PRÕM

Projekt nr.2014-2020.1.05.15-0003 Kutsehariduse maine tõstmine, töökohapõhise õppe laiendamine. 01.05.2018-30.06.2022

Projekt nr. 2014-2020.1.05.15-0003 Täiendav keeleõpe kutse-ja kõrghariduses. 01.09.2016-30.06.2021

Räpina Aianduskool  osaleb PRÕM-i täiendava  keeleõppe tegevuses 8.8. „Täiendav keeleõpe kutse-ja kõrghariduses“  alates 2016. aastast. 

Pakume täiendavat eesti keele õpet muu emakeelega õppuritele.  Eesmärgiks on eestikeelse erialaõppe  toetamine erinevate õppemeetoditega, et õppurid suudaksid  õppekava edukalt läbida ning siseneda tööturule. 

2021/ 22. õppeaasta 1. septembri seisuga on lõpetatud täiendava eesti keele õppe I- III voor, septembris  lõpevad IV vooru tegevused   ja algavad  eesti keele intensiivõppe välkvooru tegevused. 

Infot läbitud keeleõppe voorude ning  käimasolevate tegevuste  kohta annab projekti koolipoolne koordinaator Koidula Rauk (koidula.rauk@aianduskool.ee, kontakttelefon 5032149 või koolipäevadel kabinetis 207). 

Loe PRÕM-i kohta lähemalt

 

Projekti nr 2014-2020.c1.05.15-0010 Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine. 05.09.2015-30.06.2022.

Räpina Aianduskoolis on võimalik õppida töökohapõhises õppes järgmisetel erialadel:

·         Noorem-maastikuehitaja, 3 tase  õppeaeg 1 aasta

·         Florist, 4 tase õppeaeg 2 aastat

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem –  vähemalt kaks kolmandikku õppest toimub ettevõttes.

Töökohapõhine õpe toimub eelkõige läbi praktika. Teooriatunnid toimuvad koolis.

Õppijal on kaks juhendajat- üks koolis ja teine ettevõttes. Töökohapõhine juhendaja on kogenud praktik, kes toetab õppijat erialal vajalike oskuste omandamisel.

Töökohapõhise õppe programmi tutvustus

Infot projekti  käimasolevate tegevuste kohta annab projekti koolipoolne koordinaator Kadi Koosapoeg (kadi.koosapoeg@aianduskool.ee, tel 5333 4820, ruum 303).