Õpilasesindus

Kandideeri Räpina Aianduskooli õpilasesinduse liikmeks!

Mis on õpilasesindus? 

  • Õpilasesindus on mitteformaalne õpilastel põhinev ühendus koolis.
  • ÕE annab teotahtelistele ja motiveeritud õpilastele õiguse esindada õpilaskonda nii koolis kui kooliväliselt.
  • ÕE on koolielu kujundaja. Kui tahad, et koolielu oleks sinu nägu, siis tule ja teeme!

Kuidas kandideerida?

Kandideerimiseks saada enda tutvustus ja põhjendus, miks soovid esindusega liituda 13. oktoobriks aadressile jarko.ilves@aianduskool.ee.


Õpilasesinduse koosolekud toimuvad teisipäeviti kell 17:00, ruumis 307. 

Räpina Aianduskooli õpilasesinduse tegevust juhivad 22/23 õppeaastal
õpilasesinduse president Jarko Ilves ja asepresident Madli-Mai Matt.

Õpilasesinduse põhikiri