Õppekasvuhoonete automatiseerimine


Projekti number: 2014-2020.1.03.23-0901
Meede: 2014-2020.1.3 Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt
Algus- ja lõpptähtaeg: 01.08.2023 – 31.12.2023
Lühikirjeldus: Räpina Aianduskoolile kasvuhooneautomaatika soetamine ja uuendamine, et pakkuda tänapäevasemat ja reaal-elulisemat õpet, mis vastaks töömaailma ootustele. Hooajalisele kasvuhoonele paigaldatakse kasvuhoone juhtimise automaatika ning soojale kasvuhoonele lisatakse juba olemasoleva automaatika laiendus, et õppijad saaksid projektõppe raames lõimitud tundide käigus õppida katmikala tehnoloogiaid, koostööd ja luua seosesid töömaailmaga. Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on pakkuda Räpina Aianduskoolis paremat tänapäevast õpet, kus õppijate ja õpetajate digipädevused vastavad kiiresti muutuvale töömaailmale ning loovad reaal-elulise töökeskkonnaga sarnaneva olukorra õppes.
Planeeritud tegevused:
• Aianduse 6/1 kasvuhoone boksidele 2 ja 3 juba olemasolevale automaatikale tarkvaralise laienduse paigaldamine, et kasvuhoone boksid oleksid õppetöö tarvis autonoomselt juhitavad.
• Aianduse 6/2 väiksesse õppekasvuhoonesse uue PRIVA juhtautomaatika paigaldamine.
• Kasvuhooneautomaatika (simulaatorite) kasutajakoolitus õpetajatele ja teistele kooli töötajatele. Planeeritud tulemused:
• Räpina Aianduskoolis on tänapäevasem tehnoloogiline baas, millega viia läbi reaalelulisemat õpet ning anda õppijatele töömaailma kaasa paremad ja tänapäevasemad oskused.
• Räpina Aianduskooli kasvuhoonetele paigaldatud automaatika abil on võimalik õpetada tänapäevaseid oskusi.
• Räpina Aianduskooli aianduse eriala õpetajad ja töötajad on koolitatud pädevaks kasvuhooneautomaatika ja tänapäevaste tehnoloogiate alal.
Maksumus:71 556,00 EUR
Omaosalus: 0 EUR
Toetus: 71 556,00 EUR
Kontaktisik: Keio Kaarlõp keio.kaarlop@aianduskool.ee