Praktika välisriikides 2018-2019

Logo

Kandideerimine 2018-2019 aasta praktikatele Erasmus+ õpirändeprojekti “Uued kogemused Euroopast!” on lõppenud!

Kokku laekus 65 kandideerimise avaldust järgnevatele erialadele:

  • floristika 18;
  • maastikuehitus 21;
  • aiandus 19;
  • tekstiilkäsitöö 5;
  • keskkonnakaitse 2

Komisjon tegi oma otsuse 15.11.2018. Kõigile, kes kandideerisid on saadetud otsus e-posti teel.

 

Välispraktikale saab minna 2018/2019 õppeaastal 37 õpilast.

Kandideerimine kestab 10. septembrist kuni 31. oktoobrini 2018

1. Mis on Erasmus+ programm?

Senised koostööprogrammid „Euroopa elukestva õppe programm“, „Euroopa Noored“ ning Euroopa komisjoni rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid on viidud ühise katuse alla ja liidetud juurde spordiprogramm. Uue programmi nimi on Erasmus+ ning selle periood on 2014-2020.  http://adm.archimedes.ee/erasmusplus/

 
Räpina Aianduskool esitas projekti “Uued kogemused Euroopast! / New experiences in Europe!” ja sai SA Archimedese Erasmus+ programmist toetuse 224 459.- eurot perioodiks 01.08.2018 – 31.07.2020.

Nimetatud projekti raames saavad minna õpirändele  74 õpilast ja 25 töötajat. Praktikad toimuvad: Inglismaal, Taanis,  Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal, Austrias ja Hispaanias. Praktikad on suunatud aianduse, maastikuehituse, floristika, keskkonnakaitse ja tekstiilkäsitöö erialade statsionaarse  ja sessioonõppe õpilastele.

2. Miks kandideerida?

Õpirändeprojektide eesmärgiks on arendada õpilaste erialaseid kutseoskusi ning anda uusi teadmisi õpitaval erialal meie partnerkoolide praktikabaasides töötades. Lisaks saadud oskustele, teadmistel ja kogemustele arvestatakse välismaal sooritatud praktika ettevõttepraktika osana vastavalt sooritatud tundide mahule.

Välispraktika alleesmärgiks on tõsta ka õppurite ettevõtlikkust ning suurendada nende võimalusi edukaks konkureerimiseks tööturul. Erialase terminoloogia kinnistamine võõrkeeles ning rahvusvahelise suhtlemiskogemuse saamine aitavad noortel soovi korral tööle asuda ka väljaspool Eestit. Kõik osalejad saavad Europassi Õpirändetunnistuse, mis on rahvusvahelistelt kehtiv tunnistus ja abiks töö leidmisel.

Projekti rahadest tasutakse õpirändele minejatele transport sihtkohta ja tagasi. Samuti on ette nähtud päevarahad, millest tasutakse majutus, toitlustus ja reisikindlustus.  Nendest üle jääva raha saab õpilane ülekandena oma kontole (tavaliselt kolmes jaos: nädal enne praktikale sõitu, praktika teisel nädalal ning viimase ülekande siis, kui õpilane on projektijuhile tagastanud nõutud dokumendid). Samuti läbib õpilane keelelise- ja kultuurilise ettevalmistuse, mis aitab tal uues keskkonnas paremini hakkama saada. Uue võimalusena saab kasutada OLS veebipõhist võõrkeele õpet. OLS keeleõppe keskkonnas on kohustuslik teha keeletaseme test kõigil, kelle õpirände pikkus on vähemalt 19 päeva.

3. Kuidas kandideerida?

Kandideerimiseks esita  avaldus avaldus-perioodiks 2018-2020, Europassi CV (inglise või saksa keeles, soovitavalt koos fotoga) ja võõrkeelne motivatsioonikiri (kuni 1 A4 lk) Räpina Aianduskooli projektijuhile elektrooniliselt aadressil aigi.salundi@aianduskool.ee

Lisainfo:  projektijuht Aigi Salundi-Galitsin  tel 5400 4090  ruum 335.

4. Kuhu kandideerida?

Riik Kooli nimi Eriala Kohtade arv Praktika periood päevades Partnerkoolile sobilik ajaperiood
Austria   

 

 

Bildungszentrum Gartenbau, Langenlois   

 

maastikuehitus, aiandus floristika 4 28 23.04-20.05 2019
Saksamaa Ernst Benary Schule Erfurt maastikuehitus, aiandus, floristika 2 23 29.04-21.05.2019
Saksamaa Gregor-Mendel Berufskolleg Paderborn maastikuehitus 2 23          13.05-04.06.2019
Saksamaa Staatliche Fachschule für Blumenkunst Weihenstephan floristika 2 23 11.03-05.04.2019
Ühendkuningriik Historic Buildings and Monuments Commission for England aiandus 2 21 29.04-19.05.2019
Soome Etelä-Savon Koulutus Oy, Mikkeli aiandus 2 28 22.04-19.05.2019
Soome Hämen Ammatti-Instituutti maastikuehitus, aiandus 2 28 15.04-31.05.2019
Soome Espoon Seudun Koulutuskuntayhtymä, OMNIA maastikuehitus 2 21 05.05-25.05.2019
Soome Lounais-Suomen Koulutuskuntayhtymä tekstiilkäsitöö 2 14  
Soome Järviseudun Koulutuskuntayhtymä, Jamin keskkonnakaitse 2 14  
Hispaania Escola d´Art Floral de Catalunya floristika 2 21 Veebr.-aprill 2019
Prantsusmaa Maison Familiale Horticole de Machecoul maastikuehitus, aiandus 2 21 19.05-28.06.2019
Soome TTS Institute floristika 2 28 25.02-24.03.2019
Soome Koulutuskeskus Salpaus tekstiilkäsitöö 2 14 01.11-14.11.2018
Soome Kiipula Vocational College Aiandus, floristika 2 14 01.04-14.04.2019
Taani Jordbrugets Uddannelsescenter Århus aiandus 2 28    23.04-20.05.2019
Holland AOC de Groene Welle Aiandus, maastikuehitus, floristika 3 21 03.05-23.05.2019

 

Riikide taha, kus pole veel kuupäevaliselt praktikaaegu teada, ilmub info jooksvalt.Partnerkoolide kirjeldusi ja praktikalugusid saab lugeda maastikuehituse, aianduse ja floristika partnerite lehekülgedelt!

 

* * *

Noortel on tänapäeval rohkem võimalusi kui kunagi varem. Õppida, reisida, töötada ja elada võib pea ükskõik, millises riigis. Valik on isegi ehk liigagi kirju.
Õpingute kestel võid ennast avastada olukorrast, kus töökoha saamiseks on vaja kogemust, aga kogemuse saab töötades. Klassikaline “nokk kinni, saba lahti” situatsioon. Sellist tüüpi surnud ringi lõhkumiseks on nutikas valik erialane praktika, erilise kogemuse saab just seda välismaal tehes.
Loe, missuguseid eeliseid sulle välismaal läbitud praktika annab siit.