Praktika välisriikides 2021.aastal

 

Kandideeri 2021. aasta praktikatele Erasmus+ õpirändeprojekti “Kogemuse võrra edukamaks!” 

Täpsemad kuupäevad praktikateks  sõltuvad reisipiirangutest seoses COVID-19 viiruse levikuga! Täpsema info saamiseks helista või kirjuta projektijuhile!

Kevadesse planeeritud õpiränded toimuvad sügisel 2021!

Kandideerimine on lõppenud! Laekus 38 avaldust.

Kandideerijatele saadetakse komisjoni poolne otsus meilile 16. novembril!

Välispraktikale kevad 2021 oli kokku 30 kohta, mis jagunes erialade kaupa järgnevalt:

  • floristid 7 kohta,
  • maastikuehitus 12 kohta,
  • keskkonnakaitse 3 kohta,
  • aednikud 6 kohta,
  • tekstiil-käsitöö 2 kohta.

1. Mis on Erasmus+ programm?

Senised koostööprogrammid „Euroopa elukestva õppe programm“, „Euroopa Noored“ ning Euroopa komisjoni rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid on viidud ühise katuse alla ja liidetud juurde spordiprogramm. Uue programmi nimi on Erasmus+ ning selle periood on 2014-2020.  http://adm.archimedes.ee/erasmusplus/

 
Räpina Aianduskool esitas projekti “Kogemuse võrra edukamaks! / Become more successful having new experience!” ja sai SA Archimedese Erasmus+ programmist toetuse 248 735.- eurot perioodiks 31.12.2020 – 30.12.2022.

Nimetatud projekti raames saavad minna õpirändele  68 õpilast ja 16 töötajat. Praktikad toimuvad: Inglismaal, Taanis,  Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal ja Austrias. Praktikad on suunatud aianduse, maastikuehituse, floristika, keskkonnakaitse ja tekstiilkäsitöö erialade statsionaarse  ja sessioonõppe õpilastele.

2. Miks kandideerida?

Õpirändeprojektide eesmärgiks on arendada õpilaste erialaseid kutseoskusi ning anda uusi teadmisi õpitaval erialal meie partnerkoolide praktikabaasides töötades. Lisaks saadud oskustele, teadmistel ja kogemustele arvestatakse välismaal sooritatud praktika ettevõttepraktika osana vastavalt sooritatud tundide mahule.

Välispraktika alleesmärgiks on tõsta ka õppurite ettevõtlikkust ning suurendada nende võimalusi edukaks konkureerimiseks tööturul. Erialase terminoloogia kinnistamine võõrkeeles ning rahvusvahelise suhtlemiskogemuse saamine aitavad noortel soovi korral tööle asuda ka väljaspool Eestit. Kõik osalejad saavad Europassi Õpirändetunnistuse, mis on rahvusvahelistelt kehtiv tunnistus ja abiks töö leidmisel.

Projekti rahadest tasutakse õpirändele minejatele transport sihtkohta ja tagasi. Samuti on ette nähtud päevarahad, millest tasutakse majutus, toitlustus ja reisikindlustus.  Nendest üle jääva raha saab õpilane ülekandena oma kontole (tavaliselt kolmes jaos: nädal enne praktikale sõitu, praktika teisel nädalal ning viimase ülekande siis, kui õpilane on projektijuhile tagastanud nõutud dokumendid). Samuti läbib õpilane keelelise- ja kultuurilise ettevalmistuse, mis aitab tal uues keskkonnas paremini hakkama saada. Uue võimalusena saab kasutada OLS veebipõhist võõrkeele õpet. OLS keeleõppe keskkonnas on kohustuslik teha keeletaseme test kõigil, kelle õpirände pikkus on vähemalt 19 päeva.

3. Kuidas kandideerida?

Kandideerimiseks esita  avaldus avaldus perioodiks 2020-2022, Europassi CV (inglise või saksa keeles, soovitavalt koos fotoga) ja võõrkeelne motivatsioonikiri (kuni 1 A4 lk) Räpina Aianduskooli projektijuhile elektrooniliselt aadressil janely.trahv@aianduskool.ee

Lisainfo:  projektijuht Janely Trahv  tel 5400 4090  ruum 335.

4. Kuhu kandideerida?

Riik Kooli nimi Eriala Kohtade arv Praktika periood päevades Partnerkoolile sobilik ajaperiood
Austria     Bildungszentrum Gartenbau, Langenlois     maastikuehitus, aiandus floristika 4 28 02.08-29.08 2021
Saksamaa Ernst Benary Schule Erfurt maastikuehitus, aiandus, floristika 2 23 ajavahemik 06.09-10.10. 2021
Saksamaa Gregor-Mendel Berufskolleg Paderborn maastikuehitus 2 21           2021 aastal õpirännet ei toimu!
Saksamaa Staatliche Fachschule für Blumenkunst Weihenstephan floristika 2 21 aprill/mai 2022
Ühendkuningriik Historic Buildings and Monuments Commission for England aiandus 2 21 september 2021
Soome Hämen Ammatti-Instituutti maastikuehitus, aiandus 2 21 september 2021
Soome Espoon Seudun Koulutuskuntayhtymä, OMNIA maastikuehitus 2 21

 sügis 2021

Soome Lounais-Suomen Koulutuskuntayhtymä tekstiilkäsitöö 2 14 sügis 2021
Soome Järviseudun Koulutuskuntayhtymä, Jamin keskkonnakaitse 2 14 sügis 2021
Prantsusmaa Maison Familiale Horticole de Machecoul maastikuehitus, aiandus 2 21 Sügis 2021
Soome TTS Institute floristika 2 28 sügis 2021
Taani Jordbrugets Uddannelsescenter Århus aiandus 3 28    sügis  2021
Holland AOC de Groene Welle Aiandus, maastikuehitus, floristika 3 21  sügis 2021
Luksemburg Lycée Technique Agricole Keskkonnakaitse 2 14  kevad 2022

 

Kandideeri välispraktikale Taani (aiandus) – 2 vaba praktikakohta ja Luksemburgi (keskkonnakaitse) – 1 vaba praktikakoht!

Partnerkoolide kirjeldusi ja praktikalugusid saab lugeda maastikuehituse, aianduse ja floristika partnerite lehekülgedelt!

 

* * *

Noortel on tänapäeval rohkem võimalusi kui kunagi varem. Õppida, reisida, töötada ja elada võib pea ükskõik, millises riigis. Valik on isegi ehk liigagi kirju.
Õpingute kestel võid ennast avastada olukorrast, kus töökoha saamiseks on vaja kogemust, aga kogemuse saab töötades. Klassikaline “nokk kinni, saba lahti” situatsioon. Sellist tüüpi surnud ringi lõhkumiseks on nutikas valik erialane praktika, erilise kogemuse saab just seda välismaal tehes.
Loe, missuguseid eeliseid sulle välismaal läbitud praktika annab siit.