E-õpe ja õppematerjalid

Räpina Aianduskoolis kasutatakse e-õpet õppetöös kahel eriviisil.

Toimuvad

  1. e-õppe toega kursused, kus õpetaja kasutab lisaks auditoorsele tööle ka veebipõhiseid õppematerjale ja/ või e-kursust;
  2. e-õppe kursused, kus õpetaja kasutab õppetöö läbiviimisel ja suhtlemisel õpilastega ainult veebipõhiseid õppematerjale ja keskkondi, sh e-kursust.

Räpina Aianduskoolis kasutatakse e-õppe keskkonnana Harno Moodle’it, Office 365 rakendusi Teams ja OneNote Class Notebook ning WordPressi. Lisaks kasutavad õpetajad kooli serverit õppematerjalide veebis avaldamiseks.

Moodle kursusel osalemiseks ja seda õpikeskkonnana kasutamiseks on tarvis luua kasutajakonto.

Juhend Moodle’i kasutajakonto loomine ja kursusele registreerimine.
Juhendid õpetajale Moodle kursuse loomiseks ja administreerimiseks.

Office 365 rakenduste kastutamisel ei pea Räpina Aianduskooli õpilane eraldi kontot looma. Kõikidele Räpina Aianduskooli õpilastele luuakse selleks Office 365 konto.  

VEEBIPÕHISED ÕPPEMATERJALID

 

Abi ja info saamiseks pöörduge kooli IT osakonna (arvutiabi[ät]aianduskool.ee) või haridustehnoloogi  (katrin.uurman[ät] aianduskool.ee) poole. 

e-Kutsekool

Räpina Aianduskool kuulub 2005. aastal loodud Eesti e-Kutsekooli konsortsiumisse, mille tööst võtab osa 8 rakenduskõrgkooli, 27 kutseõppeasutust, Haridust- ja Teadusministeerium ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Konsortsiumi tööd koordineerib HITSA Innovatsioonikeskus.

2015. aastast kuulub Räpina Aianduskool kutseõpetaja ja haridustehnoloog Katrin Uurman HITSA kutsekoolide õppekavarühmade-põhiste haridustehnoloogide võrgustikku koordineerides aianduserialade õpetajate võrgustikku.

Programm VANKeR

2008-2013 osales Räpina Aianduskool programmis “E-õppe arendamine kutsehariduses” (VANKeR). Programmi koordineerisid e-Õppe Arenduskeskus ja Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.

Projekt e-VÕTI

2005-2008 osales Räpina Aianduskool EL struktuurifondi ESF meetme 1.1 projekti “E-õppe arendamine ja juurutamine rakenduskõrgkoolides ja kutsekoolides” (e-VÕTI). Seda projekti koordineerisid e-Õppe Arenduskeskus ja Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus.

Projekte toetasid Euroopa Liit ja Eesti Riiklik Arengukava

 EL_ERA_Vanker_e-Võti