Õpilasesindus

Õpilasesinduse koosolekud toimuvad ruumis nr 213 teisipäeviti kell 16:00. Kaasa rääkima või kuulama on oodatud kõik Räpina Aianduskooli õpilased. Õpilasesinduse president 2018/19. õa on Kaisa Valk.

Õpilasesinduse põhikiri