Mikrokvalifikatsioon

TäkS eelnõu põhjal – Mikrokvalifikatsioon on täienduskoolitusel omandatud, tõendatud ja tunnustatud teadmiste ja oskuste kogum, mis vastab tööturu või ühiskonna vajadustele.

Mikrokvalifikatsiooniõpet võivad pakkuda ülikoolid, rakenduskõrgkoolid ja kutseõppeasutused õppekavarühmas või -grupis, milles on neile antud õppeõigus. Teised täienduskoolitusasutused võivad pakkuda mikrokvalifikatsiooniõpet, kui nad on positiivselt läbinud õppekavarühmas täienduskoolituse kvaliteedi hindamise. Mikrokvalifikatsiooniõppe õppekava kantakse Eesti hariduse infosüsteemi

Mikrokvalifikatsioon on täienduskoolitusprogramm, mis on koostatud tasemeõppe õppekavade moodulite põhjal. Omandades mikrokvalifikatsiooni läbi üksikuid kompetentse on võimalik omandada kvalifikatsioon, mida saab üle kanda ka tasemeõppesse. Maht saab olema 5 – 30 ainepunkti. 1 EKAP = 35 ak tundi.

Mikrokvalifikatsiooniõpe võimaldab paindlikkust, mida traditsiooniline tasemeõpe meil veel ei võimalda. Ka on see sobilik neile, kes ei ole huvitatud kutsest vaid soovivad omandada tasemeõppest vaid konkreetseid kompetentse.
Mikrokvalifikatsiooni läbimise järel väljastatakse lõpetajale täienduskoolituse tunnistus. Tunnistuste andmed kantakse Eesti hariduse infosüsteemi.

Räpina Aianduskooli täienduskoolitus koostab oma esimesi mikrokvalifikatsioonide õppekavasid ja me lisame need siia ja koolituskalendrisse kohe, kui oleme neile kinnituse saanud.