HEV kutseõpe

Räpina Aianduskool viib läbi HEV kutseõppuritele valikuaasta kursuseid Maarja külas ja Urvaste koolis. Maarja küla õpperühma on oodatud õppima abiaedniku, Urvastesse puhastusteenindaja ja köögitöölise abi karjääri peale mõtlevad põhikooli toimetuleku õppekava alusel lõpetanud noored. Valikuaasta lõppedes on Maarja küla õpperühma lõpetanutel võimalik kandideerida Räpina Aianduskooli Maarja küla õpperühma 2-aastasele abiaedniku erialasele väljaõppele. Urvaste õpperühma lõpetanutel on võimalik kandideerida kas 2-aastasele puhastusteenindaja abi väljaõppele Võrumaa Kutsehariduskeskuses või 2-aastasele köögitöölise abi väljaõppele Valgamaa Kutseõppekeskuses. Viimast kahte eriala õpetatakse Urvaste kooli ruumides. Valikuaasta õpe nii Maarja Küla kui Urvaste õpperühmades toimub ühtse õppekava põhjal. Erialastest moodulitest läbitakse Maarja küla õpperühmas vaid abiaedniku, Urvaste õpperühmas vaid köögitöölise ja puhastusteenindaja abi moodulid.

Õppuritel on stuudiumi jooksul võimalik taotleda õppe- ja eritoetusi.


Räpina Aianduskooli Maarja Küla õpperühm

Maarja Küla õpperühm loodi 2006. aasta lõpus ning esimesed 12 õpilast asusid kutseõpet omandama 1. jaanuarist 2007. aastal.

Maarja Küla õpperühma pääsevad õppima aiandushuvilised, kes on lõpetanud põhikooli toimetulekukooli õppekava järgi. Õpe koosneb ühe-aastasest valikuaasta kursusest, mille lõppedes on õppuril võimalik kandideerida kahe-aastasele abiaedniku eriala väljaõppele.

Õpingute käigus pööratakse palju tähelepanu tulevastele karjäärivõimalustele. Koostöös Maarja Küla rehabilitatsioonimeeskonnaga valmib karjääriplaan, mille alusel lõpetajad astuvad tööellu või kaitstud töö teenusele.

Põhiosa õppe- ja kasvatustegevusest toimub Maarja Külas.

Õppeaasta algab septembris ja kestab jaanipäevani. Suvel on ettenähtud kaks 4-päevast praktilise väljaõppe perioodi Maarja Külas.

Koolinädal kestab esmaspäeva hommikul kella 09.00st kuni neljapäeval 16.00ni. Päevas on kokku 8 akadeemilist 45-minutilist õppetundi. Põhirõhk lasub praktilistel töödel aias, samas on programmis ka käsitöö ja puidutöö õppemoodulid. Eripedagoogi juhtimisel omandatakse ja säilitatakse üldhariduslikke teadmisi.

Õppeperioodi jooksul elavad õpilased Taevaskojas asuvas õpilaskodus. Majutus õpilaskodus on tasuline.

Vaata esitlust Maarja küla õpperühma tegemistest!

Vaata Maarja Küla kodulehte!


Räpina Aianduskooli Urvaste õpperühm

Urvaste õpperühm loodi valikuaasta kursusena 2017. aasta septembris.

Urvaste õpperühma pääsevad õppima koristus- ja puhastushuvilised, kes on lõpetanud põhikooli toimetulekukooli õppekava järgi. Õpe koosneb üheaastasest valikuaasta kursusest, mille lõppedes on õppuril võimalik kandideerida kaheaastasele puhastusteenindaja- ja köögitöölise abi erialasele väljaõppele.

Urvaste õpperühm tegutseb Urvaste koolis, koolinädal kestab esmaspäeva hommikul kella 09.00 kuni reede lõunani. Päevas on kokku 6-8 akadeemilist 45-minutilist õppetundi. Põhirõhk lasub praktilistel töödel, sarnaselt Maarja küla õpperühmale keskendutakse ka üldhariduslike teadmistele.

Kooli juures asub õpilaskodu, milles elamine on tasuline.

Vaata Urvaste kooli kodulehte!

NB! 2023. aastal Urvaste rühma vastuvõttu ei toimu!