Räpina Aianduskool on vanim ja suurim aiandusalast haridust pakkuv kutseõppeasutus Eestis. Aianduskoolis saab õppida aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks ja tekstiilikäsitööliseks. Maarja külas tegutsevas õpperühmas saab õppida abiaednikuks.

Missioon

Räpina Aianduskool loob tingimused asjatundlike, Eesti ja rahvusvahelisel tööturul konkurentsivõimeliste spetsialistide kujunemiseks, lähtudes nutikast ja looduslähedasest eluviisist.

 

Kooli väärtused

Austus – avaldub läbi selliste märksõnade nagu näiteks elu, inimene, Maa, looduslähedus, keskkonnasäästlikkus, ametiau, töökultuur, nõudlikkus, pärand ja traditsioonid, eneseusk, vabadus.

Avatus – avaldub läbi selliste märksõnade nagu näiteks areng, nutikus, loovus, initsiatiiv, vabadus, vastutus, enesekindlus, julgus, sh julgus tunnistada oma eksimusi, suhtlemine, empaatia, valmisolek elukestvaks õppimiseks.

Koostöö – avaldub läbi selliste märksõnade nagu näiteks hoolimine, mõistmine, abivalmidus, sallivus, ühised eesmärgid, jagamine.

 

Räpina Aianduskooli tunnuslause on „Nutikas looduslähedane elu“, mis väljendab kooli filosoofiat – nutikust ja looduslähedust.

 

ET