Maastikuehitaja

Maastikuehitaja on kombinatsioon ehitajast ja aednikust. Kõik, mida hoonete ja ehitiste ümber maastikul ja maastikuga teha saab, on maastikuehitaja pärusmaa. Maastikuehitus on Eestis veel suhteliselt noor, kuid perspektiivikas valdkond. Üha rohkem arvestatakse elukeskkonna loomisel ehituse ja looduse kompaktse ja läbimõeldud kooslusega. 


Maastikuehitaja põhiülesanded

 • töö aluseks võtab projekti või tööjoonise
 • rajab aia või haljasala ja hooldab seda (sh rohib, väetab, teeb taimekaitset, hoolduslõikust)
 • paigaldab sillutise (betoonkivi, looduskivi, puit- ja sõelmeteed)
 • ehitab ja hooldab puidust rajatisi (pergolad, terrassid, võreseinad, aiapingid, lihtsamad katusealused)
 • ehitab ja hooldab müüre (vundament, tugimüür, kuivmüür)
 • rajab ja hooldab istutusalasid (nt kiviktaimla, turba- või katuseaed) ja muru
 • rajab aiaveekogusid
 • toestab nõlvu ja ehitab treppe nii puidust, kivist kui betoonist

Maastikuehitaja töötab välitingimustes ja avalikus ruumis. Töö eeldab head visuaalset mälu, proportsiooni- ja värvitaju, ruumilist kujutlusvõimet, analüüsioskust, koostöö- ja suhtlemisvalmidust, head tervist, füüsilist vastupidavust, pinge- ja keskkonnataluvust ning masinate ja seadmete kasutamise oskust.


Maastikuehitaja põhilised töövahendid

 • mõõteriistad: nivelliirid, mõõdulindid, loodid
 • lõikevahendid: noad, aia-, oksa- ja hekikäärid, saed, tangid, kivigiljotiinid
 • aiandustarvikud: kärud, kastekannud, labidad, rehad, kühvlid
 • puidutööriistad: saed, kirved, höövlid, trellid, lihvijad
 • masinad ja seadmed: frontaallaadurid, miniekskavaatorid ja minilaadurid, niidukid, trimmerid, mootorsaed, ketaslõikurid, segumasinad, pinnasetihendajad, hekilõikurid, erinevad freesid

Enamlevinud ametinimetused

haljastaja, haljasalade hooldaja, maastikuehitaja


Maastikuehitajaks Räpina Aianduskoolis

 • õppetöö toimub kaasaegselt sisustatud õppeklassides ja õppekasvuhoonetes
 • erialaõpetajateks on valdkonna tunnustatud spetsialistid ja ettevõtjad
 • osalemine kutsemeistrivõistlustel Eestis (nt Noor Meister) ja välismaal (nt EuroSkills), Räpina õpilased on Eesti kutseõppeasutuste meistrid maastikuehituses
 • võimalus praktiseerida välismaal (Erasmus+ õpiränne)
 • õppekäigud maastikuehituse ettevõtetesse
 • kooli õppemajand liigirikaste taimekollektsioonidega
 • õppijate vajadusi ning nende konkurentsivõimet toetavad valikmoodulid, nt katuse- ja vertikaalhaljastus, väikeaia kujundamine
 • võimalus omandada B-kategooria sõiduki juhtimisõigus
 • õpingute jätkamise võimalused kõrgkoolis (nt Eesti Maaülikool)

Viited

Õppekava (vt Maastikuehitaja, tase 4)

Kutsestandard

Julge unistada! Lugu sellest, kuidas Mairoldist sai maastikuehitaja ja Räpina Aianduskooli maastikuehituse eriala kutseõpetaja, kuula ja vaata siit.