Aednik

Kõigi eelduste vastaselt ei võrsu aednik seemnest, pistikust, sibulast, mugulast ega pookoksast, vaid tekib keskkonna ja looduslike tingimuste mõjul kogemustest. /Karel Chapek/

Aednik on inimene, kes armastab loodust ning kellel jätkub hoolt ja püsivust puu- ja köögiviljade või lillede, puude ja põõsaste eest hoolitsemiseks. Aednik tegutseb kõikides aianduse valdkondades – lillekasvatuses, köögiviljanduses, puuviljanduses, puukoolis, haljasaladel ja mujal, kus midagi kasvab.


Aedniku põhiülesanded

 • valmistab ette külvi- ja istutuspinna
 • külvab, istutab ja hooldab (sh rohib, väetab, teeb taimekaitset) aiakultuure
 • koristab, säilitab ja valmistab müügiks ette saagi või toodangu
 • paljundab taimmaterjali ja kasvatab istikud
 • rajab ja hooldab lillepeenraid, muru ja haljasalasid

Aedniku töö eeldab valmisolekut töötada välitingimustes, vajadusel ka puhkepäevadel. Suurem osa tööst tuleb teha kevadest sügiseni – siis kui on taimede kasvuperiood. Töö eeldab iseseisvust, loomingulisust, füüsilist vastupidavust, pinge- ja keskkonnataluvust, vastutus- ja otsustusvõimet, masinate ja seadmete kasutamise oskust.


Aedniku põhilised töövahendid:

 • aiandustarvikud: substraadid, potid, väetised, taimekaitsevahendid, aianduslikud pakke- ja kattematerjalid
 • toestusvahendid, multšid, kärud, labidad, rehad, kühvlid, mitmesugused lõikevahendid ja muud tarvikud
 • masinad ja seadmed: traktorid, mullaharimisriistad, külvi- ja istutusmasinad, väetisekülvikud, taimekaitsepritsid, saagikoristusmasinad, niidukid, trimmerid, mootorsaed, hekilõikurid, laadurid,
 • kastmissüsteemid ja kasvuhooneautomaatika

Enamlevinud ametinimetused:

köögiviljakasvataja, puuviljakasvataja, aednik, puukooli aednik, lillekasvataja, aiatööline, tootmisjuht


Aednikuks Räpina Aianduskoolis:

 • õppetöö toimub kaasaegselt sisustatud õppeklassides ja õppekasvuhoonetes
 • erialaõpetajateks on valdkonna tunnustatud spetsialistid
 • kooli õppemajand liigirikaste taimekollektsioonidega
 • võimalus praktiseerida välismaal (Erasmus+ õpiränne)
 • õppekäigud aiandusettevõtetesse
 • õppijate vajadusi ning nende konkurentsivõimet toetavad valikmoodulid, nt alternatiivtootmine (mesindus, seene- ja viinamarjakasvatus), maheviljelus, väikeaia kujundamine
 • osalemine kutsemeistrivõistlustel Eestis (nt Noor Meister) ja välismaal (nt EuroSkills), Räpina õpilased on Eesti parimad nooraednikud
 • võimalus omandada B-kategooria sõiduki juhtimisõigus
 • taimekaitsetöötaja tunnistus vastavalt taimekaitseseadusele
 • õpingute jätkamise võimalused kõrgkoolis (nt Eesti Maaülikool)

Viited

Õppekava (vt Aednik, tase 4, Nooremaednik, tase 3, Abiaednik, tase 2)

Kutsestandard