Aiandusteraapia alused

Pildi allikas: pixabay.com

Koht ja aeg: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 09.04. – 15.04. 2022 Kontaktõppepäevad: L – P 09.04. – 10.04. Esimene õppepäev algab kell 11.30, teine kell 9.00. 
Maht: 24 ak tundi, millest 16 on kontakttunnid ja 8 tundi iseseisev töö.
Hind: 85 €, tasumine ettemaksuarve alusel.
Juhendaja: Toivo Niiberg

Sihtgrupp: Aiandusturismitalunikud, hooldekodude töötajad, lasteasutuste töötajad, tegevusterapeudid.

Koolituse alustamise nõuded: Algteadmised aiandusteraapia olemusest ja praktilistest võimalustest.

Õpiväljundid
Kursuse läbinu omab teadmisi aiast kui terviklikust sünergeetilis-ravivast süsteemist.

Õppe sisu:
Auditoorses õppes käsitletavad teemad:
Aiandusteraapia olemus ja väljundid. Sünergeetika põhimõtted. Aed kui sünergeetiline süsteem.
Tähtsamad tegevused aias erineva puudega inimestele.
Värvid aias (värvusteraapia). Kivid aias ja looduses. Vesi aias ja looduses. Põlispuud aias (dendroteraapia).
Tähtsamad ravimtaimed aias.
Apiteraapia võimalused aias.
Tagasisidestatav iseseisev töö: Essee etteantud teemal etteantud vormis.

Lõpetamise tingimused: Osalemine õppetegevuses 100% ulatuses. Iseseisva töö sooritamine (sh vormistatud nõuetekohaselt, esitatud tähtaegselt ja sisu vastab teemale). Õpiväljundite saavutamise korral väljastatakse tunnistus, mittesaavutamise korral tõend.

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiate töötukassa lehelt.

Lisateave: Majutuse võimalus lisatasu eest kooli õpilaskodus, Nooruse 1, Räpina, kui on kohti. Majutuskoha broneerib soovija ise tel.; 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelda kursuse nimetus, millel osalete.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel on Räpina Aianduskoolil õiguse kursuse algust edasi lükata.
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Õppegruppi arvamine toimub avalduste laekumise järjekorras, koha õppegrupis tagab ettemaksuarve tasumine. Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust veel ühendust! 
Registreerumine lõppenud.