Floristika

Põhikooli baasil õppeaeg 3 a.
Keskkooli baasil õppeaeg 2 a.

 

Põhiõpingute käigus saad palju mitmekülgseid teadmisi ja praktilisi oskusi lillekaubanduses töötamiseks ja ametiruumide ning kodu kujundamiseks.
Meil õpid –

 • ilutaimi;
 • tarbetaimi;
 • värvust ja kompositsiooni;
 • stiiliõpetust;
 • materjaliõpetust;
 • leina- ja  pulmafloristikat;
 • temaatiliste pärgade, kimpude, seadete, vanikute valmistamist;
 • lillede ja muu floristilise materjali säilitamist ja pakendamist;
 • kingituste, meenete pakkimist ja kaunistamist;
 • ruumide, vaateakende dekoratsioonide valmistamist ja ruumide dekoreerimist;
 • büroo- ja eluruumide disainimist toataimedega;
 • majandust ja ettevõtlust;
 • arvutikasutust;
 • suhtlemist ja klienditeenindust;
 • erialast võõrkeelt.
 • valikõpingute käigus õpid vajalikku eriala täiendamiseks:
 • ikebanat;
 • kirjakunsti;
 • etiketti.

Lisaks õpid keskhariduse omandamiseks vajalikke üldaineid.

Õpingud muudame huvitavaks: õppeekskursioonidega üle Eesti ja naaberriikidesse, näitustega, messidel osalemisega, rahvusvaheliste erialavõistlustega, teemapäevadega, sportimis-võimalustega ja –võistluste ning huviringidega.

Praktiline õpe toimub – kooli juures ja firmades, õpilasvahetuse korras Saksamaal, Soomes, Rootsis, Prantsusmaal jt riikides, kus tegeletakse floristikaga ja lillekaubandusega.

Tööd leiad – ettevõtetes üle Eesti ja mujal maailmas, kus tegeletakse aianduse ja lillekaubandusega.
NB! Lõpetanu saab kutse(kesk)hariduse ja võimaluse sooritada aednik I ja florist I, II kutseeksamid, vastava kutsetunnistuse saamiseks.
 

Aianduskool pakub tasulist B-kategooria autojuhiloa koolitust.