Keskkonnaseire ja KMH. Õpiobjekt.

Eesti metsad ja metsakasutus

Timber Diameter OÜ. Timbeter. Puidu koguse määramise mobiilirakendus.

Arvutiõpetus ja geoinfosüsteemid

Maa-amet. Geoportaal.

Truija, V. Arvutiõpetus, kaugõpe. E-kursus. Kursusele pääsemiseks küsi õpetajalt võtmesõna.

Truija, V. Geoinfosüsteemid. E-kursus. Kursusele pääsemiseks küsi õpetajalt võtmesõna.

Loodusharidus

Teema: klienditeeninduse alused

Seim, A. Õppematerjalide kogumik.

Teema: veebirakendused ja programmid loodushariduses

Uurman, K. Veebirakendused ja programmid loodushariduses. E-kursus.

 

Õppekava valikõpingute moodulid

Jahindus

Keskkonnaagentuur. Vaatluslehed ja ankeedid.

Keskkonnafüüsika

Truija, V. Keskkonnafüüsika. E-kursus. Kursusele pääsemiseks küsi õpetajalt võtmesõna.

Regionaalplaneerimine

Regionaalplaneerimine. Õpiobjekt.

Jäljed ja helid looduses

TÜ loodusmuuseum. Loodusheli.

Mahepõllumajandus

Albert, T. Maheviljelus. E-kursus.