Nutikad ja kaasaegsed taimede kasvatamise meetodid

Koht: Räpina Aianduskoolis, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 31.03. – 13.04.2022  NB! ÕPPEGRUPP TÄITUNUD!
Maht: 
32 ak tundi (26 kontakttundi ja 8 iseseisva töö tundi)

Õppepäevad: N, 31.märts; R, 1.aprill ja K, 13.aprill
Koolitajad: Mirjam Metsare, Click & Grow aednik,
Kaarel Pent, Räpina Aianduskooli kutseõpetaja,
Anu Käär,  Räpina Aianduskooli kutseõpetaja, aianduse eriala juhtõpetaja

 Sihtgrupp:

  • Põllumajanduse valdkonna (nt. aianduse) väikeettevõtjad ja taimekasvatajad.
  • Isikud, kelle põllumajandusliku hariduse omandamisest on möödunud 15 aastat.
  • Aiandusettevõtte töötaja, kellel puudub aiandusalane tasemeharidus ning vajab täienduskoolitust tööalase pädevuse parendamiseks.

Koolituse alustamise nõuded: arvutioskus algtasemel

Õpiväljundid:
Kursuse läbinu:

  • omandab teadmised erinevatest kaasaegsetest viljelusviisidest (hüdropoonika, agvapoonika, aeropoonika) väärtustades aedniku kutset;
  • omab ülevaadet nutikatest taimekasvatuslahendustest (Click&Grow, FarmBot nutirobot, virtuaalne põlluraamat) ning seostab erialase ettevalmistuse nõudeid nutikatest taimekasvatuslahendustest tööturul rakendumise võimalustega;
  • eristab erinevaid substraate ja kirjeldab nende omadusi korrektses eesti keeles, kasutades IKT vahendeid;
  • omandab teadmised erinevatest väetusainetest, mida kasutatakse kaasaegsetes lahendustes lähtudes loodussäästlikust aspektist.

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 20.12.2021 käskkirja nr 1.1-2/21/387 alusel.

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Lisateave: Majutuse võimalus lisatasu eest kooli õpilaskodus, Nooruse 1, Räpina, kui on kohti! Majutuskoha broneerib soovija ise tel. 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelge kursuse nimetus, millel osalete. Muud ametlikud majutusvõimalused on valikuna Räpina valla kodulehel.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.

Registreerumine lõppenud.