Õpilasesindus

Mis on õpilasesindus? 

  • Õpilasesindus on mitteformaalne õpilastel põhinev ühendus koolis.
  • ÕE annab teotahtelistele ja motiveeritud õpilastele õiguse esindada õpilaskonda nii koolis kui kooliväliselt.
  • ÕE on koolielu kujundaja. Kui tahad, et koolielu oleks sinu nägu, siis tule ja teeme!

Õpilasesinduse koosolekud toimuvad teisipäeviti kell 17:00, ruumis 307. 

Räpina Aianduskooli õpilasesinduse tegevust juhivad 23/24. õppeaastal
õpilasesinduse president Jarko Ilves ja asepresident Liis Lattik.

Õpilasesinduse põhikiri