Üldteave

Missioon

Räpina Aianduskool loob tingimused asjatundlike, Eesti ja rahvusvahelisel tööturul konkurentsivõimeliste spetsialistide kujunemiseks, lähtudes nutikast ja looduslähedasest eluviisist.

 

Kooli väärtused

Austus – avaldub läbi selliste märksõnade nagu näiteks elu, inimene, Maa, looduslähedus, keskkonnasäästlikkus, ametiau, töökultuur, nõudlikkus, pärand ja traditsioonid, eneseusk, vabadus.

Avatus – avaldub läbi selliste märksõnade nagu näiteks areng, nutikus, loovus, initsiatiiv, vabadus, vastutus, enesekindlus, julgus, sh julgus tunnistada oma eksimusi, suhtlemine, empaatia, valmisolek elukestvaks õppimiseks.

Koostöö – avaldub läbi selliste märksõnade nagu näiteks hoolimine, mõistmine, abivalmidus, sallivus, ühised eesmärgid, jagamine.

 

Räpina Aianduskooli tunnuslause on „Nutikas looduslähedane elu“, mis väljendab kooli filosoofiat – nutikust ja looduslähedust.