Õpetajad

töötajate e-posti aadressid: eesnimi.perenimi@aianduskool.ee

NimiLisainfo
Leili Alaoja-ReinLilleseade, etnograafiline taimeseade
Tairi KruusmaTaimekaitse, mahepõllumajandus, avamaa köögiviljandus, maheköögiviljandus (lapsehoolduspuhkusel)
Merike AometsLooduslikud taimed, looduslikud ilutaimed, avamaa lillekasvatus, rohttaimede paljundamine, sibullilled ja ajatamine
Tarmo EvestusMaastikuhooldus, keskkonnatehnoloogiad, taime- ja loomaliigid, kooslused, pinnavormid; Eesti kalastik, keskkonnaalane seadusandlus, Botaanika ja Eesti taimestik, ettevõtlusest tulenevad keskkonnaprobleemid, regionaalplaneerimine, keskkonnaseire ja KMH
Urve GrünbergEesti keel ja kirjandus, Erialane soome keel, Keel ja kirjandus
Karin HermanEsmaabi
Maret HuntVõõrkeel
Marek JakobiSisekujunduse alused, sisehaljastus, ruumikujundus, materjaliõpetuse alused, lilleseade, lillede pakkimisõpetus
Indrek KaeliLilleseade, ikebana, lilleseade disainid ja kompositsioonireeglid, fotograafia alused, uued suunad ja tehnikad lilleseades
Maaja Kallesilmuskudumise alusõpe
Rein KalleJäätmekäitlus
Ulve KangroHeegeldamise alusõpe, tekstiilide korrastamine ja säilitamine, tootearenduse alused, pakendi kujundamine, pitsitehnikad
Karin KaskSissejuhatus õpingutesse
Lüüli KiikVööd ja paelad, fotograafia alused (lapsehoolduspuhkusel)
Katrin KivistikSissejuhatus õpingutesse, asjaajamine, asjaajamise ja töötamise õiguslikud alused, erialane võõrkeel, karjääri planeerimine ja asjaajamine
Liisi KontPuuviljandus, viinamarjakasvatus
Anu KäärLõikelilled ja -roheline, katmikala köögiviljandus
Marko LaanesJoonestamise alused, müüride ehitamine ja hooldamine, juhendamine ja töögrupi juhtimine, aiaveekogude rajamine, masinate ja seadmete kasutamine ja hooldamine, tõstukijuhi koolitus
Arvi LepiskJäljed ja helid looduses, ökoloogia, ornitoloogia, keskkonnaalane seadusandlus, looduskaitse, Eesti metsad ja metsakasutus
Airi LoidSisehaljastuse rajamine ja hooldamine
Tarmo LoidLokaalsete kuivendus- ja kastmissüsteemide paigaldamine ja hooldamine, mänguväljakute ja spordiplatside ehitamine, maastikuehituslike eelarvete ja hinnapakkumiste koostamine
Juta LoppMesindus
Heini LumpreKehaline kasvatus
Tiina LänkurVäikeaia kujundamine
Alar MaranHüdroloogia ja kliima, veekaitse ja puhastusseadmed, keskkonnaalane seadusandlus, maaparandus maamõõdu alustega
Liane MäesaluKatmikala lillekasvatus, ilutaimed katmikalal, dendroloogia, puittaimed, sisehaljastus, lõikelilled ja -roheline
Mairold MändMüüride ehitamine ja hooldamine, murude rajamine ja hooldamine
Jaanika MärdimäeHaljasalade rajamine ja hooldamine, puittaimede paljundamine (lapsehoolduspuhkusel)
Eveli NaumanisJuhtimise alused ja meeskonnatöö, aiaviljade turustamine ja tootearendus, turunduse alused, raamatupidamine, rahandus
Toivo NiibergRavimtaimed ja looduslikud söögitaimed, sünergeetika maheviljakasvatuses, aiasaaduste säilitamine ja töötlemine, avamaa köögiviljandus, katmikala köögiviljandus
Toomas Ojaõppesõidu instruktor
Karin OtsusSissejuhatus õpingutesse, kangakudumise alusõpe, kanga rakendamine ja kudumine, masinkudumine
Reet PalusaluMuru rajamine ja hooldamine, istutusalade rajamine ja hooldamine, eriotstarbelised istutusalad, kalmistu ja kalmu kujundus
Aivo PedoskHaljasalade rajamise ja hooldamise masinad, muru rajamise ja hooldamise masinad, masinate kasutamine
Pille PetersonLilleseade, punutised
Merle PõlluveerJoonistamine, kompositsiooni alused, tekstiilide kompositsioon
Koidula RaukEesti keel ja kirjandus, Eesti keel teise keelena
Tiiu RuuspõldMajanduse ja ettevõtluse alused, turunduse alused, raamatupidamine, rahandus
Õnne RämmannKeskkonnakaitse, atmosfäärikaitse, bioloogilised lagundajad, sissejuhatus keskkonnakeemiass, keemia ja loodusgeograafia
Irma SamoldinaErialane võõrkeel, erialane vene keel, kooli õppekeskkond ja floristi kutse
Ülle SarnitMaterjaliõpetus ja kanga kujundamine, Eesti rahvakultuur ja tekstiilipärand, õmblemise alusõpe, kirjakunst, õmbluskäsitöö, ehete valmistamine, rahvuslike motiividega rõivaste õmblemine
Anu SeimMüügitöö korraldus, õigusaktid, klienditeenindus ja suhtlemise alused, aiakaupade müümine, majanduse ja ettevõtluse alused
Heli SinipaluZooloogia ja loomastiku süstemaatika, bioloogia
Irma ZetturSeenekasvatus
Liis JurjevPuhastusteenindus
Ave TeesaluLadina keele alused
Maris TigasStiiliõpetus
Sirje ToodingMullaõpetus, geoloogia ja mullastik, puuviljandus, viinamarjakasvatus, mahepuuviljandus
Priit TrahvPuidust rajatiste ehitamine ja hooldamine, piirete ehitamine
Valdur TruijaMatemaatika, arvutiõpetus ja geoinfosüsteemid, arvutiõpe, keskkonnafüüsika
Katrin UurmanRohttaimed, katmikala lillekasvatus, veebirakendused ja programmid loodushariduses
Andres VaasaPuittaimede paljundamine, puittaimed, dendroloogia, eridendroloogia
Piret ValgeLoodushariduslikud õppeprogrammid
Ülle ViksiSissejuhatus õpingutesse, karjääri planeerimine, pedagoogika alused
Maris RebaneMaastiku õpetaja
Merle RandlaTekstiilkäsitöö õpetaja
Kaarel Pent Aianduse eriala
Marge StarastAianduse eriala
Aleksei RaudTulevikuoskused aianduses
Tõnu PaniGeoloogia
Siret PunniskKeskkonnaalased õigusaktid, keskkonnaload ja aruanded
Mari KalaLoodushariduslikud ja keskkonnahariduslikud õppeprogrammid
Maris PaasLilleseade
Malle AvarmaaAvamaa lillekasvatus
Elina OeselgTaimekaitse
Evelin MartinTöökeskkonnaohutus- ja tervishoid, töökeskkonnaohutuse ja seadusandluse alused
Toomas SongiRiigikaitse
Kristiina LaursonAvamaa lillekasvatus ja ilutaimed avamaal
Inga TalvisKäsitööesemete veebiturundus
Margus EssSünergeetika maheviljeluses, maheköögiviljandus, maheviljeluse tehnoloogiad