Kandideerimine on lõppenud!

 

 Erasmus+ projekt nr 2023-1-EE01-KA121-VET-000115400

Laekus 45 sooviavaldust.

Tulemused tehakse teatavaks floristika ja maastikuehituse õpilastele 05.01.2024  ja aianduse ning keskkonnakaitse õpilastele 08.01.2024.

Kõigi kandideerinud õpilastega võetakse ühendust e-kirja teel.

Projekti alguskuupäev on 01.06.2023

Projekti lõppkuupäev on 31.08.2024

kestvus 15 kuud

Eraldatud toetus on 164 775 €

Antud projekti raames saab:

  • 3 haridustöötajat osaleda kursustel;
  • 14 haridustöötajat minna töövarjuks;
  • 1 õpilane pikaajalisele õpirändele (ErasmusPro)
  • 35 õpilast lühiajalisele õpirändele

1. Mis on Erasmus+ programm?

Senised koostööprogrammid „Euroopa elukestva õppe programm“, „Euroopa Noored“ ning Euroopa komisjoni rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid on viidud ühise katuse alla ja liidetud juurde spordiprogramm. Uue programmi nimi on Erasmus+ ning selle periood on 2020-2025. https://eeagentuur.ee/programmist/mis-on-erasmus/

Oluline lugeda! https://eeagentuur.ee/opirandurile/kutseoppurite-opiranne/

Praktikad toimuvad: Luksemburgis, Hollandis, Itaalias, Taanis,  Soomes, Prantsusmaal, Hispaanias, Küprosel, Gruusias, Saksamaal ja Austrias. Praktikad on suunatud aianduse, maastikuehituse, floristika, keskkonnakaitse ja tekstiilkäsitöö erialade statsionaarse  ja sessioonõppe õpilastele.

2. Miks kandideerida?

Õpirändeprojektide eesmärgiks on arendada õpilaste erialaseid kutseoskusi ning anda uusi teadmisi õpitaval erialal meie partnerkoolide praktikabaasides töötades. Lisaks saadud oskustele, teadmistel ja kogemustele arvestatakse välismaal sooritatud praktika ettevõttepraktika osana vastavalt sooritatud tundide mahule.

Välispraktika alleesmärgiks on tõsta ka õppurite ettevõtlikkust ning suurendada nende võimalusi edukaks konkureerimiseks tööturul. Erialase terminoloogia kinnistamine võõrkeeles ning rahvusvahelise suhtlemiskogemuse saamine aitavad noortel soovi korral tööle asuda ka väljaspool Eestit. Kõik osalejad saavad Europassi Õpirändetunnistuse, mis on rahvusvahelistelt kehtiv tunnistus ja abiks töö leidmisel.

Projekti rahadest tasutakse õpirändele minejatele transport sihtkohta ja tagasi. Samuti on ette nähtud päevarahad, millest tasutakse majutus, toitlustus ja reisikindlustus.  Nendest üle jääva raha saab õpilane ülekandena oma kontole (tavaliselt kolmes jaos: nädal enne praktikale sõitu, praktika teisel nädalal ning viimase ülekande siis, kui õpilane on projektijuhile tagastanud nõutud dokumendid). Samuti läbib õpilane keelelise- ja kultuurilise ettevalmistuse, mis aitab tal uues keskkonnas paremini hakkama saada. Uue võimalusena saab kasutada OLS veebipõhist võõrkeele õpet. OLS keeleõppe keskkonnas on kohustuslik teha keeletaseme test kõigil, kelle õpirände pikkus on vähemalt 19 päeva.

3. Kuidas kandideerida?

Kandideerimiseks täida taotluse ankeet, lisa Europassi CV (inglise või saksa keeles, soovitavalt koos fotoga) ja võõrkeelne motivatsioonikiri (kuni 1 A4 lk).

Lisainfo: projektijuht Janely Trahv, tel 5400 4090, ruum 335.

4. Kuhu kandideerida?

Riik Kooli nimi Eriala Kohtade arv Praktika periood päevades Partnerkoolile sobilik ajaperiood
Austria     Bildungszentrum Gartenbau, Langenlois     maastikuehitus, aiandus  4 27 05.08-25.08.2024
Saksamaa Ernst Benary Schule Erfurt maastikuehitus, aiandus, floristika 4 19  
Saksamaa Gregor-Mendel Berufskolleg Paderborn maastikuehitus 2 21           
Saksamaa Staatliche Fachschule für Blumenkunst Weihenstephan floristika 2 21  
Soome Etelä-Savon Koulutus OY Mikkeli maastikuehitus 2 22  
Soome Hämen Ammatti-Instituutti maastikuehitus, aiandus 2 21 05.08-23.08.2023
Soome Espoon Seudun Koulutuskuntayhtymä, OMNIA maastikuehitus 2 21

 

Soome Lounais-Suomen Koulutuskuntayhtymä tekstiilkäsitöö 2 14  
Soome Järviseudun Koulutuskuntayhtymä, Jamin keskkonnakaitse 3 14

 

Prantsusmaa Maison Familiale Horticole de Machecoul maastikuehitus 2 21  
Soome TTS Institute floristika 2 28  
Taani Jordbrugets Uddannelsescenter Århus aiandus 3 20    
Holland AOC de Groene Welle Aiandus, maastikuehitus, floristika 3 21  
Luksemburg Lycée Technique Agricole Keskkonnakaitse 2 14  

 

Itaaliasse, Küprosele, Hispaaniasse ja Gruusiasse praktikakoha saamise osas teeb otsuse praktikakoht CV ja motivatsioonikirja põhjal!

Partnerkoolide kirjeldusi ja praktikalugusid saab lugeda maastikuehituse, aianduse ja floristika partnerite lehekülgedelt!

Praktikalood ja fotod leiad siit !

 

* * *

Noortel on tänapäeval rohkem võimalusi kui kunagi varem. Õppida, reisida, töötada ja elada võib pea ükskõik, millises riigis. Valik on isegi ehk liigagi kirju.
Õpingute kestel võid ennast avastada olukorrast, kus töökoha saamiseks on vaja kogemust, aga kogemuse saab töötades. Klassikaline “nokk kinni, saba lahti” situatsioon. Sellist tüüpi surnud ringi lõhkumiseks on nutikas valik erialane praktika, erilise kogemuse saab just seda välismaal tehes.
Loe, missuguseid eeliseid sulle välismaal läbitud praktika annab siit.