Eesti-Vene koostööprojekt ACTIVE VILLAGE

Märtsis 2019 algas piiriülese koostöö projekt “Improving competitiveness of rural SME’s by teaching innovative eco-technologies and farming practices, fostering cross-border contacts and creation of infrastructure adding value to the farm products – Active Village” (ER94), mille siht on edendada piiriülese koostöö tihendamise ja tootearenduse abil aiandusvaldkonna väikeettevõtlust.

Projekti juhtpartner on MTÜ Setomaa Liit (Eesti), partnerid Räpina Aianduskool (Eesti) ja MTÜ „Efektiivse põllumajanduse ja aianduse keskus“ (Venemaa).

Projektis on kavandatud kaks vastastikust õppereisi, kolm ühisseminari, osalemine kolmel laadal, koolitusprogramm aiandusvaldkonna ettevõtjatele ning üks ühine õppereis Leningradi oblastisse. Tänu projektile valmivad aiandusvaldkonna väikeettevõtjate jaoks ka vajalikud tootmishooned. Obinitsas renoveeritakse ja sisustatakse tühjalt seisev endine laut külmutuskeskuseks, Räpina aianduskool saab uuendusliku kastmissüsteemi ning Pihkva oblastis ehitatakse ja sisustatakse tootearenduskeskus.

Räpina Aianduskool tellib projekti raames hanke korras spetsiaalse kastmisvee Ph-regulaatori (happesuse regulaator). Meie vesi on liiga aluseline ja taimed ei omasta seetõttu piisavalt toitained, uus süsteem aitab seda paremaks reguleerida. Juunikuus on plaanis seade paigaldad ja teha õppepäev kõigile projektis osalejatele ja teistele huvilistele. Toimub teabepäev, kus räägitakse taimede toitainete omastamisest, lisaks demonstreeritakse uut seadet.

Aianduskooli esindab antud projektis õppemajandi juht Urmas Roht (urmas.roht@aianduskool.ee, telefon: 5689 4690).

Projekt „Active Village“ kestab 30 kuud, projekt lõpeb 2021. aasta septembris.

Projekti kogueelarve on 426 645,00 eurot, millest 383 980,50 eurot on Eesti-Venemaa piiriülese koostöö programmi 2014–2020 toetus. MTÜ Setomaa Liidu omaosalust kaasfinantseerib Setomaa arenguprogramm 9 680,50 euro ulatuses.

Projekti ER94 Active Village kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames. Programm täiendab Euroopa Liidu ja Venemaa üldisi suhteid, mis keskenduvad abikõlblikele piirialadele mõlemal pool piiri.

Antud teade valmis Euroopa Liidu rahalise abiga. Selle teate sisu eest vastutab ainuisikuliselt Räpina Aianduskool ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.

Uudisnupp: Avati tooetearenduskeskus „Active Village” Pihkva lähistel

Lähemalt saad tootearenduskeskuse avamisest lugeda SIIT.