Maasikakasvatus algajale

Pildi allikas: pixabay.com

Koht:  Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg:   10.05.2024
Maht: 8 ak tundi
Hind: 80€
Koolitaja: Juta Lopp – Räpina Aianduskooli kutseõpetaja alates 2005.aastast. Praktik, Tagametsa Mahe OÜ juhatuse liige.
Koolitusjuht: Elina Oeselg, elina.oeselg@aianduskool.ee, 56671936

Ootame koolitusele erialase tasemehariduseta inimesi, kes soovivad alustada maasikate kasvatamisega.

Koolituse läbinu :

  • Teab aedmaasika bioloogilisi iseärasusi ja nõudeid kasvutingimustele, valib maasikakasvatuseks sobiva maa-ala ning vastavalt eelkultuuridele edasise agrotehnika (mullaharimise, istutuseelse väetamise).
  • Teab peamisi aedmaasika kasvatustehnoloogiaid ja oskab valida enda jaoks sobivaima arvestades viljeluse iseärasusi (mahe- või tavaviljelus).
  • Teab maasikaistikute peamisi tootmisvõtteid ja istutusmaterjalile esitatavaid kvaliteedinõudeid ning valib enda jaoks sobivaimad istikud või kasvatab istikud ise vastavalt valitud kasvatustehnoloogiale.
  • Rajab maasikaistandiku vastavalt valitud kasvatustehnoloogiale ja istutades taimed õigeaegselt ja õigele sügavusele.
  • Hooldab ja väetab taimi vastavalt vajadusele.
  • Koristab, sorteerib, pakendab ja markeerib saagi sõltuvalt turustamise nõuetest.
  • Likvideerib ja uuendab istandikke vastavalt keskkonnanõuetele.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 5 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo koolitusjuhilt või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust e-posti teel ühendust. Andmed arve koostamiseks edastatakse raamatupidamisse peale seda, kui miinimumhulk huvilisi on registreerunud ja on kindel kursuse toimumine.

Kursusele registreerumise vorm

Osaleja ees- ja perekonnanimi *
Isikukood *
E-mail *
Osaleja telefon *
Elukoha aadress *
Tööga hõivatus
Kõrgeim omandatud haridustase
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga *
Lisainfo koolitajale
Arve saaja andmed, kui maksja pole koolitusel osaleja