GAT22

Kasvuhooneautomaatika koolituse metoodika ja vahendite väljatöötamine
Development of methodology and tools for greenhouse automation training (GAT22)

          

Projekti number: 2022-2-EE01-KA220-VET-000096973

Periood: 01.01.2023 – 01.01.2025

Lühikirjeldus:

Projekti peamise väljundina on virtuaalse kasvuhoone väljatöötamine õppeotstarbel ja koolitusmaterjalid, mis toetavad õpetamist ja õppimist virtuaalsel kasvuhoonel. Projektiga toetatakse eelkõige uuenduslike digitaalsete õppe- ja õppevahendite (virtuaalsed kasvuhoone- ja koolitusmaterjalid) kasutuselevõttu aianduskoolides.

Projektis välja töötatud uudsete digiõppe- ja õppevahendite kasutuselevõtu tagamiseks koolitatakse õpetajaid kasutama uuenduslikke, õpilasekeskseid, koostöö- ja meeskonnapõhiseid õppemetoodikaid, mis toetavad autonoomset õppimist.

Lisaks eelnevale on selle projekti oluliseks tulemuseks ka tööturu vajadustele vastava koolituse pakkumise toetamine koolides. Praktiline ja kaasaegne tehnoloogiapõhine õpe suurendab õpilaste tööalast konkurentsivõimet. See suurendab üliõpilaste huvi ja motivatsiooni ning julgust ja potentsiaali läbi lüüa rahvusvahelisel tööturul ja valdkonna innovaatilistes suurettevõtetes.

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärk on muuta kasvuhooneautomaatika õpe õpilasekesksemaks, kasutades projektipõhist õppemeetodit, uudseid digitehnoloogia lahendusi ning toetada ennastjuhtivate õppijate arengut läbi õppeprotsessi disaini. Ühtlasi on eesmärgiks muuta aiandusautomaatika õpe praktilisemaks ja õpilastele ja täiskasvanud õppijatele atraktiivsemaks.

Tegevused:

Projekt kestab kaks aastat. Projekti jooksul toimuvad rahvusvaheliste partnerorganisatsioonide projektikohtumised (nii virtuaal-, kui ka kontaktkohtumised) ja tagasiside kogumine, kus igast organisatsioonist osaleb 2-4 inimest. Partnerkoolide õpetajatele viiakse Eestis läbi metodoloogiline koolitus. Projekti raames toimub 2 virtuaalkasvuhoone ja õppematerjalide testimist õpetajatega ja üks piloteerimine õpetajate ja õpilastega.

Tulemused:

  • valminud on virtuaalse kasvuhoone arvutiprogramm;
  • valminud on virtuaalkasvuhoone koolitusmaterjalid;
  • õpetajad on läbinud metoodilise koolituse, et toetada sobivate õppemeetodite rakendamist valminud koolitusmaterjalide ja virtuaalse kasvuhoone kasutamiseks.

Juhtpartner: Räpina Aianduskool (Eesti).

Partnerid:

1. Tartu Kunstikool (Eesti);
2. TaMi Automatics OÜ (Eesti);
3. Landwirtschaftliche Fachschule Langenlois (Austria);
4. Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland (Holland).

Kellele taotlus esitatakse: Haridus- ja Noorteameti Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuur

Projektijuht/kontaktisik: Räpina Aianduskooli õpetaja Keio Kaarlõp, keio.kaarlop@aianduskool.ee.

ET