Aedniku eriala e-õppe materjalid

Õppekava põhiõpingute moodulid

Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

Teema: majandus ja ettevõtluse alused

Ruuspõld, T. Ettevõtluse alused. E-kursus. Kursusele pääsemiseks küsi õpetajalt võtmesõna.
Ruuspõld, T. Majandusõpetuse alused. E-kursus. Kursusele pääsemiseks küsi õpetajalt võtmesõna.

Teema: asjaajamine ja töötamise õiguslikud alused

Laas, A. Asjaajamine. Ametikiri. Õpiobjekt.

Teema: Karjääriplaneerimine

Innove. Rajaleidja. Koduleht.
Tööelu. Koduleht.
SA Kutsekoda. Eesti kvalifikatsiooniraamistik.

Köögiviljandus

Albert, T., Käär, A., Rämmann, Õ. Köögiviljandus aiandusele. E-kursus.
Albert, T. Taimekaitse aianduskoolis. E-kursus. Kursusele pääsemiseks küsi õpetajalt võtmesõna.
Tooding, S. Umbrohud. Õpiobjekt.
Uurman, K. Taimede kasvu ja arengut mõjutavad tegurid. Õpiobjekt.

Puuviljandus

Albert, T. Taimekaitse puuvilja- ja marjaaias. Õpiobjekt.
Albert, T. Taimekaitse aianduskoolis. E-kursus. Kursusele pääsemiseks küsi õpetajalt võtmesõna.
Kont, L. Puuviljandus. E-kursus.
Kont, L. Puuvilja- ja marjakultuurid. Õpiobjekt ladinakeelsete taimenimede õppimiseks.
Tooding, S. Haavamäärded. Õpiobjekt.
Tooding, S. Puuviljandus. E-kursus. Kursusele pääsemiseks küsi õpetajalt võtmesõna.
Tooding, S. Kivistik, J. Puuviljandus: kollektsioonaed. Õpiobjekt ploomi- ja kirsisortide tundmaõppimiseks.
Tooding, S. Umbrohud. Õpiobjekt.
Uurman, K. Taimede kasvu ja arengut mõjutavad tegurid. Õpiobjekt.

Iluaiandus

Teema: avamaa lillekasvatus

Albert, T. Taimekaitse aianduskoolis. E-kursus. Kursusele pääsemiseks küsi õpetajalt võtmesõna.
Aomets, M. Avamaalilled. E-kursus. Kursusele pääsemiseks küsi õpetajalt võtmesõna.
Tooding, S. Umbrohud. Õpiobjekt.
Uurman, K. Daaliate klassifikatsioon. Õpiobjekt.
Uurman, K. Gladioolid ja nende kasvatamine. Õpiobjekt.
Uurman, K. Hostad ja nemde kasvatamine. Õpiobjekt.
Uurman, K. Iirised ja nende kasvatamine. Õpiobjekt.
Uurman, K. Külmaõrnade sibullillede säilitusorganite ületalve hoidmine. Õpiobjekt.
Uurman, K. Liiliad ja nende kasvatamine. Õpiobjekt.
Uurman, K. Nartsissid ja nende kasvatamine. Õpiobjekt.
Uurman, K. Pojengid ja nende kasvatamine. Õpiobjekt.
Uurman, K. Päevaliiliad ja nende kasvatamine. Õpiobjekt.
Uurman, K. Püsililled, nõuded kasvukohale. Õpiobjekt.
Uurman, K. Suvelillede kahjustajad. Õpiobjekt.
Uurman, K. Tulpide kasvatamine. Õpiobjekt.
Uurman, K. Taimede kasvu ja arengut mõjutavad tegurid. Õpiobjekt.

Teema: katmikala lillekasvatus

Albert, T. Taimekaitse aianduskoolis. E-kursus. Kursusele pääsemiseks küsi õpetajalt võtmesõna.
Uurman, K. Aednik ja toalill. E-kursus.

Teema: tulevikuoskused aianduses

Lehtpuud ja -põõsad Räpina Aianduskooli territooriumil

Taimmaterjali paljundamine ja istikute kasvatamine

Tooding, S. Istikukasvatus. E-kursus. Kursusele pääsemiseks küsi õpetajalt võtmesõna.
Tooding, S. Haavamäärded. Õpiobjekt.
Uurman, K. Rohtsete dekoratiivtaimede vegetatiivne paljundamine. Õpiobjekt.
Uurman, K. Suvelillede generatiivne paljundamine. Õpiobjekt.

 

Õppekava valikõpingute moodulid

Maheviljelus

Albert, T. Maheviljelus. E-kursus.

Mesindus

Lopp, J. Mesindus. E-kursus. Kursusele pääsemiseks küsi õpetajalt võtmesõna.

Viinamarjakasvatus

Tooding, S. Puuviljandus. E-kursus. Kursusele pääsemiseks küsi õpetajalt võtmesõna.

Taimekaitse (taimekaitsetöötaja tõendi saamiseks)

Põllumajandusamet. Taimekaitsevahendite register.

Õppekava üldõpingute moodulid

Keel ja kirjandus

Kirjavahemärgid. Õpiobjekt.
Rummel, E. Eesti õigekiri. Õpiobjekt.

Võõrkeel

British Council. LearnEnglish. Koduleht keeleõppeks.
Englishpage. Free English online lessons. Koduleht keeleõppeks.
English-hilfen. Study English for free. Koduleht keeleõppeks.
EngVid. Free English Video Lessons.
LingoHut.  Tasuta inglise keele tunnid.
Skype Lessons. Learn English Online.
Youtube. Anglo-Link. Keeleõppe videod.
YouTube. Oxford Online English. Keeleõppe videod.
50 languages. Audio language course Book 2.

Matemaatika

Truija, V. Matemaatika. E-kursus. Kursusele pääsemiseks küsi õpetajalt võtmesõna.

Loodusained

Teema: keemia

Superaccu OÜ. Keemiavideod.

Teema: füüsika

Truija, V. Füüsika kutsekoolile. E-kursus. Kursusele pääsemiseks küsi õpetajalt võtmesõna.

Sotsiaalained

Teema: ajalugu

Laar, M., Vahtre, L. Eesti ajalugu gümnaasiumile. E-õpik. Õppematerjalide kirjastus Maurus.
Ristikivi, A. Ajaloo eksamikursus. Hugo Treffneri Gümnaasium.

Teema: inimeseõpetus

Tervise Arengu Instituut. Kuidas tervislikult toituda?

Teema: ühiskonnaõpetus

Lauri, M., Pääbo, H., Värk, R., Saarts, T., Roosmaa, L. Ühiskonnaõpetus gümnaasiumile. E-õpik. Õppematerjalide kirjastus Maurus.
Ristikivi, A. Ühiskonnaõpetuse eksamikursus. Hugo Treffneri Gümnaasium.
Eesti Töötukassa. Koduleht.
Riigikogu. Koduleht.
Riigikohus. Koduleht. 
Vabariigi Valitsus. Koduleht.