Kemikaalide ohutuskaardid

Lämmastikhape 60% Krista MKP Ferticare Hydro 7-9-32 YaraLiva Calcinit Granuleeritud väetis ammoniumnitraat Lämmastikhape 60% Ferticare Hydro 7-9-32 Loe edasi

Räpina Aianduskooli töökorralduse reeglid ja põhimäärus

Töökorralduse reeglid Töötasu maksmise kord Põhimäärus      Loe edasi

Õppetoetus

Õppetoetuse taotlus (keskkooli baasil õppivale õpilasele) Õppetoetuse taotlus (põhikooli baasil õppivale õpilasele) Taotlus eritoetuse saamiseks Loe edasi

Õppe- ja kasvatustegevust reguleerivad dokumendid, õppekorralduseeskiri

Õppekorralduseeskiri (ÕKE) Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) kord. Vaata: Taotluste ja avalduste vormid õpilasele Praktikakorralduse eeskiri. Vaata: Taotluste ja avalduste vormid õpilasele Sõidukulude hüvitamise kord Vaata: Taotluste ja avalduste vormid õpilasele Õpilaste tugisüsteem (ÕKE Lisa 3), IÕK koolipoolne algatamine, Avaldus individuaalsele õppekavale asumiseks, IÕK põhivorm Tugirühma töökord Õppetoetuste määramise kord (ÕKE Lisa 4) Õpilaskodu sisekorraeeskiri Õpilasesinduse.. Loe edasi

Seadmete ohutusjuhendid

Akuga hekilõikur (el.käsitööriist) 536LiHD60X/536LiHD70X Akuga oksakäärid  Akuga puhur (el.käsitööriist) 436LiB/536LiB Akuga trimmer (el.käsitööriist) 536 LiL/LiR Akulaadija STIHL AL 101, 300, 500 Akulaadija STIHL AL 101, 300, 500 Akutrell (el.käsitööriist) BS_14_18_Li Ekskavaatori juhend Elektriline lihvija kettaga (el-käsitööriist) SXE_Turbo Frees elektriline (el käsitööriist) Hekilõikur akuga STIHL HLA 66, 86 Hekilõikur Echo HCR-1510-kasutusjuhend-v Hekilõikur trimmerile HA110_HA850 Höövel Ho0882.. Loe edasi

Ohutusjuhendid

Vaata ka seadmete ohutusjuhendeid  >>> Kemikaalide ohutuskaardid >>> OJ_1 SISSEJUHATAV OJ_2 Tuleohutusjuhend OJ_3 aednik, haljastaja OJ_4 muruniidukiga töötaja OJ_5 florist OJ_6 redelil töötamisel OJ_7 taimekaitsvahendite kasutaja OJ_8 mootorsaega töötaja OJ_9 metsa ja võsaraietöödel OJ_10 põllumajandusmasinate remondil OJ_11 mehhaanika põllutöödel (töötamine traktoritega) OJ_12 kontoritöötaja, arvutiga töö OJ_13 ehitus- ja remonditöölisele OJ_14 elektrikule OJ_15 elektrikasimasinatega töötaja OJ_16.. Loe edasi

Arengukava

Räpina Aianduskooli arengukava 2022-2025 Räpina Aianduskooli koolikäsitlus aastani 2030 Räpina Aianduskooli tegevuste plaan 2023-24 Räpina Aianduskooli rahvusvahelistumise strateegia 2022-25     Loe edasi

Õppekavad

ÜLDÕPINGUD kutsekeskharidusõpe, alates 2019 sisseastujale rakenduskava AIANDUS Abiaednik, tase 2 kutseõpe (õpilasele, kelle kodune keel ei ole eesti keel) õppekava; rakenduskava; taimmaterjali nimekiri Nooremaednik, tase 3 kutseõpe õppekava rakenduskava statsionaarne õpe rakenduskava mittestatsionaarne õpe taimmaterjali ja kahjustajate nimekiri Aednik, tase 4 kutsekeskharidusõpe õppekava rakenduskava taimmaterjali ja kahjustajate nimekiri Aednik, tase 4 kutseõpe õppekava; rakenduskava (statsionaarne);.. Loe edasi