Õpilaskodud

Õpilaskodu koha saavad õpingute ajaks kõik soovijad. Koolil on kolm õpilaskodu: Sireli tn 3, Nooruse tn 1 ja Jõe tn 8.
Kõikides õpilaskodudes on köök söögitegemise võimalusega, puhkeruumid ning internetiühenduse võimalus. Õpilaskodudes on pesuruum pesumasinatega, mida saab lisatasu eest kasutada.
Kõikidele õpilaskodu üürnikele kehtib õpilaskodu sisekorra eeskiri.

STATSIONAARSE ÕPPIJA MAJUTUS
– majutatakse Sireli 3 ja Jõe 8 õpilaskodus;
– kool sõlmib õpilaskodu koha soovijatega õpilaskodu koha lepingu ja ruumide üleandmise-vastuvõtmise akti. Leping annab vajadusel seadusliku aluse toimetulekutoetuse saamiseks.
– enne üürilepingu sõlmimist tuleb tasuda tagatisraha 100€*.
– õpilaskodu üürnikel on soovitav üüri tasumiseks sõlmida pangas püsikorraldusleping.
– üürnik tasub üüri eelmise kuu eest 10. kuupäevaks.

Kontakt statsionaarõppele
Õpilaskodu kasvataja Jõe 8 õpilaskodus
tel 514 0645
lidia.sarja@aianduskool.ee


MITTESTATSIONAARSE ÕPPIJA MAJUTUS
– majutatakse Nooruse 1 õpilaskodus;
– tasuvad üüri saabumisel ettemaksuna;
– registreerimislehe allkirjastamisega kinnitavad, et on tutvunud ning nõustuvad õpilaskodu sisekorra eeskirjaga.

Kontakt mittestatsionaarõppele
Administraator tel 5333 3554
Nooruse õpilaskodu vastuvõtuajad:
E – N 9:00 – 20:00
R 7:00 – 18:00.  Pesu tagastamine lattu 7:00 – 8:30, tubade üleandmine ja võtmete tagastamine vastavalt tunniplaanile.
P 17:00 – 23:00

Väljaspool Nooruse õpilaskodu vastuvõtuaega saabujaid ei majutata. Hilisel saabujal võimalus saada majutust Räpina hotellis.


DOKUMENDID ÕPILASKODU MAJUTUSE SOOVIJALE

Õpilaskodu sisekorra eeskiri
Õpilaskodu koha leping statsionaarõppes ehk päevaõppes õppijale
Sireli ruumide ja vara üleandmise-vastuvõtmise akt
Jõe ruumide ja vara üleandmise-vastuvõtmise akt
Jõe hoone tiivad: ruumide ja vara üleandmise-vastuvõtmise akt
Kohatasude ja tagatisraha kehtestamine õpilaskodudes

Pangarekvisiidid tagatisraha maksmisel:
Saaja: Rahandusministeerium
Pank:  Swedbank a/a EE932200221023778606 või SEB a/a EE891010220034796011
viitenumber: 2800082637
Selgitus: nimi, kelle eest tasutakse 

__________________________________________
* Tagatisraha tasumisega tagab üürnik lepingust tulenevate kohustuste õigeaegse ja nõuetekohase täitmise lepingu lõppemisel või lõpetamisel. Lahkumisel õpilaskodust arvatakse tagatisrahast maha kahjud, kui üürnik ei ole lepingu lõppemise või lõpetamise hetkeks nõuetekohaselt ja tähtaegselt täitnud oma kohustusi ühiselamu ees. Tagatisraha võetakse nende kahjude korvamiseks, mida üürnik võib oletatavasti  üürileandjale tekitada – maksmata üürisumma, rikutud või kadunud mööbliesemed,  muu toas oleva rikutud vara väärtuse korvamine,  koristamata tuba;
•    Lepingu kehtivuse ajal ei tehta üüri mittetasumisel tagatisraha arvelt tasaarveldusi
•    Kui korvamiskohustusi ei ole, tagastatakse tagatisraha üürnikule täies ulatuses.

Nooruse 1 õpilaskodu mittestatsionaarõppe õppijatele

     

 

 

Sireli 3 õpilaskodu statsionaarses õppes õppijatele