Aiandus (keskhariduse baasil)

Aianduse eriala (keskhariduse baasil) tutvustus
Aianduse eriala (keskhariduse baasil, sessioonõpe) tuvustus

Õppekava sisu:

Üld- ja põhiõpingud: töökeskkonnaohutus ja tööseadusandlus, majandus ja ettevõtlus, arvutiõpetus ja asjaajamine, suhtlemine ja klienditeenindus, erialane võõrkeel, aianduse alused (taimekasvatuse alused, taimemorfoloogia, -füsioloogia, -süstemaatika ja -kooslused, puittaimed, rohttaimed, tarbetaimed, teede, istutusalade, murude rajamine ja hooldamine, taimeseade), köögiviljandus, puuviljandus, lillekasvatus, dendroloogia, aiatöömasinate kasutamine ja hooldamine.

Võimalus on valida 3 valikõpingu suuna vahel:

1. Alternatiivtootmine: viinamarjakasvatus jahedas kliimas, maitse- ja ravimtaimed, seenekasvatus, roosikasvatus, mesindus, maheviljelus, vitspunutised, puukoolimajandus, aiasaaduste säilitamine.

2. Haljaslade hooldamine: aiakunsti ajaloo ülevaatekursus, Eesti mõisad ja mõisapargid, maaparanduse ja maamõõtmise alused, looduslikud dekoratiivsed rohttaimed, haljasalade hooldusmasinate kasutamine ja hooldamine, haljasalade hooldamine, puude hooldamine ja raietööd.

3. Väikeaia kujundamine: maastikukujunduse alused, kujundusteemad väikeaia kujunduses, joonestamine, mõõdistamise alused, väikeaia kujundamine.

Valitud suunale saab juurde valida 5õn ulatuses vabavalikmooduleid: ajatamine, kalmistu ja kalmu kujundus, taimeseade, loodusfotograafia, raamatupidamise alused, taimekaitse (taimekaitsetöötaja tõendi saamiseks), katmikala ehitised ja süsteemid.

Praktikal viibid kooli õppemajandis (õppeaed, kasvuhoone, park ja haljasalad) ja Eesti aiandusettevõtetes. Võimalus on praktiseerida erinevate Euroopa riikide aiandusettevõtetes Leonardo da Vinci projektide raames.

NB! Lõpetanu saab kutsehariduse ja võimaluse sooritada kutseeksami aednik I või aednik II kutsetunnistuse saamiseks.

Aianduskool pakub tasulist B-kategooria autojuhiloa koolitust.