MAASTIKUEHITAJA

Maastikuehitaja on kombinatsioon ehitajast ja aednikust. Kõik, mida hoonete ja ehitiste ümber maastikul ja maastikuga teha saab, on maastikuehitaja pärusmaa. Maastikuehitaja tööks on sillutiste paigaldamine, muru ja istutusalade rajamine, müüride ja puidust väikerajatiste ehitamine, suurte puude istutamine.

Maastikuehitaja töötab välitingimustes ja avalikus ruumis. Töö eeldab head visuaalset mälu, proportsiooni- ja värvitaju, ruumilist kujutlusvõimet, analüüsioskust, koostöö- ja suhtlemisvalmidust, head tervist, füüsilist vastupidavust, pinge- ja keskkonnataluvust ning masinate ja seadmete kasutamise oskust.


Maastikuehitaja põhiülesanded

 • töö aluseks võtab projekti või tööjoonise;
 • rajab aia või haljasala ja hooldab seda (sh rohib, väetab, teeb taimekaitset, hoolduslõikust);
 • paigaldab sillutise (betoonkivi, looduskivi, puit- ja sõelmeteed);
 • ehitab ja hooldab puidust rajatisi (pergolad, terrassid, võreseinad, aiapingid, lihtsamad katusealused);
 • ehitab ja hooldab müüre (vundament, tugimüür, kuivmüür);
 • rajab ja hooldab istutusalasid (nt kiviktaimla, turba- või katuseaed) ja muru;
 • rajab aiaveekogusid;
 • toestab nõlvu ja ehitab treppe nii puidust, kivist kui betoonist.

Maastikuehitaja põhilised töövahendid

 • mõõteriistad: nivelliirid, mõõdulindid, loodid
 • lõikevahendid: noad, aia-, oksa- ja hekikäärid, saed, tangid, kivigiljotiinid
 • aiandustarvikud: kärud, kastekannud, labidad, rehad, kühvlid
 • puidutööriistad: saed, kirved, höövlid, trellid, lihvijad
 • masinad ja seadmed: frontaallaadurid, miniekskavaatorid ja minilaadurid, niidukid, trimmerid, mootorsaed, ketaslõikurid, segumasinad, pinnasetihendajad, hekilõikurid, erinevad freesid

Enamlevinud ametinimetused

Haljastaja, haljasalade hooldaja, maastikuehitaja.


Maastikuehitajaks Räpina Aianduskoolis

 • õppetöö toimub õppeklassides, ilmastikukindlates maastikuehitusehallides ja välitingimustes asuvatel tööobjektidel;
 • erialaõpetajateks on valdkonna tunnustatud spetsialistid ja ettevõtjad
 • osalemine kutsemeistrivõistlustel Eestis (nt Noor Meister) ja välismaal (nt EuroSkills, WorldSkills);
 • praktika maastikuehituse ettevõtetes;
 • välispraktikad Erasmus+ õpirändeprojekti abil;
 • kooli õppeaed liigirikaste taimekollektsioonidega;
 • õppijate vajadusi ning konkurentsivõimet toetavad valikmoodulid, nt väikeaia kujundamine;
 • õpingute jätkamise võimalused kõrgkoolis (nt Eesti Maaülikool).

Viited

Õppekava (vt noorem-maastikuehitaja tase 3; maastikuehitaja, tase 4) Kutsestandard

ET