Õpilaskodud

Koolil on kolm õpilaskodu  – Sireli tn 3 , Nooruse tn 1 ja Jõe tn 8 (2-kohalised toad). Õpilaskodu koha saavad õpingute ajaks kõik soovijad.

Õpilaskodu sisekorra eeskiri
Ruumide ja vara üleandmise-vastuvõtmise akt Jõe
Ruumide ja vara üleandmise-vastuvõtmise akt Sireli

Õpilaskodu koha leping päevaoppijale

Kohatasude ja tagatisraha kehtestamine õpilaskodudes

Statsionaarse õppe õpilased:
– majutatakse Sireli 3, Jõe 8 õpilaskodudes;
– kool sõlmib õpilaskodu koha soovijatega õpilaskodu koha lepingu ja ruumide üleandmise – vastuvõtmise akti.
Leping annab vajadusel seadusliku aluse toimetulekutoetuse saamiseks;
– enne üürilepingu sõlmimist tuleb tasuda tagatisraha 60 €*.
– õpilaskodu üürnikel on soovitav üüri tasumiseks sõlmida pangas püsikorraldusleping.
– üürnik tasub üüri eelmise kuu eest 10. kuupäevaks.

Majutus koolipõhise õppe õpilastele 2019/2020. õppeaastaks algab 25. augustil 2019 ajavahemikus 12:00 – 23:00 Sireli 3 ja Jõe 8 õpilaskodudes.

Mittestatsionaarse ja töökohapõhise õppe õpilased:
– majutatakse Nooruse 1 õpilaskodus;
– tasuvad üüri saabumisel ettemaksuna;
– registreerimislehe allkirjastamisega kinnitavad, et on tutvunud ning nõustuvad õpilaskodu sisekorra eeskirjaga.

Kõikides ühiselamutes on köök söögitegemise võimalusega, puhkeruumid ning internetiühenduse võimalus. Õpilaskodudes on pesuruum pesumasinatega, mida saab lisatasu eest kasutada.
Kõikidele õpilaskodu üürnikele (päevaõpe, sessioonõpe) kehtib õpilaskodu sisekorra eeskiri.

INFO SESSIOONÕPPIJALE:
Administraator tel 5333 3554
Nooruse õpilaskodu vastuvõtuajad:
E – N 9:00 – 20:00
R 7:00 – 18:00.  Pesu tagastamine lattu 7:00 – 8:30, tubade üleandmine ja võtmete tagastamine vastavalt tunniplaanile
P 17:00 – 23:00

Pärast 23:00 saabujad majutatakse Jõe 8 õpilaskodus.

INFO PÄEVAÕPPIJALE:
Õpilaskodu kasvataja Sireli ja Jõe õpilaskodus
tel 7961427, 5140645
lidia.sarja@aianduskool.ee
Sireli 3

Pangarekvisiidid tagatisraha maksmisel:
Saaja: Rahandusministeerium
Pank:  Swedbank a/a EE932200221023778606 või SEB a/a EE891010220034796011
viitenumber: 2800082637
Selgitus: nimi, kelle eest tasutakse 

__________________________________________
* Tagatisraha tasumisega tagab üürnik lepingust tulenevate kohustuste õigeaegse ja nõuetekohase täitmise lepingu lõppemisel või lõpetamisel. Lahkumisel õpilaskodust arvatakse tagatisrahast maha kahjud, kui üürnik ei ole lepingu lõppemise või lõpetamise hetkeks nõuetekohaselt ja tähtaegselt täitnud oma kohustusi ühiselamu ees.Tagatisraha võetakse nende kahjude korvamiseks, mida üürnik võib oletatavasti  üürileandjale tekitada – maksmata üürisumma, rikutud või kadunud mööbliesemed,  muu toas oleva rikutud vara väärtuse korvamine,  koristamata tuba;
•    Lepingu kehtivuse ajal ei tehta üüri mittetasumisel tagatisraha arvelt tasaarveldusi
•    Kui korvamiskohustusi ei ole, tagastatakse tagatisraha üürnikule täies ulatuses.
 

 

Nooruse 1 õpilaskodu (sessioonõppijatele)

 

Jõe 8 õpilaskodu

 

Sireli 3 õpilaskodu