Praktika välisriikides 2022. aastal uus kandideerimine on lõppenud! Tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 17.01.2022

 

Kandideeri 2022. aasta praktikatele Erasmus+ õpirändeprojekti “Kogemuse võrra edukamaks!” 

Täpsemad kuupäevad praktikateks  sõltuvad reisipiirangutest seoses COVID-19 viiruse levikuga! Täpsema info saamiseks helista või kirjuta projektijuhile!

 

 

1. Mis on Erasmus+ programm?

Senised koostööprogrammid „Euroopa elukestva õppe programm“, „Euroopa Noored“ ning Euroopa komisjoni rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid on viidud ühise katuse alla ja liidetud juurde spordiprogramm. Uue programmi nimi on Erasmus+ ning selle periood on 2020-2025. https://eeagentuur.ee/programmist/mis-on-erasmus/

Oluline lugeda! https://eeagentuur.ee/opirandurile/kutseoppurite-opiranne/

 
Räpina Aianduskool esitas projekti “Kogemuse võrra edukamaks! / Become more successful having new experience!” ja sai SA Archimedese Erasmus+ programmist toetuse 248 735.- eurot perioodiks 31.12.2020 – 30.12.2022.

Nimetatud projekti raames saavad minna õpirändele  68 õpilast ja 16 töötajat. Praktikad toimuvad: Luksemburgis, Taanis,  Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal ja Austrias. Praktikad on suunatud aianduse, maastikuehituse, floristika, keskkonnakaitse ja tekstiilkäsitöö erialade statsionaarse  ja sessioonõppe õpilastele.

2. Miks kandideerida?

Õpirändeprojektide eesmärgiks on arendada õpilaste erialaseid kutseoskusi ning anda uusi teadmisi õpitaval erialal meie partnerkoolide praktikabaasides töötades. Lisaks saadud oskustele, teadmistel ja kogemustele arvestatakse välismaal sooritatud praktika ettevõttepraktika osana vastavalt sooritatud tundide mahule.

Välispraktika alleesmärgiks on tõsta ka õppurite ettevõtlikkust ning suurendada nende võimalusi edukaks konkureerimiseks tööturul. Erialase terminoloogia kinnistamine võõrkeeles ning rahvusvahelise suhtlemiskogemuse saamine aitavad noortel soovi korral tööle asuda ka väljaspool Eestit. Kõik osalejad saavad Europassi Õpirändetunnistuse, mis on rahvusvahelistelt kehtiv tunnistus ja abiks töö leidmisel.

Projekti rahadest tasutakse õpirändele minejatele transport sihtkohta ja tagasi. Samuti on ette nähtud päevarahad, millest tasutakse majutus, toitlustus ja reisikindlustus.  Nendest üle jääva raha saab õpilane ülekandena oma kontole (tavaliselt kolmes jaos: nädal enne praktikale sõitu, praktika teisel nädalal ning viimase ülekande siis, kui õpilane on projektijuhile tagastanud nõutud dokumendid). Samuti läbib õpilane keelelise- ja kultuurilise ettevalmistuse, mis aitab tal uues keskkonnas paremini hakkama saada. Uue võimalusena saab kasutada OLS veebipõhist võõrkeele õpet. OLS keeleõppe keskkonnas on kohustuslik teha keeletaseme test kõigil, kelle õpirände pikkus on vähemalt 19 päeva.

3. Kuidas kandideerida?

Kandideerimiseks täida taotluse ankeet, lisa Europassi CV (inglise või saksa keeles, soovitavalt koos fotoga) ja võõrkeelne motivatsioonikiri (kuni 1 A4 lk). Tähtaeg 6. detsember 2021!

Lisainfo: projektijuht Janely Trahv, tel 5400 4090, ruum 335.

4. Kuhu kandideerida?

Riik Kooli nimi Eriala Kohtade arv Praktika periood päevades Partnerkoolile sobilik ajaperiood
Austria     Bildungszentrum Gartenbau, Langenlois     maastikuehitus, aiandus  4 28 01.08-28.08 2022
Saksamaa Ernst Benary Schule Erfurt maastikuehitus, aiandus, floristika 4 23 07.06-29.06. 2022
Saksamaa Gregor-Mendel Berufskolleg Paderborn maastikuehitus 2 21          01.08-23.08. 2022
Saksamaa Staatliche Fachschule für Blumenkunst Weihenstephan floristika 2 21 okt. 2022
Soome Etelä-Savon Koulutus OY Mikkeli maastikuehitus 2 21 02.05-30.05 2022
Soome Hämen Ammatti-Instituutti maastikuehitus, aiandus 2 21 02.05-22.05 2022
Soome Espoon Seudun Koulutuskuntayhtymä, OMNIA maastikuehitus 2 21

02.05-22.05. 2022

Soome Lounais-Suomen Koulutuskuntayhtymä tekstiilkäsitöö 2 14 25.04-06.05.2022
Soome Järviseudun Koulutuskuntayhtymä, Jamin keskkonnakaitse 3 14

09.05-22.05.22

Prantsusmaa Maison Familiale Horticole de Machecoul maastikuehitus 2 21 06-26.06.22
Soome TTS Institute floristika 2 28  
Taani Jordbrugets Uddannelsescenter Århus aiandus 3 28    01.08-28.08.2022
Holland AOC de Groene Welle Aiandus, maastikuehitus, floristika 3 21 06.09-26.09. 2022
Luksemburg Lycée Technique Agricole Keskkonnakaitse 2 14  02.05-15.05.22

 

Itaaliasse praktikakoha saamise osas teeb otsuse praktikakoht CV ja motivatsioonikirja põhjal!

Partnerkoolide kirjeldusi ja praktikalugusid saab lugeda maastikuehituse, aianduse ja floristika partnerite lehekülgedelt!

Praktikalood ja fotod leiad siit !

 

* * *

Noortel on tänapäeval rohkem võimalusi kui kunagi varem. Õppida, reisida, töötada ja elada võib pea ükskõik, millises riigis. Valik on isegi ehk liigagi kirju.
Õpingute kestel võid ennast avastada olukorrast, kus töökoha saamiseks on vaja kogemust, aga kogemuse saab töötades. Klassikaline “nokk kinni, saba lahti” situatsioon. Sellist tüüpi surnud ringi lõhkumiseks on nutikas valik erialane praktika, erilise kogemuse saab just seda välismaal tehes.
Loe, missuguseid eeliseid sulle välismaal läbitud praktika annab siit.