Tekstiilkäsitöö

Tekstiilkäsitöö 4. taseme kutseõpe põhihariduse baasil statsionaarse või mittestatsionaarse õppena 2 aastat (120 EKAP).  Vaata õppekava. Lõpetajal on võimalus taotleda tekstiilkäsitöö selli IV taseme kutsetunnistust. Tekstiilkäsitöö valmistaja 3. taseme kutseõpe põhihariduse nõudeta statsionaarse või mittestatsionaarse õppena 1 aasta (60 EKAP). Vaata õppekava. Lõpetajal on võimalus taotleda tekstiilkäsitöö valmistaja III taseme kutsetunnistust. Tekstiilkäsitöö valmistaja osakutse (õmblemise alal) 3. taseme.. Loe edasi

Floristika

Põhikooli baasil õppeaeg 3 a. Keskkooli baasil õppeaeg 2 a.   Põhiõpingute käigus saad palju mitmekülgseid teadmisi ja praktilisi oskusi lillekaubanduses töötamiseks ja ametiruumide ning kodu kujundamiseks. Meil õpid – ilutaimi; tarbetaimi; värvust ja kompositsiooni; stiiliõpetust; materjaliõpetust; leina- ja  pulmafloristikat; temaatiliste pärgade, kimpude, seadete, vanikute valmistamist; lillede ja muu floristilise materjali säilitamist ja pakendamist; kingituste,.. Loe edasi

Maastikuehitus

Õppekava lühikirjeldused Maastikuehitus keskhariduse baasil 2,5 a. Maastikuehitus keskhariduse baasil 2,5 a. sessioonõpe Maastikuehitus põhihariduse baasil 3,5 a. Õppeaeg Põhihariduse baasil (päevaõpe) 3.5 aastat,  Keskhariduse baasil (päeva- ja sessioonõpe) 2.5 aastat. Põhiõpingute käigus saad palju mitmekülgseid teadmisi ja praktilisi oskusi haljasalade rajamiseks ja hooldamiseks. Meil õpid: ilutaimi; tarbetaimi; teede, platside, tugimüüride, treppide, terrasside, pergolate, piirete.. Loe edasi

Keskkonnakaitse

Keskhariduse baasil, õppeaeg 2 aastat. Eriala saab õppida nii päevaõppes kui ka sessioonõppes. Õppekava sisu: Üldõpingud Töökeskkonnaohutus ja tööseadusandlus Majandus ja ettevõtlus Arvutiõpetus ja asjaajamine Suhtlemine ja klienditeenindus Kutsealane võõrkeel Põhiõpingud Eesti loodus Looduskaitse Keskkonnakaitse Keskkonnakorraldus ettevõttes Eesti metsad ja metsakasutus Ulukibioloogia ja jahindus Projektide kirjutamine Mahepõllumajandus Bioloogilised lagundajad Sissejuhatus keskkonnakeemiasse Keskkonnafüüsika Maastikuhooldus ja pargimajandus.. Loe edasi

Aiandus (abiaednik) integratsioonirühmale

Põhihariduse (keskhariduse) baasil vene õppekeelega õpilastele, õppeaeg 1 aasta.

Loe edasi

Aiandus (keskhariduse baasil)

{attachments}

Õppeaeg 2 aastat.
Eriala saab õppida ka sessioonõppes keskhariduse baasil, õppeaeg 2 aastat.

Loe edasi

Aiandus (põhihariduse baasil)

Aianduse eriala (põhihariduse baasil) tutvustus. Õppeaeg 3 aastat Õppekava sisu Üldained: eesti keel, kirjandus, võõrkeel, matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, geograafia, ajalugu, inimeseõpetus, kunst, muusika, kehaline kasvatus, ühiskonnaõpetus. Üld- ja põhiõpingud: töökeskkonnaohutus ja tööseadusandlus, majandus ja ettevõtlus, arvutiõpetus ja asjaajamine, suhtlemine ja klienditeenindus, erialane võõrkeel, aianduse alused (taimekasvatuse alused, taimemorfoloogia, -füsioloogia, -süstemaatika ja -kooslused, puittaimed, rohttaimed,.. Loe edasi