Floristi eriala e-õppe materjalid

Õppekava põhiõpingute moodulid

Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

Teema: majandus ja ettevõtluse alused

Ruuspõld, T. Ettevõtluse alused. E-kursus. Kursusele pääsemiseks küsi õpetajalt võtmesõna.
Ruuspõld, T. Majandusõpetuse alused. E-kursus. Kursusele pääsemiseks küsi õpetajalt võtmesõna.

Teema: asjaajamine ja töötamise õiguslikud alused

Laas, A. Asjaajamine. Ametikiri. Õpiobjekt.

Teema: Karjääriplaneerimine

Innove. Rajaleidja. Koduleht.
Tööelu. Koduleht.
SA Kutsekoda. Eesti kvalifikatsiooniraamistik.

Lilleseadete valmistamine

Jakobi, M. Poti- ja lõikelillede pakkimine ja transport. Õpiobjekt.
Kaeli, I. Kompositisooniõpetuse alused. Õpiobjekt.
Kaeli, I. Lilleseades kasutatavad tehnilised võtted. Õpiobjekt.
Kaeli, I. Pruudikimbud. Õpiobjekt.
Kaeli, I. Stiilid lilleseades. Õpiobjekt.
Sepp, K. Dekoratiivne radiaalne seade. Õpiobjekt.
Tuulik, T. Lillekimbu valmistamine. Õpiobjekt.
Floristika eriala sõnavara
Florist, tase 4 ja meisterflorist, tase 5 taimede nimekiri. Floristi ja meisterfloristi kutsestandardite lisa 1.

Müümine ja kliendi nõustamine

Estonica. Kaubanduse ja teeninduse areng 2000. aastate alguseni.
Klienditeeninduse alused. E-kursus.

Juhtimine, juhendamine ja müügitöö korraldamine

Ruuspõld, T. Ettevõtluse alused. E-kursus. Kursusele pääsemiseks küsi õpetajalt võtmesõna.
Estonica. Kaubanduse ja teeninduse areng 2000. aastate alguseni.
Klienditeeninduse alused. E-kursus.

Õppekava valikõpingute moodulid

Fotograafia alused

Metsahein, M. Adobe Photoshop CS6 pilditöötlus. E-kursus.

Punutised

Tuulik, T. Vitspärja valmistamine. Õpiobjekt.

Ladina keele alused 

Tund, S. Ladinakeelsed sõnad taimenimedes. Õpiobjekt.

Erialane vene keel

LingoHut. Free Russian Lessons.

YouTube. Учим русский язык.

50 languages. Языковой аудиокурс Book 2.

Erialane soome keel

Eesti-soome algajatele. Books in 2 languages.

Taimekaitse

Põllumajandusamet. Taimekaitsevahendite register.

Õppekava üldõpingute moodulid

Keel ja kirjandus

Kirjavahemärgid. Õpiobjekt.
Rummel, E. Eesti õigekiri. Õpiobjekt.

Võõrkeel

British Council. LearnEnglish. Koduleht keeleõppeks.
Englishpage. Free English online lessons. Koduleht keeleõppeks.
English-hilfen. Study English for free. Koduleht keeleõppeks.
EngVid. Free English Video Lessons.
LingoHut.  Tasuta inglise keele tunnid.
Skype Lessons. Learn English Online.
Youtube. Anglo-Link. Keeleõppe videod.
YouTube. Oxford Online English. Keeleõppe videod.
50 languages. Audio language course Book 2.

Matemaatika

Truija, V. Matemaatika. E-kursus. Kursusele pääsemiseks küsi õpetajalt võtmesõna.

Loodusained

Teema: keemia

Superaccu OÜ. Keemiavideod.

Teema: füüsika

Truija, V. Füüsika kutsekoolile. E-kursus. Kursusele pääsemiseks küsi õpetajalt võtmesõna.

Sotsiaalained

Teema: ajalugu

Laar, M., Vahtre, L. Eesti ajalugu gümnaasiumile. E-õpik. Õppematerjalide kirjastus Maurus.
Ristikivi, A. Ajaloo eksamikursus. Hugo Treffneri Gümnaasium.

Teema: inimeseõpetus

Tervise Arengu Instituut. Kuidas tervislikult toituda?

Teema: ühiskonnaõpetus

Lauri, M., Pääbo, H., Värk, R., Saarts, T., Roosmaa, L. Ühiskonnaõpetus gümnaasiumile. E-õpik. Õppematerjalide kirjastus Maurus.
Ristikivi, A. Ühiskonnaõpetuse eksamikursus. Hugo Treffneri Gümnaasium.
Eesti Töötukassa. Koduleht.
Riigikogu. Koduleht.
Riigikohus. Koduleht. 
Vabariigi Valitsus. Koduleht.