Keskkonnakaitse

Keskhariduse baasil, õppeaeg 2 aastat.
Eriala saab õppida nii päevaõppes kui ka sessioonõppes.

Õppekava sisu:

Üldõpingud

 • Töökeskkonnaohutus ja tööseadusandlus
 • Majandus ja ettevõtlus
 • Arvutiõpetus ja asjaajamine
 • Suhtlemine ja klienditeenindus
 • Kutsealane võõrkeel

Põhiõpingud

 • Eesti loodus
 • Looduskaitse
 • Keskkonnakaitse
 • Keskkonnakorraldus ettevõttes
 • Eesti metsad ja metsakasutus
 • Ulukibioloogia ja jahindus
 • Projektide kirjutamine
 • Mahepõllumajandus
 • Bioloogilised lagundajad
 • Sissejuhatus keskkonnakeemiasse
 • Keskkonnafüüsika
 • Maastikuhooldus ja pargimajandus
 • Regionaalplaneerimine
 • Dendroloogia 

Valikõpingud

 • Loodusfotograafia
 • Jäljed ja helid looduses
 • Maaparandus maamõõdu alustega
 • Loodusvarade kasutamine ja kaitse
 • Metsamarja ja -seene kasvatus
 • Loodusturism
 • Geodeesia 

Praktikakohad

 • Keskkonnaamet
 • Keskkonnainspektsioonid
 • Puhkealad
 • Rahvuspargid
 • Kohalikud omavalitsused

NB! Lõpetanu saab kutsehariduse.

Aianduskool pakub tasulist B-kategooria autojuhiloa koolitust.