Läti-Eesti aianduskoolide INTERREG Central Baltic projekt “Become More Competitive!”

Räpina Aianduskool on Bulduri Aianduskooli koostööpartneriks INTERREG Central Baltic projektis „Become more competitive beyond Your geographical and time constraints! Aligned distance learning modules in Landscape gardening matching industry needs and providing effective digital learning tools” (tõlge: Saa konkurentsivõimelisemaks väljaspool geograafilisi ja ajalisi piire! Maastikuehituse ühildatud kaugõppe moodulid, mis vastavad tööturu vajadustele ja pakuvad tõhusaid digitaalseid õppevahendeid).

PLAKAT A3 eesti keeles

POSTER A3 in English

”SAA KONKURENTSIVÕIMELISEMAKS!” maastikuehituses

INTERREG Central Baltic programmi 2014-2020 projekt CB917

Eesmärk: Edendada maastikuehituse ja kutsehariduse konkurentsivõimet, arengut ja piiriülest koostööd

Juhtpartner: Bulduri Aianduskool, Läti

Partner: Räpina Aianduskool, Eesti

Projekti periood: 01.03.2020-31.12.2022

Projekti tegevused ja tulemused:

• Maastikehituse õppe võrdlus Kesk-Läänemere regioonis
• Maastikuehituse sektori uuring. Õppeväljundid vs tööandjate vajadused
• Maastikuehitajate kaugõppeprogrammi väljatöötamine (EQF 4. tase) ja juurutamine
• Ühiste ajakohaste õppemoodulite väljatöötamine. E-õppematerjalide väljatöötamine
• Spetsiaalsete haljastusseadmete soetamine: puidutöötlemise labor (Bulduri), miniekskavaator ja droon (Räpina)
• Õppekäigud Soome ja Rootsi maastikuehituse koolidesse ja ettevõtetesse
• Õpetajate ja õpilaste õppekäigud Bulduri ja Räpina aianduskoolide vahel. Ühine õppeprotsess
• Kesk-Läänemere regiooni maastikuehituse kutseõppeasutuste kohtumispunkt Jūrmalas (Läti) suvel 2022

Kõik see saab tehtud Euroopa Regionaalarengu Fondi 505.859,03 euro abil.


Projekti ametlik veebileht

Projekti raames toimunud õpiränded

Projekti raames loodud Moodle kursused