Aianduse partnerid

1. Bildungszentrum Gartenbau kool on asutatud 1947. aastal ja on Austria suurim aianduse erialadel tegutsev kutsekool. Koolis õpib ligikaudu 270 õpilast aianduse, floristika ja maastikuehituse erialadel. Õpilased on vanuses 15 – 21. Koolis tegutseb ka täiskasvanute osakond, mis korraldab kursuseid täiskasvanutele. Koolis töötab 30 täiskoormusega õpetajat ja 40 töötajat, kes tegutsevad kooli õppemajandis, internaadis ja kooli hooldusosakonnas.

Koolist veidi eemal asub õppemajand, (mille kasvuhoonetes kasvatatakse köögivilja-, ilu-ja toataimi), puukool ning mitmed põllud köögiviljataimede kollektsioonidega. Eriliseks võib seda õppemajandit pidada seetõttu, et seal kasvatatakse ajaloolisi ja haruldasi taimesorte. Langenloisi piirkond on tuntud veinipiirkond. Ümbruskonnas on palju viinamarja istandikke.

Bilungszentrum Gartenbau osaleb mitmes rahvusvahelises ühenduses, ollakse EUROPEA liige ning Euroopa floristikakoolide ühenduse FLORNET liige. Kooli õpetajad kuuluvad ka Euroopa aiandusõpetajate seminari.

http://www.gartenbauschule.at/

Loe Austria praktikalugusid siit:

Rünno Moorits – praktikapäevik Austria

Koidula Rauk (lk 8-9)

 

2. South Savo Vocational College on suur kompleksõppeasutus, kus kokku õpib üle 7500 õpilase. Meie partneriks on selle kompleksi üks seitsmest osakonnast – Otava aianduse osakond. Otaval on aianduse ja põllumajanduse erialade õpetamisega tegeldud juba üle 150 aasta. Kool asub looduskaunil rannikualal 13 km kaugusel Mikkeli linnast, millega on hea bussiühendus. Suured pargialad rikkaliku taimevalikuga, uued kasvuhooned ja muud kaasaegsed õpetamistingimused, kindlustavad head praktilised õppimisvõimalused. Aiandusvaldkonna koolituskeskuses õpetatakse erinevate suunitlustega aednikke, spetsialiseerumisega aiandustoodangule, lille- ja aianduskaupadele ning haljasalade rajamisele. Koolil on oma puuvilja- ja marjaaed, põllud ja kasvuhooned, kus töötavad kõrgete praktiliste oskustega sõbralikud juhendajad. Koolil on väga head võimalused praktika korraldamiseks aianduse eriala õpilastele. Tegemist on  Räpina Aianduskooli kõige vanema partnerkooliga. Esimesed õpilased viibisid Otaval praktikal 2000. aastal.

www.esedu.fi

Loe Mikkeli praktikalugusid siit:

Sirli Link – Mikkeli praktikapäevik

 

3. HAMK University of Applied Siences on Soomes tegutsev suur rakenduskõrgharidust pakkuv kutsekool, kus õpetatakse põhi- ja keskhariduse baasil nii noori kui ka täiskasvanud õppijaid. Kool on jagatud erinevateks osakondadeks. Räpina Aianduskooli partneriks on HAMK Lepaa Unit, mis tähistas 2010 aastal oma 100. sünnipäeva. Lepaal õpetatakse aiandust ja maastikuehitust. Aianduses saab spetsialiseeruda köögivilja tootmisele, puuvilja ja marjakasvatusele, puukoolindusele, katmikala e. kasvuhoone taimekasvatusele ning veini tootmisele puuviljadest ja marjadest. Maastikuehituses õpitakse erinevaid rajatistes kasutatavaid materjale, taimi, masinaid, maa-ala planeerimist ning haljastusplaani koostamist. Esimene grupp õpilasi viibis Lepaal praktikal 2002 aastal. Sellest ajast saadik on meie õpilastele igal aastal korraldatud erialast praktikat kaasaegse tehnika ja tehnoloogiaga õppebaasis. Kooli õppemajandisse kuuluvad 3 katmikala, kus kasvatatakse ette köögiviljataimi, suvelilli, puude-, põõsaste- ning roosiistikuid. Koolil on põllumaad, kus tegeletakse köögivilja ja marjakasvatusega, oma puukool ning puuvilja- ja marjaaed. Kõiki aianduslikke töid tehakse kaasaegse tehnikaga.

www.hamk.fi

 

4. Ernst-Benary-Schule on asutatud 1950 aastal. Varasemalt kandis kool nime Staatliche Berufsbildende Schule 5 Erfurt. Tegemist on riikliku kutsekooliga Thüringeni maakonnas. Kutset saab omistada nii põhikooli kui ka keskkooli järgselt, toimuvad ka eelkutseõppe kursused. Toimuvad ka täiendõppe kursused. Kool on jagatud erinevateks osakondadeks:

1) toitlustamine – osakonnas õpivad pagarid, kondiitrid, lihunikud ning toiduainete sisseostuspetsialistid. hotellimajandus

2) hotellimajandus – osakonnas õpivad kokad, hotellipidajad, hotelli teenindajad ning kodumajanduse asjatundjad.

3) Floristid

4) Kehahooldus – osakonnas õpivad juuksurid ja kosmeetikud.

5) Aiandus – osakonnas õpivad maastikuehitajad, aednikud, puukooliaednikud, püsilillede kasvatamisele, puuviljandusele või köögiviljandusele spetsialiseerunud aednikud ning kalmistuaednikud.

Kõikidel erialadel kokku õpib koolis ligikaudu 1600 õpilast.

Õppetöö koolis vaheldub praktikaga ettevõtetes. Erfurti linna aianduse ja floristika ettevõtted ja asutused, kuhu kool enda õpilasi praktikale suunab, on harjunud jagama oma kogemusi igal aastal ka õpilastele Eestist. Erfurt, Thüringeni liidumaa pealinn, kus elab ligikaudu 200 000 elanikku, on tuntud oma rohelisuse ja pika aianduslike traditsioonide poolest. Linnas ja selle lähiümbruses on kokku üle 9000 pargi ja haljasala. Linnas tegutsevad pika ajalooga rahvusvahelised aianduslikud ettevõtted. Erfurit linna ühes vaatamisväärsuses – Ega pargis asub aiandusmuuseum, mis on ainuke Saksamaal. Ernst-Benary-Schule Erfurt on Räpina Aianduskooli partnerkool alates 2003. aastast. Aastatega on koostööst välja kujunenud iga-aastased vastastikused õpilaste ja õpetajate praktikavahetused.

2010 aasta sügisel külastasid Ernst-Benary Schule direktor ja projektijuht Räpina kooli. Külastuse käigus allkirjastati ka vastastikuse koostöö partnerlusleping, mis näitab mõlema koolis suurt soovi jätkuvalt tihedalt koostööd teha.

http://www.ebserfurt.de  

Loe Erfurti praktikalugusid siit:

Karen Silts praktikalugu (lk 18-19)

 

5.Maison Familiale Horticole de Machecoul on Lääne Prantsusmaal väikeses Machecouli linnas asuv aianduserialasid õpetav kutseõppeasutus. Kool kuulub Prantsusmaal oleva kutseõppesüsteemi Maison Familiale, kus kooli rahastatakse nii riiklikust eelarvest kui ka koolis õppivate õpilaste vanemate poolt tasutud kohatasust. Koolis õpib põhikooli baasil kokku ligikaudu 300 õpilast, neist valdav enamus on poisid. Õpetatakse maastikuehitust, puukoolimajandust ning aiandust (spetsialiseerumisega köögiviljandusele ja iluaiandusele). Õppesüsteem erineb meie mõistes tavapärasest kutseharidusest. Nädalane teoreetiline õppetöö koolis vaheldub mõnenädalase praktikaga ettevõttes. Seejuures kogub õpilane kõigepealt teadmisi praktikal ja alles seejärel omandab koolis teooreetilised teadmised. Koolis valitseb range kord. Õpilased elavad koolinädalal kõik kooli ühiselamus, kus ka õhtusel ajal tegeleb nendega valveõpetaja. Üldkoristustööd kooli siseruumides ja välisterritooriumil viivad läbi õpilased.

Machecouli linnas tegutseb mitmeid heal tasemel puukoole ning haljastusega tegelevaid ettevõtteid ja asutusi, mis on praktikakohtadeks nii nende kui ka meie kooli õpilastele.

Machecouli aianduskooliga on Räpina Aianduskool partner alates 2004 aastast.

http://www.formation-horticole.org

Loe Prantsusmaa praktikalugusid siit:

Eliisabet Ojar – praktika puukoolis Breneliere Albert Pepinieres

Irma Samoldina – Prantsusmaa

Ingrid Sarv praktikalugu

 

6. „Vea –Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører“ on rajatud 1923. aastal ja on rakenduslik kõrgkool (kolledz), kus on 120 õpilast ja 40 töötajat. Vea on tertsiaarne ehk kõrgem kutsekool, mis valmistab ette floriste, aednikke, haljastajaid ja teisi aiandusspetsialiste, aga ka kunstnikke, käsitöömeistreid ja kujundajaid, kes õpivad magistriõppes. Vea on ainuke kõrgem kutsekool Norras, mida tunnustab NOKUT, mis on hariduse kvaliteeti kontrolliv asutus. Vea haridusala moodustavad peamiselt haljastuse ja keskkonnaga seotud ained ja õppetöö on suunatud eelkõige kutseoskuste andmisele, mida saab otse rakendada praktilises töös.

Vea pakub haridust kahel tasemel: keskharidus (tase 4) ja kõrgem kutseharidus (tase 5) ja õppetöö toimub nii täisaja kui ka osaajaga. Vea õpetab 5. tasemel mitmeid erilisi õppeaineid nagu botaaniline kujundus, eksperimentaalne lilleseade, maastiku tehnik, roheline keskkond ja aiakujundus. Erilise tunnustuse on saanud koos floristika ja aiandusega veel aiakujundus, visualiseerimine, pedagoogika, kutsealane didaktika, botaaniline kujundus, kunstiajalugu, kaubandus ja looduskeskkonna kujundus. Veal on 7. tase floristika, aianduse, pedagoogika, kunstiajaloo ja kutsealase didaktika õpetamises. Vea teeb koostööd 17 lillekauplusega, mis vajadusel pakuvad õpilastele ka praktika-kohti.

www.vea-fs.no

Loe Norra praktikalugusid siit:

Argo Ainjärv, Kärt Vikat praktikalugu lk 9 -10