Vastuvõtt

2020. aasta sügissemestril alustavatesse õpperühmadesse võetakse vastu:

– Maarja küla õpperühm: 8 õpilast

– Urvaste õpperühm: 7 õpilast

Õpilaste sisseastumisdokumentide esitamise periood on 01.04. – 17.08.2020.

Õpilaskandidaate kutsume eelkutseõppe laagritesse 17. – 20. või 24. – 27. augustil 2020.

Vastuvõtukomisjon vormistab oma otsuse 27. augustil 2020. aastal.

Oodatud on põhikooli toimetuleku õppekava alusel lõpetanud õppurid!

Täpsem info:
Huko Laanoja, huko.laanoja@aianduskool.ee, tel: 5396 7369

Sisseastumiseks vajalikud dokumendid:

  • isikutunnistuse koopia;
  • 4 fotot 3×4 cm paberkandjal;
  • lõputunnistus või selle koopia ja hinneteleht või selle koopia;
  • vanema või hooldaja kirjalik nõusolek õppima asumiseks;
  • vastuvõtu avaldus
  • õpilase tervist ja tema harjumusi kirjeldav kirjutis lapsevanema/hooldaja poolt 1 A4 lk