Praktika välisriikides 2019-2020

 

Kandideeri 2019-2020 aasta praktikatele Erasmus+ õpirändeprojekti “Uued kogemused Euroopast!” 

Kandideerimine kestab 2. septembrist kuni 31. oktoobrini 2019

1. Mis on Erasmus+ programm?

Senised koostööprogrammid „Euroopa elukestva õppe programm“, „Euroopa Noored“ ning Euroopa komisjoni rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid on viidud ühise katuse alla ja liidetud juurde spordiprogramm. Uue programmi nimi on Erasmus+ ning selle periood on 2014-2020.  http://adm.archimedes.ee/erasmusplus/

 
Räpina Aianduskool esitas projekti “Uued kogemused Euroopast! / New experiences in Europe!” ja sai SA Archimedese Erasmus+ programmist toetuse 224 459.- eurot perioodiks 01.08.2018 – 31.07.2020.

Nimetatud projekti raames saavad minna õpirändele  74 õpilast ja 25 töötajat. Praktikad toimuvad: Inglismaal, Taanis,  Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal, Austrias ja Hispaanias. Praktikad on suunatud aianduse, maastikuehituse, floristika, keskkonnakaitse ja tekstiilkäsitöö erialade statsionaarse  ja sessioonõppe õpilastele.

2. Miks kandideerida?

Õpirändeprojektide eesmärgiks on arendada õpilaste erialaseid kutseoskusi ning anda uusi teadmisi õpitaval erialal meie partnerkoolide praktikabaasides töötades. Lisaks saadud oskustele, teadmistel ja kogemustele arvestatakse välismaal sooritatud praktika ettevõttepraktika osana vastavalt sooritatud tundide mahule.

Välispraktika alleesmärgiks on tõsta ka õppurite ettevõtlikkust ning suurendada nende võimalusi edukaks konkureerimiseks tööturul. Erialase terminoloogia kinnistamine võõrkeeles ning rahvusvahelise suhtlemiskogemuse saamine aitavad noortel soovi korral tööle asuda ka väljaspool Eestit. Kõik osalejad saavad Europassi Õpirändetunnistuse, mis on rahvusvahelistelt kehtiv tunnistus ja abiks töö leidmisel.

Projekti rahadest tasutakse õpirändele minejatele transport sihtkohta ja tagasi. Samuti on ette nähtud päevarahad, millest tasutakse majutus, toitlustus ja reisikindlustus.  Nendest üle jääva raha saab õpilane ülekandena oma kontole (tavaliselt kolmes jaos: nädal enne praktikale sõitu, praktika teisel nädalal ning viimase ülekande siis, kui õpilane on projektijuhile tagastanud nõutud dokumendid). Samuti läbib õpilane keelelise- ja kultuurilise ettevalmistuse, mis aitab tal uues keskkonnas paremini hakkama saada. Uue võimalusena saab kasutada OLS veebipõhist võõrkeele õpet. OLS keeleõppe keskkonnas on kohustuslik teha keeletaseme test kõigil, kelle õpirände pikkus on vähemalt 19 päeva.

3. Kuidas kandideerida?

Kandideerimiseks esita  avaldus avaldus-perioodiks 2018-2020, Europassi CV (inglise või saksa keeles, soovitavalt koos fotoga) ja võõrkeelne motivatsioonikiri (kuni 1 A4 lk) Räpina Aianduskooli projektijuhile elektrooniliselt aadressil aigi.salundi@aianduskool.ee

Lisainfo:  projektijuht Aigi Salundi-Galitsin  tel 5400 4090  ruum 335.

4. Kuhu kandideerida?

Riik Kooli nimi Eriala Kohtade arv Praktika periood päevades Partnerkoolile sobilik ajaperiood
Austria     Bildungszentrum Gartenbau, Langenlois     maastikuehitus, aiandus floristika 4 28 14.aprill-31.mai 2020
Saksamaa Ernst Benary Schule Erfurt maastikuehitus, aiandus, floristika 2 23 aprill-mai 2020
Saksamaa Gregor-Mendel Berufskolleg Paderborn maastikuehitus 2 23          mai 2020
Saksamaa Staatliche Fachschule für Blumenkunst Weihenstephan floristika 2 23 16.märts-7.aprill 2020
Ühendkuningriik Historic Buildings and Monuments Commission for England aiandus 2 21 20.aprill-15.mai 2020
Soome Etelä-Savon Koulutus Oy, Mikkeli aiandus 2 28 aprill-mai 2020
Soome Hämen Ammatti-Instituutti maastikuehitus, aiandus 2 28 mai 2020
Soome Espoon Seudun Koulutuskuntayhtymä, OMNIA maastikuehitus 2 21

 kuni 31.mai   2020

Soome Lounais-Suomen Koulutuskuntayhtymä tekstiilkäsitöö 2 14 aprill 2020
Soome Järviseudun Koulutuskuntayhtymä, Jamin keskkonnakaitse 2 14 3.-14.veebruar või 9.-20.märts või 4.-16.mai 2020
Hispaania Mayflower flowershop floristika 2 21  
Prantsusmaa Maison Familiale Horticole de Machecoul maastikuehitus, aiandus 2 21 mai-juuni 2020
Soome TTS Institute floristika 2 28 märts 2020
Soome Koulutuskeskus Salpaus tekstiilkäsitöö 2 14 apill-mai 2020
Soome Kiipula Vocational College Aiandus, floristika 2 14  
Taani Jordbrugets Uddannelsescenter Århus aiandus 2 28    märts-aprill 2020
Holland AOC de Groene Welle Aiandus, maastikuehitus, floristika 3 21 apill-mai 2020

 

Riikide taha, kus pole veel kuupäevaliselt praktikaaegu teada, ilmub info jooksvalt.Partnerkoolide kirjeldusi ja praktikalugusid saab lugeda maastikuehituse, aianduse ja floristika partnerite lehekülgedelt!

 

* * *

Noortel on tänapäeval rohkem võimalusi kui kunagi varem. Õppida, reisida, töötada ja elada võib pea ükskõik, millises riigis. Valik on isegi ehk liigagi kirju.
Õpingute kestel võid ennast avastada olukorrast, kus töökoha saamiseks on vaja kogemust, aga kogemuse saab töötades. Klassikaline “nokk kinni, saba lahti” situatsioon. Sellist tüüpi surnud ringi lõhkumiseks on nutikas valik erialane praktika, erilise kogemuse saab just seda välismaal tehes.
Loe, missuguseid eeliseid sulle välismaal läbitud praktika annab siit.