Vastuvõtt – UUS!!!

5. oktoobril avame Urvaste koolis uue valikuaasta kursuse põhikooli toimetuleku õppekava järgi lõpetanud noortele. Kursuse mahuks on 60 EKAPit ja see kestab kuni jaanipäevani välja.
Pakume võimalust tutvuda lähemalt köögitöölise ja puhastusteenindaja abi kutsetega ning koostame aasta jooksul karjääriplaani.
Pärast valikaasta sooritamist on võimalik jätkata õpinguid nii Võrumaa Kutsehariduskeskuses, Valga Kutseõppekeskuses kui ka Räpina Aianduskoolis.
 
Sisseastumisavaldusi võtame vastu kuni 30. septembrini!
 

Täpsem info:
Huko Laanoja, huko.laanoja@aianduskool.ee, tel: 5396 7369

Sisseastumiseks vajalikud dokumendid:

  • isikutunnistuse koopia;
  • 4 fotot 3×4 cm paberkandjal;
  • lõputunnistus või selle koopia ja hinneteleht või selle koopia;
  • vanema või hooldaja kirjalik nõusolek õppima asumiseks;
  • vastuvõtu avaldus
  • õpilase tervist ja tema harjumusi kirjeldav kirjutis lapsevanema/hooldaja poolt 1 A4 lk