Kontakt

Räpina Aianduskool

Aianduse 6, Räpina
Põlvamaa 64505
reg nr 70002420

e-post: kool@aianduskool.ee

Alates 01. juulist 2019 võtab Räpina Aianduskool vastu ainult masinloetavaid arveid läbi operaatori (aianduskoolil on operaatoriks FITEK AS). 
Arvetel palume märkida kontaktisiku nimi, kes kauba või teenuse tellis.

direktor Kalle Toom, kalle.toom@aianduskool.ee, tel: 526 7774
haldusdirektor Jano Narvik, jano.narvik@aianduskool.ee, tel: 529 1650
finantsjuht Elle Häidkind, elle.haidkind@aianduskool.ee, tel: 5626 6056
õppemajandi juht Urmas Roht urmas.roht@aianduskool.ee, tel: 5689 4690
õppesekretär Kerli Sikaste, kerli.sikaste@aianduskool.ee, tel: 796 1397, 5336 3600
sessioonõppe juhataja Karin Kask, karin.kask@aianduskool.ee 796 1157, 5333 2300
personalispetsialist Anneli Hirmo, anneli.hirmo@aianduskool.ee  516 6834
infospetsialist Meelike Kruusamäe, meelike.kruusamae@aianduskool.ee,tel: 5626 9222
täienduskoolituse metoodik Eda Gross, eda.gross@aianduskool.ee, tel: 796 1549, 5346 1209
korruptsiooniennetus 
Hille Voolaid, Hille.Voolaid@hm.ee
andmekaitsespetsialist PRIVANOR OÜ, andmekaitsespetsialist@privanor.ee