Metsapuutaimede kasvatamine

Koht: okt.2022
Maht: 16 ak tundi
Hind: 85€
Koolitaja: Urmas Roht

Sihtrühm: Metsa ja metsamaad omavad talunikud, väikeettevõtjad ja ettevõtete töötajad, kellel on metsamajandamise tulemusel vajalik metsastada uuendusraie käigus tekkinud langid.
Koolitusel ei saa osaleda inimesed, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal.

Koolituse läbinu:

  • teab ja tunneb peamisi metsapuid ja nende bioloogilisi nõudmisi,
  • teab metsaseemnevaruga seotud õigusakte ja metsataimekasvatuse nõudeid,
  • tunneb ja eristab peamiste metsapuude seemneid ning oskab neid külvata,
  • oskab koostada agrotehnilise plaani metsapuude kasvatamiseks,
  • teab taimede kasvatamise agrotehnikat

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega.
Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust veel ühendust. Koha õppegrupis tagab ettemaksuarve tasumine.  

ÕK_Metsapuutaimede kasvatus (16h)

Koolitusjuht: Eda Gross, eda.gross@aianduskool.ee; tel. 796 1549; 5346 1209

Kursusele registreerumise vorm

Andmed koolitusel osaleja kohta:


Ees- ja perekonnanimi *
Isikukood *
Telefon *
E-post *
Elukoha aadress *
Lisainfo
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga *

Koolituse eest tasuja andmed kui maksja pole sama isik


Maksja andmed