Metsapuutaimede kasvatamine

Aeg ja koht: 24. – 25.05.2024, õppepäev algab kell 10.00 
Koht:   Metsa talu, Ihamaru küla, Kanepi vald, Põlvamaa              
Maht: 16 ak h
Hind: 150€ 
Juhendaja: Urmas Roht, Eesti Põllumajanduse Akadeemia, 1982, Metsamajanduse insener. Töökogemus RMK looduskaitse osakonna juhatajana; AS Lemeks, puiduvarumise osakonna juhatajana, 5 aastat metsanduses tegutsenud eraettevõtte omanikuna; Rohu Taimeaia peremees..

Sihtgrupp: Erialase aiandusliku tasemehariduseta aiandushuvilised, koduaiapidajad.
NB!
 Kaasa võtta töökindad. Riietuda töö tegemiseks sobivalt ja soojalt ning varustada end niiskuskindlate jalanõudega (vastavalt ilmale).

Koolituse läbinu:

  • teab ja tunneb peamisi metsapuid ja nende bioloogilisi nõudmisi,

    • teab metsaseemnevaruga seotud õigusakte ja metsataimekasvatuse nõudeid,
    • tunneb ja eristab peamiste metsapuude seemneid ning oskab neid külvata,
    • oskab koostada agrotehnilise plaani metsapuude kasvatamiseks,
    • teab metsapuutaimede kasvatamise agrotehnikat lähtuvalt kasvatustingimuste nõuetest.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse ÕK ja täienduskoolituse õppekorraldusega.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Lisainfo koolitusjuhilt. Registreerimine kursusele lõpetatakse 5 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Grupi mittetäitumisel on Räpina Aianduskoolil õigus kursuse alguse edasi lükkamiseks.
Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust e-posti teel ühendust! Andmed arve koostamiseks edastatakse raamatupidamisse peale seda, kui miinimumhulk huvilisi on registreerunud ja on kindel kursuse toimumine.

Õppegrupis vabu kohti veel: 5

Lisateave: Majutust koolituse korraldaja ei paku, mistõttu leiab majutusvõimaluse koolitusel osaleja ise.

Lisainfo koolitusjuhilt: Eda Gross, tel. 5346 1209 , eda.gross@aianduskool.ee  

Kursusele registreerumise vorm

Osaleja ees- ja perekonnanimi *
Isikukood *
E-post *
Osaleja telefon *
Elukoha aadress *
Tööga hõivatus
Kõrgeim omandatud hariduse tase
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga *
Lisainfo koolitajale
Arve saaja andmed, kui maksja pole koolitusel osaleja